Eco Dosimat liquid handling system: Tutorials

Installasjonsveiledning

Videoen viser deg enkelt hvordan du kan installere en Eco Dosimat.

Tekniske dokumenter

Find technical documents (Manual, Installation Guide, Product Information and EU Declaration of Conformity) for the Eco Dosimat here:

> Go to the Knowledge Base


Applikasjoner og video

Manual titratering

Hvordan utføre manuelle titreringer med en Eco Dosimat.

Presis dosering ned i lavt µL nivå

  • Doserer faste volumer: Skriv inn volum som skal doseres på berøringsskjermen og start. Enklere kan det ikke bli.
  • Manuell dosering: Doserer nøyaktig volum med den nyutviklede doseringskontrollen

Kontrollerer synteser og kjemiske reaksjoner

  • Dosere et fast volum med en valgt doseringshastighet
  • Dosere et fast volum over et valgt tid
  • Dosere med en konstant hastighet over et valgt tid

Tillagning av standard løsninger

Skriv inn ønsket konsentrasjon på standardene, eller løsningen som skal lages, samt vekten av utgangsmaterialet. Eco Dosimaten kalkulerer volum av væsken som kreves for å lage løsningen med ønsket konsentrasjon. Kalkulert væskemengde tilsettes automatisk.