Ti-Touch og 810 Sample Processor : en perfekt kombinasjon for automatiserte analyser.

Store prøveserier, mye manuelt arbeid, samt et økende tidspress, er gode grunner for å automatisere analysene.

Metrohm titrator, modell Ti- Touch, kan enkelt kombineres med 810 Sample Processor. Prøveveksleren er kompakt, og vil derfor spare deg for både tid og plass i laboratoriet.

810 Sample Processor er det perfekte valget til rutineanalyser.

Viktige punkter

  • Tidsbesparelse med automatiserte analyser.

  • Fleksibel utbygging, tilrettelagt dine applikasjoner.

  • Forbedret reproduserbarhet og presisjon gjennom standardiserte prosedyrer.

Få fart på analysene ved å eliminere manuelt arbeid

Øk prøvekapasiteten med en Metrohm prøveveksler!
 
Ved å automatisere analysene kan prøveserier kjøres automatisk, noe som eliminere tidkrevende manuelt arbeide.

Prøvene plasseres i prøveracken og analysen startes. Resten holder systemet orden på

Automatisering betyr økt nøyaktighet og reproduserbarhet

Ved bruk av prøvevekslersystem kan du være trygg på at alle prøvene blir analysert på tilsvarende måte.

Som et resultat av dette øker både reproduserbarheten og nøyaktighet på analysen.

Automatisering gir økt sikkerhet på analysen

Med en 810 Sample Processor minimerer du risikoen for direkte kontakt med skadelige kjemikalier

Mange trinn i analysen kan utføres automatisk, som tilsats av kjemikalier, rensing av elektroder og beger, samt oppsamling av analyserte prøver i egne avfallsbeholdere.

Nedlastning