Metrohm Process Analytics: toonaangevend in procesanalyse

In 1978 hebben we onze eerste online procesanalyzer geïnstalleerd bij Dow Chemical.

Sindsdien hebben we grote stappen gezet en hebben we wereldwijd meer dan 10.000 analysesystemen geïnstalleerd.

Vanaf het begin zijn we nooit een uitdaging uit de weg gegaan: we hebben procesanalyzers op maat geïnstalleerd in de woestijn, op boten en in gevaarlijke omgevingen. Hierbij hebben we ons altijd gericht op het begrijpen van de behoeften van de klanten en het opbouwen van een sterke relatie met hen.

Lees verder over ons succesverhaal.

Wij houden van klanten die ons uitdagen - uw uitdagingen staan aan de basis van onze succesverhalen

> Een explosieveilige analyzer?

> On-site support in de woestijn?

> Uw analyzer ... op een boot?

Realtime monitoring van lage vochtgehaltes in propeenoxide

Klant

Onze klant wordt beschouwd als een van de grootste chemieproducenten ter wereld en is reeds jarenlang gebruiker van Metrohm procesanalyzers. Op basis van de langdurige relatie van dit bedrijf met Metrohm, zowel wat betreft laboratoriuminstrumentatie als procesanalyzers, was het direct duidelijk wie kon worden ingeschakeld voor een uitdagende applicatie: Metrohm Process Analytics. Een van de vele stoffen die het bedrijf wereldwijd produceert is propeenoxide/propyleenoxide (C3H6O, PO), een zeer gevaarlijke, hygroscopische en zeer licht ontvlambare stof die gebruikt wordt bij de productie van verschillende basiscomponenten.

Uitdaging

Een van de belangrijkste aspecten in de PO-productie is het op een laag niveau houden van het vochtgehalte om nevenreacties te voorkomen. Onze klant kwam naar ons toe met een enorme uitdaging die geen enkele andere leverancier kon aangaan: betrouwbare meting van lage vochtgehaltes in propeenoxide. Aanvankelijk werd hiervoor gebruikgemaakt van een analysesysteem op basis van FT-IR analyzers. Die vergden echter veel onderhoud, wat veel downtime met zich meebracht. Daarbij vereist het gevaarlijke en hygroscopische karakter van propeenoxide een online analyse voor de meest nauwkeurige meting van het vochtgehalte en korte analysetijden. Het uitvoeren van laboratoriumanalyses is traag en vereist voor nauwkeurige resultaten ook nog eens een lastige monsterbewerking. Omdat vanwege de hoge doorvoersnelheid in de productie korte reactietijden vereist zijn om in geval van procesvariaties de procesregeling aan te kunnen passen, is ‘realtime’ monitoring van de lage vochtgehaltes in PO een must.

Oplossing

Vanwege de gevaarlijke, zeer licht ontvlambare kenmerken van PO, werd door Metrohm Process Analytics een robuust explosieveilig (ATEX) procesinstrument aangeboden om aan de eisen van de klant te voldoen. De NIRS XDS heeft een ATEX-behuizing en kan tot negen onafhankelijke monsternamepunten meten. De metingen konden online worden uitgevoerd dankzij een industriële flowcel, die het mogelijk maakt om lage vochtniveaus (enkele tientallen ppm met een nauwkeurigheid van ±4 ppm) nauwkeurig te meten. De resultaten worden realtime (elke 30 seconden) via een 4-20 mA verbinding gecommuniceerd naar de PLC van de klant.

Na uitvoering van een haalbaarheidsstudie met ons instrument in het laboratorium van de klant is een directe vergelijking gemaakt tussen de resultaten met IR en NIR in de procesomgeving. De signaal-ruisverhouding (S/N) van onze NIRS-instrumentatie is veel beter dan die van hun vorige IR, wat een extra voordeel is voor de bepaling van zulke lage vochtgehaltes. Metrohm leverde ook instrumentatie voor Karl Fischer-titratie, die werd gebruikt als referentietechniek voor het waarborgen van de juistheid van de spectroscopieresultaten. Op basis van waardevolle input van Metrohm titratie-experts kon de klant ook de werkwijze in het laboratorium verbeteren. De nieuwe industriële procesanalyzer bewaakt nu verschillende monsternamepunten, vanaf de destillatietoren tot aan het eindproduct (finisher).

