Monstervoorbereiding voor KF Ti-Touch en KF Titrino plus titrators

Metrohm biedt verschillende technieken om uw monsters voor te bewerken voor de waterbepaling met Karl Fischer titratie:

  • ovenmethode,
  • azeotropische destillatie en
  • homogeniseren.
Deze methoden maken het mogelijk om het watergehalte vast te stellen in monsters die niet direct kunnen worden geanalyseerd.

 

Thermal sample preparation, azeotropic distillation, and homogenization for volumetric and coulometric Karl Fischer titration

Sleutelkenmerken

  • Zijn uw monsters moeilijk oplosbaar? Pas de ovenmethode toe.
  • Is het lastig om het water uit uw monsters te extraheren? Maak gebruik van de KF-verdamper.
  • Wilt u uw productiviteit verhogen? Automatiseer de monstervoorbereiding met de 885 Compact Oven Sample Changer.
  • Heeft u vaste monsters? Gebruik een homogenisator.

De ovenmethode

De ovenmethode behelst het verwarmen van de monsters en het leiden van het verdampte water naar de titratiecel met behulp van een droog draaggas. Deze methode kan een oplossing zijn voor:
  • monsters die alleen bij hoge temperatuur het water afgeven,
  • monsters die niet gemakkelijk oplossen, of
  • monsters die een reactie aangaan met het KF-reagens.
Deze methode heeft nog extra voordelen. Omdat het monster niet in contact komt met het KF-reagens en derhalve de elektrode en de titratiecel niet vervuild raken, kunnen carry-over en memory-effecten worden uitgesloten.

Metrohm levert voor de ovenmethode de 860 KF Thermoprep. Indien u de productiviteit nog verder wilt verhogen, kunt u ook de monstervoorbereiding en analyse automatiseren met de 885 Compact Oven Sample Changer.

 

Eenvoudige oplossing voor lastige monsters: de KF-verdamper

In gevallen waar eenvoudig verdampen geen optie is, bijvoorbeeld bij de analyse van ruwe olie, teer, terpentijn, harsen of terpenen, kunt u de KF verdamper gebruiken.

Dit instrument werkt volgens het principe van azeotropische destillatie, waarbij aan het monster een oplosmiddel wordt toegevoegd en het mengsel wordt verwarmd. Het water verdampt samen met dit oplosmiddel waarna het wordt overgebracht naar de titratiecel voor analyse.

Extra voordeel van deze methode is dat de titratiecel en de elektrode niet worden vervuild en secundaire reacties uitgesloten zijn omdat alleen het water in de titratiecel terecht komt. 

Vaste monsters, robuuste homogenisator

Indien u te maken heeft met vaste monsters, vertrouw dan op de hoogkwalitatieve Polytron homogenisator. De Polytron maakt het mogelijk om uw monsters grondig en betrouwbaar te homogeniseren. 

Downloads