Biodiesel Rancimat

De 893 Professional Biodiesel Rancimat bepaalt de oxidatieve stabiliteit van biodiesel (vetzuurmethylesters, FAME) en biodiesel blends.

In de Biodiesel Rancimat wordt de veroudering van een monster versneld door een verhoogde temperatuur en een continue luchtstroom door het monster. De tijd die verstrijkt totdat de oxidatie in een hoog tempo plaatsvindt – de inductietijd of oxidatieve stabiliteit index (OSI) - wordt gemeten.

De methode is in overeenstemming met nationale en internationale normen, en is bijzonder eenvoudig uit te voeren. Niet in het minst dankzij de moderne, gebruikersvriendelijke StabNet software.

893 Professional Biodiesel Rancimat

Sleutelkenmerken

  • In overeenstemming met normen, waaronder EN 14112, 15751 en EN 16568
  • Gebruikersvriendelijke StabNet software voor besturing van het instrument, evaluatie van resultaten en data management
  • Tot acht monsters gelijktijdig analyseren
  • Een kleurenscherm op het instrument geeft een statusoverzicht van alle meetposities
  • In elke meetpositie kunnen de analyses direct en onafhankelijk van elkaar worden gestart

Kwaliteitscontrole van biodiesel en biodiesel blends

Vetzuurmethylesters worden langzaam geoxideerd door atmosferisch zuurstof. De resulterende oxidatieproducten kunnen schade aan verbrandingsmotoren veroorzaken.

De oxidatieve stabiliteit is derhalve een belangrijk kwaliteitscriterium voor FAME. Met de Biodiesel Rancimat kunt u de oxidatieve stabiliteit van FAME en hun mengsels met dieselbrandstof meten. Het instrument kan ook worden gebruikt om de effectiviteit van de toegevoegde anti-oxidanten te onderzoeken.

> Lees hier hoe de oxidatieve stabiliteit wordt gemeten

Bepaling volgens nationale en internationale normen

Verschillende normen beschrijven het testen van de oxidatieve stabiliteit met de Biodiesel Rancimat, inclusief de drie hieronder.
  • EN 14112 “Vet en oliederivaten – Vetzuurmethylesters (FAME) – Bepaling van oxidatieve stabiliteit (versnelde oxidatie test)”
  • EN 15751 “Autobrandstoffen – Vetzuurmethylester (FAME) brandstof en blends met diesel brandstof – Bepaling van oxidatieve stabiliteit met de versnelde oxidatie methode”
  • EN 16568: “Autobrandstoffen – Vetzuurmethylester (FAME) brandstof en blends met diesel brandstof – Bepaling van oxidatieve stabiliteit met de verder versnelde oxidatie methode bij 120 °C“

Data-acquisitie, evalueren en archiveren met de moderne StabNet software

StabNet is het besturingsknooppunt voor de BioDiesel Rancimat: alle instrument functies worden via de PC met de software geregeld.

Maar de software evalueert ook uw resultaten, bewaart alle bepalingen in zijn eigen database, en nog veel meer.

> Lees hier meer over StabNet

De Biodiesel Rancimat – een multitasker

De Biodiesel Rancimat heeft acht meetposities, vier in elk van de twee onafhankelijke verwarmingsblokken.

Omdat ze onafhankelijk van elkaar zijn, kunnen gelijktijdig verschillende temperaturen worden ingesteld voor elk verwarmingsblok. Elke meting kan afzonderlijk worden gestart – direct op het instrument – zodra het monster op zijn meetplek is gezet.

Beheer al uw stabiliteit metingen met één PC

Indien u te maken heeft met veel monsters, kunt u maximaal vier Biodiesel Rancimat’s op een enkele PC aansluiten.

Zo kunt u maximaal 32 monsters tegelijk analyseren, met één enkele computer.

Disposable reactievaatjes – tijdbesparend, schoon en goedkoop

De Biodiesel Rancimat gebruikt gunstig geprijsde disposable reactievaatjes.

Dit betekent dat tijdrovende reiniging na iedere meting niet nodig is. Naast de besparing op tijd en kosten, is de reproduceerbaarheid van de resultaten beter omdat er met de vaatjes voor eenmalig gebruik geen carryover-effecten zijn.

De versnelde oxidatie test methode

Meting van de oxidatieve stabiliteit van FAME met de Biodiesel Rancimat is een betrouwbare en beproefde methode.

De methode is gebaseerd op het versnellen van het verouderingsproces van het monster door het verhogen van de temperatuur en het leiden van een continue luchtstroom door het monster. De luchtstroom transporteert vluchtige oxidatieproducten van het monstervat in een vat met gedestilleerd water. De geleidbaarheid van dit water wordt continu gemeten. De geleidbaarheid in dit vat neemt toe zodra er oxidatieproducten ontstaan. Een plotselinge, sterke stijging van de geleidbaarheid – zichtbaar door een knik in de curve -geeft de inductietijd aan, die een maat is voor de oxidatieve stabiliteit.

Download

We have been using Metrohm instruments for 20 years. […] Metrohm instruments are very good in terms of reliability and precision. Moreover, Metrohm supports us with good after-sales service.
Nakul Ketkeaw, vice president of the Laboratory Service Center of PTT Chemical Public Company Ltd., Thailand