Aanvullende producten voor elektrochemie

Bij elektrochemisch onderzoek is de flexibiliteit om experimenten op maat op te kunnen zetten en uit te voeren cruciaal.

Metrohm Autolab biedt een scala aan aanvullende producten om de scope van uw elektrochemisch onderzoek uit te breiden.

Deze producten stellen u in staat om verschillende meettechnieken te implementeren, het meetbereik uit te breiden en specifieke toepassingen uit te voeren.
Optical bench with potentiostat/galvanostat

Producten

  • Optische Bank voor fotovoltaïsche toepassingen
  • Kooi van Faraday om elektromagnetische interferentie tegen te gaan
  • Roterende schijf (RDE) en roterende ringschijf (RRDE) elektroden
  • Autolab RHD Microcell HC voor temperatuurregeling
  • VA stand voor voltammetrie en polarografie
  • Electronic Load Interfaces voor hoge-spanning en hoogvermogen toepassingen
  • Cellen voor corrosie toepassingen

Roterende schijf- en roterende ringschijf-elektroden

De Autolab roterende schijf (RDE) en roterende ringschijf (RRDE) elektroden zijn hoge-precisie rotoren met een lage wrijving, die kunnen worden gebruikt voor het opwekken en regelen van convectief massatransport in een elektrochemische cel. De rotatiesnelheid kan handmatig worden geregeld of via de software worden ingesteld.

De Hg-contactpunten die in de rotator worden gebruikt zorgen ervoor dat het elektrische contact met de elektroden bij elke rotatiesnelheid ruisvrij blijft.

> Autolab RDE

> Autolab RRDE
Rotating disk electrode

Optical Bench voor het onderzoeken van fotovoltaïsche cellen

De Autolab Optical Bench is een systeem waarmee u fotovoltaïsche cellen, bijvoorbeeld kleurgevoelige zonnecellen, kunt onderzoeken.

Dit systeem bestaat uit een LED-lichtbron met sterk gefocuste lichtbundel en een met software programmeerbare LED driver voor regeling van de output van de lichtbron. Bovendien krijgt u een complete set met accessoires, waaronder verschillende LED-filters voor verschillende golflengtes.

> Autolab Optical Bench

Optical Bench

Snelle en nauwkeurige temperatuurcontrole

De Autolab RHD Microcell HC is de ideale oplossing voor snelle en betrouwbare temperatuurgecontroleerde experimenten. De Autolab RHD Microcell HC, die bestaat uit een temperatuurregelaar en een celhouder met een Peltier element, is geschikt voor een keur aan speciaal ontworpen elektrochemische cellen. De temperatuur kan handmatig worden geregeld of met de NOVA software.

De voor het Autolab RHD Microcell HC systeem ontworpen elektrochemische cellen voldoen aan alle experimentele eisen. Met deze combinatie kunt u voor uw elektrochemische metingen alle elektrochemische technieken toepassen om relevante parameters als impedantie en geleidbaarheid over een breed temperatuurbereik te bepalen.

> Autolab RHD Microcell HC

Metrohm 663 VA Stand

Bij gebruik in combinatie met een Metrohm Autolab potentiostaat maakt deze VA Stand polarografische en voltammetrische metingen mogelijk.

De Multi-Mode Electrode pro die is bevestigd aan het systeem kan worden gebruikt in verschillende modi: Dropping Mercury Electrode (DME), Hanging Mercury Drop Electrode (HMDE) en Static Mercury Drop Electrode (SMDE).

> Metrohm 663 VA Stand

> Klik hier voor een overzicht van alle elektroden voor Metrohm Autolab instrumenten
Metrohm 663 VA Stand

Producten voor instrumenten van andere leveranciers

Om de flexibiliteit bij uw elektrochemische experimenten nog verder te vergroten biedt Metrohm Autolab interfaces waardoor ook instrumenten van andere leveranciers kunnen worden bediend.

Electronic Load Interface: Deze generieke interface kan worden gebruikt voor het regelen van elektronische belastingen en voedingen bij metingen met zeer hoge vermogens (Keysight en TDI).

De Metrohm Autolab Electronic Load Interface is compatible met producten van de volgende bedrijven:
Electronic Load Interface

Voltage Multiplier: Spanningsvermenigvuldiger: Bij gebruik in combinatie met de verschilversterker van de Metrohm Autolab potentiostaat/galvanostaat, kunt u met deze uitbreiding het meetbereik vergroten tot 100 V.

De Spanningsvermenigvuldiger kan worden gebruikt voor elektrochemische metingen bij in serie geschakelde batterijen en brandstofcellen (stacks).

> Electronic Load Interface

> Spanningsvermenigvuldiger

Voltage Multiplier

Kooi van Faraday

Bescherm uw elektrochemische opstelling tegen elektromagnetische interferentie van externe bronnen (bijvoorbeeld computermonitoren, andere instrumenten of stroomkabels) met de kooi van Faraday van Metrohm Autolab.

> Kooi van Faraday

Faraday cage

Related products

Electrodes for electrochemistry

Find electrodes and electrode accessories for your Metrohm potentiostat/galvanostat.

Electrochemistry electrodes

Electrochemistry cells

With a wide range of electrochemical cells, Metrohm Electrochemistry has what you need for your experimental setup.

Electrochemistry cells

Metrohm Autolab Modules

Extend the measurable range, include device interfaces, or add new measurement techniques. 

Electrochemistry modules

Nanomaterials and reagents

Check out our range of reagents and nanomaterials for leading-edge research.

Nanomaterials and reagents