Kies uw sector

Milieu

Petrochemie & Biobrandstoffen

Farma

Milieuanalyse

De milieuproblematiek vereist internationaal aanvaarde normen, waarin grenswaarden en testmethoden zijn vastgelegd. Metrohm instrumenten en applicaties voldoen aan vele internationale milieunormen.

Stoffen die in het milieu terechtkomen verspreiden zich over de compartimenten water, bodem (sediment) en lucht, en zijn ook terug te vinden in de organismen die er in leven (biosfeer). Alleen als we de soort en de hoeveelheid van deze verontreinigingen weten, kunnen we het milieu en zijn bewoners beschermen.

Lucht

Lucht is een heterogeen mengsel van fijn verdeelde, vaste of vloeibare deeltjes in een gas (lucht). Monstername omvat zowel filter- als continue methoden. Waar met filters offline gegevens worden verzameld over lange bemonsteringstijden, werken de krachtige continu samplers online. Ze zijn direct gekoppeld aan één of meer krachtiger analyzers - inline natuurlijk.

Lees verder!

Bodem

De bodem is een meervoudig systeem waarin alle fasen naast elkaar bestaan. Monstervoorbereiding is essentieel voor nauwkeurige en precieze bodemanalyse. Wij bieden u tal van monstervoorbereidingstechnieken met bijpassende analysemethoden voor verschillende bodem- en sedimentsoorten.

Lees verder!

Water

Een groot deel van de 100.000 verbindingen die op grote industriële schaal worden geproduceerd eindigt in onze watervoorziening.

Tal van voorschriften en normen beschermen onze waterbronnen. Om aan de actuele regelgeving te voldoen, bieden wij u passende instrumenten en toepassingen voor alle typen watermonsters.

Lees verder!

Petrochemische en biobrandstof analyse

Ruwe olie is een zeer complex mengsel van koolwaterstoffen. Door middel van ontzouting, destillatie en conversie wordt het omgezet in fracties van hogere kwaliteit koolwaterstoffen, zoals paraffins, aromatics, napthenes en olefins. Verschillende verhoudingen van deze zogenaamde PIANO-verbindingen worden gemengd om andere soorten soorten brandstoffen en smeermiddelen op te leveren. Steeds vaker worden fossiele brandstoffen gemengd met biobrandstoffen.

Zowel meng- als raffinageprocessen zijn veeleisend en vereisen nauwkeurige en betrouwbare analyse. Ongeacht of u te maken heeft met fossiele of biogene producten, wij zijn uw specialist als het gaat om het analyseren van al die producten in overeenstemming met de internationale normen.

Brandstoffen – Paraffins, aromatics, naphthenes, olefins

Paraffins, aromatics, naphthenes en olefins zijn de belangrijkste petrochemische groepen die aan de basis liggen van de honderden verbindingen waaruit vluchtige en semi-vluchtige fossiele brandstoffen (bijvoorbeeld benzine en diesel) worden gemaakt. De complexe samenstelling van brandstoffen vereist snelle en nauwkeurige analysemethoden, zowel in het laboratorium als in het proces.

Lees verder!

Biobrandstoffen

Er wordt veel onderzoek gedaan aan geavanceerde biobrandstof technologieën die zo min mogelijk impact hebben op het milieu en niet afhankelijk zijn van grondstoffen voor voedsel en grote landbouwgebieden. Op de middellange termijn hebben de volgende generatie biobrandstoffen de potentie om een cruciaal onderdeel te worden in onze energievoorziening. In deze context speelt biobrandstof analyse een bepalende rol, zowel in R&D als in productie.

Lees verder!

Smeermiddelen

Smeermiddelen bestaan uit een basisolie en een groot aantal additieven die de gewenste eigenschappen geven. Terwijl de basisolie van minerale, synthetische of plantaardige oorsprong is, zijn de belangrijkste klassen van additieven vooral antioxidanten, detergentia, corrosieremmers en viscositeit verbeterende middelen. Bij het analyseren van de chemische en fysische eigenschappen van een smeermiddel ligt de focus vooral op de additieven.

Lees verder!

Farmaceutische analyse

Farmaceutische analyse garandeert de veiligheid van geneesmiddelen door het leveren van informatie over de identiteit, inhoud, kwaliteit, zuiverheid en stabiliteit van farmaceutische producten met behulp van analytische chemie. Metrohm biedt u een breed scala aan instrumenten en toepassingen voor kwaliteitscontrole en voor het monitoren en verbeteren van de productie van geneesmiddelen. Met talloze Farmacopee-compliant analysemethoden, zijn wij uw gekwalificeerde partner voor alle chemisch-farmaceutische analysevraagstukken en validaties van analysemethoden.


In overeenstemming met internationale Farmacopees en diverse richtlijnen biedt Metrohm u analyse van actieve farmaceutische ingrediënten (API's), hulpstoffen, onzuiverheden, farmaceutische oplossingen alsmede farmaceutische grondstoffen en farmaceutische eindproducten (FPP’s). Daarnaast bieden wij tal van natchemische methoden voor atline en online procescontrole evenals inline monitoring methoden voor het borgen van rendabele productieprocessen die aan alle wettelijke eisen te voldoen.

