Vis-NIR Spectroscopy Lab Analyzers

Metrohm NIRS lab analyzers stellen u in staat om routinematige analyses snel en betrouwbaar uit te voeren – zonder noodzaak voor monstervoorbereiding of extra reagentia en met binnen een minuut resultaat.

Door de combinatie van zichtbaar-licht (Vis) en nabij-infrarood (NIR) spectroscopie kunnen deze analyzers in één run een kwalitatieve analyse op verschillende materialen uitvoeren alsmede de kwantitatieve analyse van een aantal fysische of chemische parameters.

U heeft de keuze uit twee series analyzers:
  • XDS Analyzers: een modulair systeem met maximale flexibiliteit voor alle monstertypen
  • DS2500 Analyzers: een compact systeem voor vaste monsters (suspensies/pasta’s zijn optioneel)

DS2500 Analyzers:

Compacte systemen voor snelle QC in de petrochemische, polymeer-, polyol-, palmolie-, chemische, farmaceutische, persoonlijke verzorging- en pulp- en papierindustrie volgens ASTM E1655, ASTM D6122, USP 856, USP 1856 en ASTM D6342.

XDS Analyzers:

Ideale systemen voor speciale toepassingen zoals het testen van uniformiteit van inhoud, identificatie van grondstoffen en kwaliteitscontrole in pilot plants volgens USP 856, USP 1856 en ASTM E1655.

Vision Air: Krachtige spectroscopiesoftware die is afgestemd op uw behoeften

De intuïtieve bediening en de moderne look en feel van Vision Air vereenvoudigt het dagelijkse werk van de operator en biedt krachtige monitoring- en beheerfuncties voor laboratoriummanagers. Metingen zijn vooraf geconfigureerd en beginnen met een druk op de knop, terwijl uitgebreide bewakings- en filterfuncties ervoor zorgen dat gebruikers hun resultaten gemakkelijk kunnen vinden en controleren.

> Lees meer over Vision Air …

Pre-kalibraties - gebruiksklare oplossingen voor vele branches

Om uw werk gemakkelijker te maken, bieden wij kant-en-klare kalibraties voor toepassingen in de brandstoffen-, polyol-, palmolie- en polymeerindustrie. De parameters zijn bijvoorbeeld de RON / MON, viscositeit, hydroxylgetal, FFA, dichtheid, Melt Flow Rate en nog veel meer.To make your work easier, we also offer pre-calibration packages for the analysis of multiple parameters in a variety of industries.

> Bekijk de mogelijkheden van pre-kalibratie voor Vision Air

Near-infrared Spectroscopy Analyzers systemen (11)

Toon alle Near-infrared Spectroscopy Analyzers systemen (11)

Vloeistoffen, vaste stoffen, poeders, tabletten, pasta’s ... U kunt met ieder monster overweg

Visual and near-infrared spectroscopy liquid samples
  • Vloeibare monsters
> Ga naar de producten
NIRS spectroscopy granulate sample
  • Vaste monsters

> Ga naar de producten

Vis-NIR spectroscopy analyzer slurry sample
  • Pasta's en suspensies

> Ga naar de producten

NIRS spectrometer tablet sample
  • Tabletten en capsules
> Ga naar de producten

Betrouwbare en reproduceerbare resultaten

Gegarandeerde vergelijkbaarheid van resultaten: door het gebruik van traceerbare NIST-standaarden voor het kalibreren van de referenties leveren onze Vis-NIR spectrometers wereldwijd vergelijkbare resultaten. Kalibratiemodellen kunnen heel eenvoudig van de ene analyzer naar de andere worden overgezet.

Zichtbaar-licht en nabij-infrarood spectraal bereik en verschillende meetfuncties: met onze spectroscopie instrumenten kunt u een alomvattende analyse van vloeistoffen en vaste stoffen uitvoeren. Desgewenst kan dat volledig geautomatiseerd.

Ontdek het toepassingsgebied van Metrohm NIRS lab analyzers

NIRS webinars

Lees meer over de toepassingen van nabij infrarood spectroscopie in onze webinars.

