Voltammetri & CVS

Vår ekspertise i voltammetri

Vår ekspertise i CVS

Voltammetri er en elektrokjemisk metode for analyse av sporelementer og tungelementer med lav konsentrasjon. Teknikken "Cyclic Voltammetric Stripping" (CVS) brukes mye i galvaniseringsindustrien for analyse av organiske additiver som "suppressors" og "brighteners". Med å dra nytte av Metrohms erfaring over mange år, får du instrumenter og kunnskap innenfor teknikkene voltammetri og CVS.

Elektroder

Ta en kikk på det brede utvalg av elektroder Metrohm tilbyr for nesten en hver tenkelig applikasjon.

Metrohm elektroder

PILS

Analyser aerosoler ved ionekromatografi og voltammetri: PILS overfører aerosoler til en væskefase med tilhørende analyse i en IC.

Particle Into Liquid Sampler

Prøvepreparering

Håndtering av organiske forurensede prøver? Metrohms UV digester oppslutter organiske prøver for voltametrisk sporelement analyse.

Prøvepreparering

VoltIC

Dra fordel av kombinasjonen mellom voltammetri og ione- kromatografi for selektiv sporelement analyse.

VoltIC systems