Bedrijfsinfo

Vertegenwoordigd door
Edwin Stoetzer
Adres
Metrohm Belgium NV
Blancefloerlaan 179G
2050 Antwerpen (Linkeroever)
België
Contact
Tel: +32 (0)3 281 33 31
Fax: +32 (0)3 281 32 98
E-mail: info@metrohm.be
Kantooruren Maandag tot vrijdag 8u30 tot 17u00
BTW-nummer
BE 0449 003 003

Algemene voorwaarden

Metrohm Algemene Voorwaarden 

Levering
Vertrek vanuit onze magazijnen (Antwerpen Linkeroever).
Franko vanaf 400 Euro.
Bezwaren tegen de levering dienen ons uiterlijk binnen de 8 dagen na verzending bij aangetekend schrijven te worden medegedeeld. Na deze termijn wordt de levering geacht als te zijn aanvaard.
De leveringen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de factuur.
Prijzen
Netto, excl. 21% BTW
Verpakking
Inbegrepen en verloren
Betaling 30 dagen na factuurdatum
Annulatie
Bij annulatie van een bestelling wordt 30% van het bestelbedrag gefactureerd.
Garantie Bedraagt 3 jaar voor Metrohm-toestellen, welke een aanvang neemt op de datum van de levering. Zij omvat het gratis herstellen van het materiaal in onze serviceafdeling. Elektrodes en verbruiksgoederen komen niet in aanmerking.
10 jaar garantie voor de anion suppressor.
1 jaar garantie voor Cole-Parmer materialen
2 jaar garantie voor Masterflexpompen
Facturatie Voor bedragen, lager dan 400 euro wordt een toeslag van 25 Euro berekend voor administratiekosten en transportkost.

Metrohm rekent een administratieve kost van 25 euro aan per order dat verwerkt moet worden via een digitaal platform.
Bevoegdheid Voor alle betwistingen zijn de terzake van het geschil bevoegde rechtbanken van Antwerpen uitsluitend bevoegd.

> Legal notice