Conclusie

Onze klant had een echt uitdagend probleem, maar kan nu veilig, realtime lage vochtgehaltes in PO monitoren. De configuratie van een enkele, explosieveilige online procesanalyzer stelt de eindgebruiker in staat om chemische bewerkingen te verminderen, de productkwaliteit te verbeteren en de winst te verhogen.

Broomproducent in de woestijn

Klant

Onze klant, die zich op een verafgelegen locatie in de woestijn bevindt, is een belangrijke producent van broom, brandvertragende chemicaliën en andere broomhoudende producten, alsmede van bijtende kaliloog. De productie van deze chemische stoffen is een zeer gevaarlijke aangelegenheid, die de naleving van extreme veiligheidsmaatregelen en een constante controle van de belangrijkste procesparameters vereist. Zonder tijdige verstrekking van de juiste procesgegevens kan de productie niet onder controle worden gehouden. Daarom is dit verplicht voor een efficiënte werking van hun productiefaciliteit.

Uitdaging

Hun toenmalige procesanalyzer was te oud voor reparatie en was ook niet meer in de markt voorhanden. Dit systeem wordt gebruikt voor procescontrole door middel van chemische aanpassing en optimalisering van de productie van broom, die plaatsvindt in een corrosieve en toxische matrix. Dit proces wordt uitgevoerd in een gevaarlijke zone, die een robuuste, explosieveilige oplossing vereist, met korte analysetijden om voldoende nauwkeurige gegevens te leveren voor monitoring van de kleinste procesveranderingen. Verder moest een supportnetwerk worden opgezet. Niet alleen om middenin de woestijn service te bieden, maar ook om een reeks trainingen te geven, zowel bij Metrohm als op locatie bij de klant.

Oplossing

Metrohm Process Analytics ontwikkelde voor deze klant een speciale versie van de inline procesanalyzer. De meetmogelijkheden gaan bij deze analyzer veel verder dan bij de rest van het analyzeraanbod op de markt. Vereisten voor industriële analyse, zoals robuuste inline sondes die de sensoren optimaal beschermen tegen de zeer corrosieve matrix en een explosieveilige (ATEX) behuizing werden ook geïntegreerd in deze uitdagende procesbewakingsoplossing. Lokale ondersteuning en trainingen door de Metrohm-verkooporganisatie kregen de hoogste prioriteit voor deze afgelegen locatie. Dit om vanaf de inbedrijfstelling een goede werking in de gevaarlijke procesomgeving te kunnen waarborgen en er voor te zorgen dat de gegevens die door de inline procesanalyzer worden geleverd correct geïnterpreteerd worden.

Conclusie

Onze klant kan nu de productie van broom veilig controleren via inline procesbewaking met behulp van een kant-en-klare oplossing die speciaal voor zijn uitdagende eisen is ontwikkeld door Metrohm Process Analytics. Inline metingen met een op afstand bedienbaar explosieveilig instrument maken de werkomgeving veiliger voor iedereen, omdat er geen contact met de gevaarlijke chemicaliën kan zijn. Bovendien zal er in geval van productieproblemen door de snellere (realtime) beschikbaarheid van de meetresultaten minder stilstand optreden. Van de op maat gemaakte procesanalyzer tot applicatiespecifieke methode-ontwikkeling en zelfs trainingen op locatie door onze experts: wij zijn uw partner voor elke uitdaging.

Vissen ontluizen op een varende boot

Klant

Onze klant, die een belangrijke wereldwijde speler is in de chemische industrie, heeft een langdurige relatie met Metrohm Process Analytics en weet wie hij kan vertrouwen voor vragen over zijn uitdagende, niet-alledaagse toepassingen. In dit geval werd gezocht naar een robuuste oplossing voor het nauwkeurig meten van een medicijn, waarmee vissen, die in een een zeewaterbad op een varend schip zwemmen, tegen zeeluizen worden behandeld. Eenvoudig toch?

