Uitgebreide opties voor detectie

IC Detection
Afhankelijk van uw toepassing, kunt u met uw Metrohm IC systeem een specifieke detectiemethode gebruiken.

Hierdoor kunt u zelfs de meest uitdagende analytische taken aan. Als het nodig is voor de toepassing kunt u zelfs verschillende detectoren in serie koppelen. Bovendien kunnen de Metrohm ionenchromatografen ook worden gekoppeld met MS en ICP/MS detectoren van vrijwel elk merk.

Of het nu conductiviteits-, UV/VIS- of amperometrische detectie is, elke detectiemethode heeft zijn specifieke voordelen met betrekking tot selectiviteit en gevoeligheid.

Conductiviteitssdetectie – De standaard detectiemethode in ionenchromatografie

Conductiviteitsdetectie is de standaard detectiemethode in ionenchromatografie.

Deze detectie wordt gebruikt voor de analyse van een breed spectrum aan componenten, van anionen tot kationen tot amines. De Metrohm conductiviteitssdetector ‘ziet’ alle ionen, wat hem tot de meest gebruikte detector maakt. 


UV/VIS detectie – Kwantificering van UV-actieve componenten

UV/VIS-detectie maakt eenvoudige kwantificering mogelijk van componenten die licht absorberen in het ultraviolette of zichtbare bereik.

Typische analyten die worden bepaald met UV/VIS-detectie variëren van stikstof- en zwavelverbindingen tot halogenen en organische componenten.

In combinatie met post-column reactie, maakt UV/VIS-detectie het mogelijk om een aantal ionen, zoals chromaat, bromaat en transitiemetalen, in zeer lage concentraties te detecteren.


Amperometrische detectie – Elektro-actieve componenten analyseren

Amperometrische detectie is een alternatief voor conductiviteits- en UV/VIS-detectie.

De techniek wordt vooral gebruikt voor de detectie van elektro-actieve, dus oxideerbare of reduceerbare componenten.

Typische toepassingen voor amperometrische detectie zijn naast suikers en allerlei polyolen ook vele anionen (bijvoorbeeld cyanides, sulfides, iodides en bromides), kationen (bijvoorbeeld amines en aromatische aminozuren) en organische stoffen zoals fenolen, catecholamines en vitamines.