tiBase – intelligent titreringssoftware

Datalagring og sporbarhet er avgjørende i et moderne kjemisk laboratorium i dag.

Metrohm tilbyr løsninger som dekker disse behovene: TiBase, et fleksibelt dataverktøy for håndtering av resultater er enkelt å bruke.

Hvis du bruker instrumenter i Titrino plus eller TiTouch serien kan du lagre resultater, metoder og PC-innstillinger i dette dataprogrammet.

tiBase CD

Verdt å merke seg

  • Full sporbarhet av analysen
  • Omfattende datahåndtering: import /eksport av data og rekalkulering av resultater
  • Forbedret sikkerhet ved hjelp av elektronisk signatur
  • Fleksibelt system. Forskjellige formater og muligheter for client/server funksjoner

Lagre dataene dine

TiBase-programmet gjør det mulig for deg å lagre data fra titreringer på en PC.

Analyseresultatene blir sikkert lagret i en database, noe som gir deg full sporbarhet av analysen. Programmet lagrer ikke bare resultatet, men også alle innstillinger og brukerinformasjonen.

Administrer datene dine

Bortsett fra å lagre data, vil TiBase også være til hjelp når det gjelder data-administrasjon.

Du kan filtrere og søke på resultater. I tillegg, TiBase gjør det også mulig å lage spesialtilpassede utskrifter og rapporter og inkluderer bare den informasjonen du ønsker og trenger.

TiBase kan også integreres i et client/server nettverk. Dette gjør det mulig for deg å administrere dataene sentralt.

Etterbehandling av data

Med TiBase kan du etterbehandle resultatene.

Dette er spesielt til hjelp hvis du for eksempel skal korrigere prøvemengden eller bruke en annen formel for å kalkulere resultatet.

Selvfølgelig vil alle endringer bli lagret og originaldataene kan ikke overskrives. Du kan alltid hente tilbake de opprinnelige dataene.

TiBase gir deg friheten til å modifisere resultatene, men også tryggheten i å vite at ikke data kan gå tapt.

Beskytt dataene dine

Data som lagres i tiBase er sikret.

Dette oppnås ved elektronisk signatur på to nivåer. Så snart analyseresultatene er signert på begge nivåer vil de være beskyttet mot videre manipulasjon. 

Del dataene dine

Resultatene blir automatisk importert inn i tiBase så snart en USB-stick med data settes inn i datamaskinen.

Dataeksportering fra tiBase er enkelt og rett frem og du kan eksportere i forskjellige formater for videre behandling i Microsoft Office programmer.

Nedlastning