Titrotherm

859 Titrotherm er en termometrisk titrator som kommer inn i bildet der hvor potensiometrisk titrering har sine begrensninger.

I stedet for det elektrokjemiske potensialet, måler dette instrumentet endringen i temperaturen i titreringsløsningen. Denne teknikken er spesielt gunstig for blant annet natrium, FFA eller TAN/TBN bestemmelser.

859 Titrotherm with operator

Viktige punkter

  • Utprøvet, robust teknikk der hvor ikke potensiometrisk titrering kan brukes
  • Lett å bruke: ingen kalibrering eller vedlikehold av sensoren
  • En sensor for alle applikasjoner
  • Automatiseringsmuligheter for å spare tid
  • Titreringen er ferdig på sekunder

Titrotherm – når potensiometrisk titrering ikke fungerer

Instrumentet måler analytten med utgangspunkt i eksoterm og endoterm reaksjon, det vil si endringen i temperaturen i løsningen under titrering.

Du kan derfor utføre direkte analyser som ellers ikke ville vært mulig med vanlig potensiometrisk titrering.

Termometri er spesielt fint å bruke til bestemmelse av natrium i matvarer, frie fettsyrer (FFA) i spiseoljer og fett, totalt syreinnhold (TAN) og totalt baseinnhold (TBN) i mineraloljeprodukter i tillegg til syreblandinger i elektrolysebad

En sensor, mange applikasjoner, få bekymringer

Ettersom Titrotherm bruker en temperatursensor slipper du unna tidskrevende arbeid:

  • Ingen sensorkalibrering eller vedlikehold kreves
  • Ikke behov for sensorbytte ved forskjellige applikasjoner

TAN i råolje i henhold til ASTM D8045

ASTM D8045 standard beskriver bestemmelse av TAN i petroleumsprodukter ved hjelp av termometri. Metoden hjelper deg å utføre analysen raskere, mer reproduserbar og enklere sammenliknet med potensiometrisk titrering.

Les mer om termometri for syrebestemmelse i råolje

Automatisering for store prøvemengder

Hvis du har mange prøver har du muligheten til å automatisere dine termometriske titreringer.

Kombiner Titrotherm med en 814 USB Sample Processor eller en 815 Robotic USB Sample Processor XL og dra nytte av en høy grad av automatisering til en gunstig pris.

Enkelt og fleksibelt, styr Titrotherm med tiamo software

Titrotherm kontrolleres med tiamo  software.

Du kan derfor utvikle og optimalisere dine egne metoder. Programmet gjenkjenner instrumentet automatisk når det koples til PC.

Nedlastning

Automatisering

Finn ut hvordan du kan øke effektiviteten og redusere kostnaden i ditt laboratorium.

Automatisering

tiamo software

Svært enkel i bruk, full sporbarhet, kraftig databasehåndtering.

Det er Tiamo!
By thermometric titration we can increase our sample throughput threefold. At the same time, much less manual work is requried.
Paul Weismann, Managing Director Oel Check GmbH, Germany