tiamo™ – titreringsprogram for profesjonelle som forventer litt mer

Navnet tiamo™ er forkortelsen for «titration and more».

Programmet gir full kontroll over dine titreringsprosesser, instrumenter og datainnsamling. Ved hjelp av programmet kan du lagre, administrere og reprosessere data- på en individuell PC, eller innenfor et klient-server nettverk. Enkel betjening, høy fleksibilitet og datasikkerhet er bærebjelken i tiamo™.

tiamo with operator

Viktige punkter

 • Større funksjonalitet:
  dataovervåking, betjening og redigering.
 • Større fleksibilitet:
  client- server funksjonalitet, parallelltitrering og metode programmering.

 • Større sikkerhet:
  datastøtte, sporbarhet og Audit Trail funksjoner.

 • Større brukervennlighet:
  logisk brukergrensesnitt og Plug & Play.

Ta kontroll med bruk av tiamo: et verktøy for kontroll av instrumenter og databasehåndtering.

tiamo er et titreringsprogram som gir deg full kontroll av hele titreringsforløpet.

Du kan spesifisere alle trinn i titreringsmetoden og kontrollere alle instrumentene som er tilkoblet: titratoren, doseringsenhetene, prøveveksleren og eventuelt tilleggsutstyr.

I tillegg kommer tiamo med en omfattende datafunksjonalitet. Dette betyr at titreingsdata lagres i databaser og kan reprosesseres hvis ønskelig –mulighetene med tiamo er tilnærmet uendelige.

Lag dine egne metoder: like enkelt som å leke med byggeklosser

Bare fantasien setter grenser når det gjelder metodeutvikling.

tiamo gjør det mulig å lage den metoden som er spesielt tilpasset dine behov, så enkelt som du ønsker det, eller så avansert som du måtte ønske det.

Logisk brukerinterface med tiamo

Et stort antall funksjoner medfører nødvendigvis ikke en høy grad av kompleksitet.

Bruken av tiamo er veldig enkel. Programmet er utviklet med en logisk og tydelig bruker interface, som i tillegg er tilgjengelig på 15 språk.

Konfigurer tiamo på den måten du ønsker: tilpasset bruker interface, rapportering og brukerrettigheter.

Med tiamo er det enkelt å endre bruker interface slik at tiamo oppfattes som meget enkel i daglig bruk.

Du kan konfigurere programmet slik at bare det vinduet du trenger for analysen vises, og skjule de du ikke trenger, ved hjelp av tiamos layout manager.
Det samme prinsippet er også gjeldene for tiamos rapportgenerator: lag din egen layout, legg inn informasjonen du trenger og utelat det du ikke trenger.

Du har også muligheten til å tildele ulike brukerrettigheter til de enkelte brukerne, dermed sikrer du at eksempelvis metodene med et uhell blir slettet eller endret av en uautorisert bruker.

 

Enestående fleksibilitet: med klient-server og parallelltitrering

tiamo vil tilpasses dine behov, ikke motsatt.

Programmet kan du enten bruke på en enkel PC i laboratoriet, eller i ett klient- servernettverk for datalagring i en sentral server. Kontrollen av tilkoblede instrumenter er også meget fleksibel.

Med tiamo kan du kontrollere flere titreringssystemer med en og samme PC og flere titreringer kan utføres parallelt (titrering).

All data sikkerhet og QA krav blir oppfylt: takket være GMP/GLP/FDA regulativ og datasporbarhet.

Når det gjelder sikkerhet, sporbarhet og kvalitetssikring, oppfyller tiamo alle krav som settes i GMP, GLP and FDA reguleringer.

Alle regulativene kan implementeres i tiamo. I tillegg til passordbeskyttelse, omfattende brukeradministrasjon og back-up muligheter, har tiamo alle funksjoner innen Audit Trail.

Som et resultat av dette blir alle bruk og betjening i programmet dokumentert.

Nedlastning

Operation of tiamo is very simple and any data required can be accessed at all workplaces.
Thomas Fischer, Scientific Manager at Oel Check GmbH, Germany
tiamo is very flexible and enables us to adapt method parameters … We have chosen tiamo for its traceability capabilities.
Violaine Bataille, SGS Multilab, France