PILS

Particle Into Liquid Sampler, eller som kortversjon PILS, overfører aerosoler fra en luftstrøm til en vannfase.

Svevestøv som ellers ikke kan analyseres direkte med ionekromatografi eller voltammetri, kan med denne teknikken analyseres med bruk av nevnte analyseteknikker. Analyse av vannløselige anioner, kationer og tungelementer i det lave konsentrasjonsområdet utføres.

PILS – Particle into Liquid Sampler

Viktige punkter

  • Automatisk, kontinuerlige luft analyser med stor analysesekvens
  • på – stedet - analyser – ingen oppbevaring eller transport av prøver til lab. er nødvendig
  • ingen kontaminering i forbindelse med aerosol oppsamlingen, takket være inline kobling av PILS til analyse systemet
  • enkel kopling til en ionekromatograf- og voltammetri system

Helautomatiserte analyser av aerosoler

Alt du trenger å gjøre for å analysere aerosoler ved bruk av PILS- IC-VA system, er å lage en prøvetabell i MagIC Net programvaren. Alt annet gjøres automatisk, inkludert overføring av alle analysedata til databasen. En standardisert analyseteknikk, automatisert prøvehåndtering og analyse, sikrer en utmerket reproduserbarhet.

Enkel kobling til IC og VA systemer.

Enten du ønsker å analysere standard ioner i aerosoler med IC, eller tungmetaller med voltammetri, eller begge teknikkene simultant, er de respektive instrumentene enkle å koble til en PILS. Analysedata fra begge analyseteknikkene lagres i en enkel database, som igjen kombineres i en rapport.

PILS tilpasses din applikasjon

Den svært fleksible PILS kan også brukes til analyser i kombinasjon med MS, eller med bruk av elementanalysator som eksempelvis en karbonanalysator. Alternativt kan prøvene samles for senere analyse med en prøveveksler.

Høy målefrekvens

PILS i kombinasjon med IC eller VA muliggjør semi-kontinuerlig luftovervåking høy prøvefrekvens:

I tidsperioder der det forekommer ekstra forurensing vil dette raskt bli fanget opp med bruk av denne teknikken.

Analyse uten ettersyn

Helautomatiserte målinger kan utføres over lang tid , takket være bruk av forsyningsflasker og skyllebeholdere.

Nedlastning