Automatisering til Titrotherm

Store prøveserier, tidkrevende og repeterende manuelt arbeid, samt et alltid økende tidspress på personalet, er gode grunner for å automatisere analysene.

Med en automatiseringsløsning fra Metrohm reduseres den totale analysetiden betraktelig. En prøveveksler i kombinasjon med svært raske titreringen fra en termotitrator, gir en stor tidsbesparelse på laboratoriet.

Titrotherm automation

Viktige punkter

  • Tidsbesparelse med automatiserte analyser.
  • Fleksible løsninger tilpasset din applikasjon.
  • Forbedret reproduserbarhet og presisjon gjennom automatiserte prosedyrer.

Automatisering til Titrotherm systems (6)

Show all systems: Automatisering til Titrotherm (6)

Få fart på dine analyser ved å eliminere manuelt arbeid.

Øk prøvekapasiteten med en Metrohm prøveveksler!

Ved å bruke en prøveveksler kan du kjøre prøveserier automatisk, og dermed eliminere tidkrevende arbeidstrinn. Man plasserer bare prøvene i prøveracken og starter analysen. Resten av jobben håndterer systemet

Øk reproduserbarheten og nøyaktigheten med automatiserte prosedyrer.

Hvis du bruker automatisering til din termotitrator kan du være trygg på at alle prøver er behandlet og håndtert på samme måte, og at en hver analyse er gjennomført med de samme betingelser. Dette øker reproduserbarheten, presisjonen og nøyaktigheten

Fra lav til middels prøvekapasitet: 814 USB Sample Processor

Dersom du har få prøver er 814 USB Sample Processor et godt valg.

Denne plassbesparende prøveveksleren er meget enkelt å programmere, og er derfor det beste valget til rutineanalyser.

For større prøveserier og maksimal fleksibilitet: 815 Robotic USB Sample Processor

Dersom du ønsker å analysere store prøveserier, samt dra fordel av en maksimal fleksibilitet, er 815 Robotic USB sample Processor et godt valg.

Mer krevende væskehåndterings- oppgaver som prøvefortynning eller overføring prøven til en ekstern titreringscelle, er typiske bruksområder til denne prøveveksleren

Fleksible valgmuligheter skreddersydd til dine behov.

Disse prøvevekslerne tilbys i et bredt modellutvalg.

Avhengig av applikasjonen, kan du få en prøveveksler som er tilpasset dine behov. Tilbys med eller to arbeidsstasjoner (tårn) for parallelle analyser, med eller uten interne eller eksterne pumper for tømming av prøvekoppen og skylling av elektrodene etter endt analyse.

I likhet med termotitratoren kan prøveveksleren kontrolleres med programvaren tiamo

Nedlastning