Ga naar het Webinar Center

Spectroscopie applicaties

Zoek hier applicaties, white papers en publicaties met met meer informatie over nabij-infrarood spectroscopie.

Zoek hier uw applicatie

NIRS in industriële productie

Download onze monografie en leer meer hoe NIRS wordt toegepast in branches zoals biotechnologie, chemie, petrochemie, farma, polymeer, pulp en papier, textiel en meer.

Download monografie

Downloads

Hoe werkt NIR-spectroscopie?

Nabij-infrarood spectroscopie (NIRS) is een methode die gebruik maakt van de interactie tussen licht in het nabij-infrarood (NIR) gebied van het elektromagnetisch spectrum (780 tot 2500 nm) en moleculen in een monster. Aan de hand hiervan kunnen deze monsters worden geïdentificeerd en kunnen verschillende kwaliteitsparameters worden gekwantificeerd. Deze interactie tussen licht en het monstermateriaal induceert specifieke trillingen in de moleculen van het monster, die vergelijkbaar zijn met de interacties bij mid-infrarood spectroscopie (meestal FT-IR). De analyse van deze interacties gebeurt in de regel met Fourier Transform gebaseerde (FT-NIR) of dispersieve NIR (scanning) spectrometers. Belangrijk voordeel van dispersieve spectrometers, die gebruik maken van een holografisch rooster, is dat ze zowel het zichtbare (Vis) als het nabij-infrarode (NIR) licht kunnen gebruiken om de monsters te analyseren. Dit vergroot de toepassingsmogelijkheden.

Met dispersieve systemen kan bovendien een betere signaal-ruisverhouding worden bereikt dan bij Fourier Transform systemen die gebruik maken van nabij-infrarood licht. Hierdoor kunnen lagere concentraties worden gemeten. Bij kwaliteitscontrole met NIR-spectroscopie kan tegelijkertijd in een en dezelfde run kwalitatieve (identificatie en kwalificatie) en kwantitatieve analyse op meerdere parameters plaatsvinden.

Wat zijn typische toepassingen voor NIR?

Nabij-infrarood spectroscopie wordt toegepast bij zowel QC- als QA-analyses en kan worden gebruikt voor de bepaling van zowel chemische als fysische parameters. Dit zijn bijvoorbeeld viscositeit, dichtheid, vlampunt, cloud point, RON, MON, vochtgehalte, hydroxylgetal, TAN, TBN, gehalte aan aromaten en nog veel meer.

Wat zijn de voordelen van NIR-spectroscopie ten opzichte van natchemische methoden?


Bij NIRS is geen monstervoorbereiding nodig, zodat er ook geen potentieel giftige oplosmiddelen en reagentia worden gebruikt. Het is dus een groene, milieuvriendelijke en duurzame analysetechniek. Bijkomend voordeel hiervan is dat het werken met NIRS zeer eenvoudig is; dit kan zonder bezwaar worden gedaan door niet-specialisten, zoals productiemedewerkers in de ploegendienst. Gebruikers raken snel vertrouwd met de techniek en de opleiding van het personeel kan wat dat betreft tot een minimum worden beperkt.

NIRS is niet-destructief, wat betekent dat de monsters tijdens de analyse niet worden vernietigd of chemisch worden gemanipuleerd en dus kunnen worden hergebruikt.
NIRS is zeer snel; een meting duurt meestal ongeveer 30 seconden. Qua nauwkeurigheid en precisie zijn de resultaten met NIRS vergelijkbaar met die van primaire- of referentiemethoden, zoals een natchemische analysetechniek. NIRS kan echter meerdere parameters binnen één scan analyseren. Omdat meerdere analyses met slechts één NIR-meting kunnen worden uitgevoerd wordt de benodigde tijd voor een resultaat nog verder verkort. Vanwege de eerder genoemde voordelen ervaren gebruikers een aanzienlijke kosten- en tijdsbesparing bij het gebruik van de secundaire methode NIRS in plaats van de primaire methode. Mede daarom wordt het break-even punt over het algemeen snel bereikt en ook de return on investment (ROI) berekeningen laten een zeer positief beeld zien.