Bærbart instrument for analyse av tungelementer: 946 Portable VA Analyzer

Feltanalyser av tungelementer i vann med 946 Portable VA Analyzer. Med å analysere tungelementer som arsen, kvikksølv, zink, nikkel, kobolt og jern i felten istedenfor på laboratoriet sparer du tid, i tillegg til at du får resultater i løpet av noen få minutter.

Med vår 946 Portable VA Analyzer får du: • Mobilitet- utføre analyser overalt med ferdig resultat i løpet av noen få minutter
 • Meget enkel brukerbetjening- elektroder som krever lite vedlikehold er inkludert
 • Nøyaktige resultat- detekterer spornivå av tungelementer

946 Portable VA Analyzer- et unikt insrument

 • Bærbart instrument med batteridrift

  for arsen, kvikksølv og kobber.
 • Meget enkel brukerbetjening

  predefinerte metoder som gir resultater i løpet av noen få minutter
 • Presise analyser

  egnet for analyser i følge kravene som settes av WHO (Verdens helseorganisasjon)
 • Leveres komplett

  med alt av nødvendig tilbehør du trenger for analyse.

Ikke ta prøven til laboratoriet- ta laboratoriet til prøven

Med 946 Portable VA Analyzer kan du ta et prøveuttak, analysere prøven, og få resultatet med en gang.Den tidkrevende prosedyren med å frakte prøver til laboratoriet unngås

Enkel og rask analyse av tungelementer

Fra prøven analyseres til et ferdig beregnet resultat, 946 Portable VA Analyzer gjør det på enklest mulige måte.

Med å bruke 946 til feltmålinger blir din jobb mye enklere. Analysen gjøres enkelt med å tilsette vannprøven i målecellen og deretter starte en predefinert metode med ett enkelt klikk. I løpet av kort tid fremkommer resultatet ferdig utregnet på PC skjermen.

Flasker, pipette, celle og elektroder- alt levert i en praktisk koffert

Portable voltamemtry analyzer and accessories for arsenic, mercury, and copper analysis in water

Den praktiske kofferten inneholder alt nødvendig tilbehør du trenger for analyse:

 • Instrument med en kompakt robust målecelle, inkludert kabler
 • scTrace gull elektrode
 • Reagensflasker, pipetter og annet tilbehør
scTRACE Gold electrode for arsenic and heavy metal determination in water using voltammetry

scTRACE Gold electrode( Screen-printed):

 • er robust og enkel i bruk
 • krever lite vedlikehold
 • gir presise analyser (ned i lavt µg/L område for arsen)

Nøyaktige og reproduserbare resultater

Med 946 Portable VA Analyzer kan du utføre analyser med høy følsomhet, stor nøyaktighet og reproduserbarhet som kreves for å oppfylle kravene som settes i offentlige retningslinjer *.

Analytt Grenseverdi* DeteksjonsgrenseArsen10 µg/L1 µg/LKvikksølv 6 µg/L 0.5 µg/L
Kobber  2000 µg/L  0.5 µg/L

* Som spesifisert av WHO for analyse av drikkevann.

Analyte Limit value*
 Limit of detection
Antimony 20 µg/L
1 µg/L 
Arsenic
10 µg/L
1 µg/L
Bismuth
-
1 µg/L
Cadmium 3 µg/L
0.3 µg/L 
Chromium  50 µg/L
2 µg/L 
Cobalt -
 0.2 µg/L
Copper 2000 µg/L  0.5 µg/L
Iron -
 10 µg/L
Lead 10 µg/L
0.2 µg/L
Mercury 6 µg/L
 0.5 µg/L
Analyte Limit value*
 Limit of
detection
Nickel
70 µg/L
0.4 µg/L
Selenium 10 µg/L
 2 µg/L
Tellurium -  1.5 µg/L
Thallium
-
10 µg/L
 Zinc - 5 µg/L

*) As specified in the Guidelines for Drinking-water Quality of the World Health Organization.


Nedlastning