Actieve farmaceutische ingrediënten (API’s)

API's worden gebruikt om ziekten en aandoeningen te genezen, te verzachten, te voorkomen of te identificeren. Ze zijn aanwezig in kleine hoeveelheden en zijn gericht op het herstel van fysiologische functies bij de mens. In internationale Farmacopees is een lijst van monografieën opgenomen met gedetailleerde beschrijvingen van testmethoden, testen en eisen.

Lees verder!

Onzuiverheden

Onzuiverheden worden voornamelijk ingebracht vanuit de gebruikte grondstoffen en/of tijdens de synthese van de actieve farmaceutische ingrediënten. Ze worden gecontroleerd op basis van zowel de richtlijnen van de ICH (International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use) en de Farmacopees. Zelfs kleine concentraties van verontreinigingen kunnen aanzienlijke bijwerkingen tot gevolg hebben.

Lees verder!

Farmaceutisch productieproces

Succesvolle procesbewaking steunt in belangrijke mate op de nieuwste methoden voor ionanalyse en spectroscopie. Terwijl de eerstgenoemde, meestal natchemische methoden bij voorkeur worden toegepast voor online- en atline metingen, is nabij-infrarood spectroscopie (NIRS) de ideale tool voor inline monitoring, vooral in het licht van de PAT- en QbD-initiatieven van de FDA.

Lees verder!

Voedingsmiddelen & Dranken

Oppervlaktebehandeling

Energie- en elektriciteitscentrales

Voedingsmiddelen & Dranken

Voedingsmiddelen en drank behelzen vandaag de dag veel meer dan eenvoudige «organische brandstoffen» die nodig zijn om te overleven. Naast hun voedingswaarde, worden zij ook geconsumeerd voor hun smaak en aroma. In toenemende mate zijn ze ook een bron voor het behoud van de gezondheid en de verbetering van ons welzijn via hoogwaardige voeding. Tegelijkertijd worden, met een steeds toenemend aantal verwerkte voedingsproducten, aspecten als kwaliteit en voedselveiligheid steeds belangrijker. Temeer omdat voedingsmiddelen zeer complexe materialen zijn - gevoelig voor degradatie en verontreiniging - die talloze componenten bevatten.

Analytische chemie zorgt ervoor dat consumenten veilig en hygiënisch voedsel krijgen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Informatie over voedingsstoffen, traceerbaarheid van voedsel en bescherming tegen fraude zijn andere uitdagingen. Vanuit het proces gezien ondersteunt analytische chemie met robuuste, efficiënte en gevoelige instrumenten de fabrikant om opbrengsten verbeteren en de kwaliteit te optimaliseren. Wat uw belang hierin ook is, Metrohm is de juiste partner.

Dranken en drinkwater

Hoewel het geen calorieën bijdraagt aan ons voedsel is water de belangrijkste voedingsbron voor de meeste organismen. Het is het hoofdbestanddeel van dranken en kan worden gevonden in vrijwel alle voedingsmiddelen. Als iemand weet hoe je water en dranken moet analyseren is dat Metrohm: meer dan 270 applicaties getuigen van deze expertise.

Lees verder!

Melk en zuivelproducten

Melk bevat bijna alle voedingsstoffen die nodig zijn om te overleven: vet, hoogwaardige eiwitten, koolhydraten, vitamines en mineralen. Het is het eerste dat we als baby krijgen en als grondstof biedt het ongelooflijk veel verwerkingsmogelijkheden. Zuivelproducten zijn waarschijnlijk de meest gevarieerde van alle groepen levensmiddelen. Door de matrix van eiwitten en vetten is voor melk- en zuivelmonsters monstervoorbereiding nodig. Metrohm instrumenten werden ontwikkeld om deze saaie en foutgevoelige monstervoorbereidingstaken snel, nauwkeurig en zuinig uit te voeren.

Lees verder!

Eetbare oliën en vetten

Vetten en oliën zijn één van de belangrijkste onderdelen van onze voeding en hebben vele functies, van het toevoegen van smaak en textuur tot emulgeren en fungeren als warmte-overdracht medium. Ter bepaling van de voedingswaarde van vet- en oliebevattende voedingsmiddelen (margarine, mayonaise, noedels, noten, etc.), is de bepaling van vetparameters (bijvoorbeeld jodium, peroxide en zuurgetal) en het ion- en watergehalte cruciaal. Aangezien vetten en oliën gevoelig zijn voor afbraak, is het bepalen van de oxidatieve stabiliteit een must. Al deze analyses behoren tot Metrohm's kerncompetentie.

Lees verder!

Oppervlaktebehandeling


Het coaten en afwerken van oppervlakken met galvaniseringstechnieken is een zeer geavanceerd proces. Of het nu gaat om het afwerken van metalen delen of het coaten van printplaten, de vereiste kwaliteit van de tussen- en eindproducten wordt alleen bereikt wanneer de samenstelling van de procesbaden precies klopt. Tegelijkertijd maken toenemende kosten voor grondstoffen en energie het absoluut noodzakelijk om de productie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Als toonaangevende fabrikant van instrumenten voor chemische analyse weten alles van de uitdagingen van het coaten en afwerken van oppervlakken met behulp van galvaniseringstechnieken. Wij bieden state-of-the-art instrumentatie voor de controle en optimalisering van de kwaliteit van uw coatingprocessen, zowel in het laboratorium als in de procesomgeving.