Uitdaging

Het waarborgen van de juiste dosering van de medicatie en het bewaken van de waterkwaliteit en de afvalstroom is essentieel voor het voldoen aan de overheidsnormen. Vissen worden gedurende korte tijd in zeewaterbaden gebracht waar precieze hoeveelheden inzitten van een ontluizingsmiddel dat is gebaseerd op waterstofperoxide (H2O2). Hierdoor komen parasieten los, die op de vis zitten, waarna ze uit het water kunnen worden gefilterd. Bij een te lage dosering van het middel blijven de parasieten vastzitten aan de vis, wat leidt tot een product van lage kwaliteit of zelfs de dood van het dier. Een te hoge dosering kan oxidatieve stress bij de vissen veroorzaken, wat kan leiden tot een bleke huid en schubben, of zelfs de dood. Daarom is een snelle analyse- en responstijd essentieel voor een nauwkeurige behandeling.
Het feit dat deze analyse op een varende boot in afgelegen gebieden moet worden uitgevoerd, betekent dat onze online procesanalyzer robuust genoeg moet zijn om dagelijks te worden ingezet op een onstabiele basis bij schommelende, deinende bewegingen. De beperkte ruimte aan boord betekende dat een kleine footprint absoluut noodzakelijk was. Procescontrole kan in deze situatie het verschil maken tussen leven en dood van de dieren.

Oplossing

Metrohm Process Analytics stelde aan deze klant een robuuste oplossing voor, die volledig was toegesneden op een snelle analyse op het schip. Dit was zeker geen typische industriële toepassing of locatie! Bovendien ontwikkelde ons team van deskundige chemici een online analysemethode, waarbij er minder dan 60 seconden tussen de metingen zit.

Conclusie

Onze klant bespaart nu geld door verschillende verbeteringen, die samenhangen met het gebruik van het analysesysteem: minder medicatiegebruik door een nauwkeurigere dosering, minder productverlies ten gevolge van onnauwkeurige medicatie en in het algemeen betere werkwijzen door de snelle analysetijden. Onze langdurige relatie met deze klant heeft ons in staat gesteld om een op maat gemaakte oplossing te presenteren waar andere leveranciers niet aan zouden beginnen. Voor industriële analyse tot aan procesbewaking op afstand bieden wij een geïntegreerde procesoplossing, niet alleen een analyzer.

Download het Applications Book

Lees meer over onze expertise: van ammoniak in verzadigde pekel en meststoffen tot zink-winning en -zuivering, we hebben het allemaal gedaan.

Ons Applicatieboek geeft een breed overzicht van applicaties die in de afgelopen 40+ jaar aan de procesindustrie zijn verkocht. Met meer dan 10.000 proces analyzers wereldwijd geïnstalleerd, kunt u er zeker van zijn dat u een oplossing vindt voor uw uitdaging.
Klik hier om het Applications Book te downloaden

Downloads

Onze klanten aan het woord

"We found the Metrohm NIRS XDS to be extremely robust and reliable. Maintenance is no issue. Production has been improved significantly. The technical support from Metrohm was outstanding. Developing the necessary models was done quickly!"

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Kleimeier, PAT, Dow Chemical, Stade, Germany

We staan voor u klaar, over de hele wereld

Vanaf uw eerste contact met een sales engineer tot aan overlegsessies en snel reageren bij spoedgevallen, Metrohm Process Analytics staat altijd voor u klaar. Metrohm is actief in meer dan 50 landen over de hele wereld en is dus in staat om op de kortst mogelijke termijn on-site service en training te bieden in de lokale taal.

Ervaring waarop u kunt vertrouwen

Onze expertise is zichtbaar in de meer dan 10.000 systemen, die wereldwijd zijn geïnstalleerd en in bedrijf gesteld. Toonaangevende bedrijven uit alle industriesectoren hebben vertrouwen in onze oplossingen voor procescontrole en procesmonitoring. Voorbeelden van die sectoren zijn:
  • Petrochemie
  • Chemie
  • Halfgeleiderfabricage
  • Voedingsmiddelen en dranken
  • Farmacie
  • Oppervlaktebehandeling
  • Stroom/energie
  • Mijnbouw
  • Afvalwaterzuivering

En wat is uw uitdaging ?

We helpen u graag bij het oplossen van uw analytische uitdagingen.
Laat het ons weten en we nemen contact met u op.

*
*
*
*
*
*

 
*