Quality control of basic chemicals

Learn how you can perform quality control of incoming basic chemicals and raw materials for electroplating baths.

Learn more …

Monitoring main components in the baths

Learn what we have to offer for main component monitoring in electroplating baths.

Learn more …

Monitoring secondary components in the baths

Learn more about our analytical solutions for the monitoring of organic and inorganic additives in electroplating baths.

Learn more …

Analyse bij energie- en elektriciteitscentrales

De met ongeveer 80 miljoen mensen per jaar groeiende wereldbevolking en industrialiserende landen creëren een enorme behoefte aan elektrische energie. Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) zal de wereldwijde vraag naar energie in 2035 zijn toegenomen met ongeveer 65%. Een groot deel van de benodigde energie zal nog steeds afkomstig zijn uit thermische energiecentrales, die vooral met fossiele brandstoffen gestookt zijn en met kernenergie. Hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie (PV) zullen een andere pijler onder onze energievoorziening vormen . Om hernieuwbare energie op het net te brengen zijn krachtige apparaten nodig voor energieopslag en -conversie, zoals supercondensatoren, batterijen en brandstofcellen.

Om maximaal profijt van deze technologieën te hebben, moeten alle onderdelen van de energie-installaties op het hoogste niveau presteren. Of het nu gaat om de monitoring van de waterchemie in thermische centrales, de natchemische verwerking van zonnecellen en batterij-elektrolyten of elektrochemische metingen aan energie-opslag apparaten, Metrohm biedt hiervoor een passende analytische oplossing.

Analyse bij energiecentrales

De meeste elektriciteit wordt opgewekt door energiecentrales die draaien op fossiele brandstoffen of kernenergie. Bij deze methoden van energieproductie wordt stoom onder hoge druk door een turbine geperst die een generator aandrijft. De extreme omstandigheden in de reactoren werken corrosie in de hand, wat de opbrengst van de energiecentrale vermindert, stilstand veroorzaakt of zelfs de veiligheid van de centrale in gevaar brengt.

Controle van de chemische toestand van het water in elektriciteitscentrales is derhalve van het grootste belang. Hiervoor hebben we verschillende analytische technieken in huis, zoals elektrochemie, titratie, voltammetrie of ionchromatografie. Lees meer over de uitdagingen waarmee energiecentrales worden geconfronteerd en welke oplossingen Metrohm daarvoor kan bieden:

Corrosiemeting Energiecentrales met gecombineerde cyclus Primair circuit in drukwaterreactoren

Fotovoltaïsche zonne-energie

Fotovoltaïsche (PV) cellen of zonnecellen zetten lichtenergie direct om in elektriciteit. Zonnecellen zijn beschikbaar als monokristallijn of polykristallijn silicium, als dunne-film zonnecellen of als derde generatie meerlaagse cellen.
Naast de volledig geïntegreerde batchanalyse van kristallijn silicium, dunne-film (CIS/CIGS, CdTe, a-Si) en andere celtypen, bieden wij methoden voor het realtime controleren van de etssnelheden en oppervlaktekarakteristieken. Daarnaast leveren wij instrumenten en methoden voor de eenvoudige analyse van (foto)elektrochemische processen in dye-sensitized en alle andere typen zonnecellen.

Photovoltaïsche zonne-energie

Opslag en conversie van energie

Vraag en aanbod van energie valen zelden samen.Vooral hernieuwbare energie kan niet efficiënt worden opgeslagen en is daarom vaak niet beschikbaar wanneer het nodig is. Elektrochemische, chemische en elektrische energie-opslagsystemen (EWS) –voornamelijk batterijen, supercondensatoren en brandstofcellen– zijn veelbelovende middelen om beschikbaarheid en vraag naar energie meer in evenwicht te brengen.
Metrohm staat voor elektrochemie. Over de hele wereld maken onderzoekers gebruik van onze geavanceerde instrumenten voor productie, karakterisering en ontwikkeling van materialen en cellen.

Opslag en conversie van energie

Polymeren & kunststoffen

Chemie

Defense and Security

Analyse van polymeren en kunststoffen

Synthetische polymeren en kunststoffen zijn niet meer weg te denken uit het moderne leven. Door hun veelzijdigheid en fysische eigenschappen zijn ze terug te vinden in bijna elk aspect ervan en spelen er vaak een bepalende rol. Vliegtuigen en auto's, allerlei soorten verpakkingen, medische hulpmiddelen en producten, elektronica, en nog veel meer: al deze producten waar we in het dagelijks leven gebruik van maken zouden er zonder hoge-kwaliteit en high-tech kunststoffen heel anders uitzien.

De productie van polymeren is een ingewikkeld proces waarbij zuivere grondstoffen complexe reacties ondergaan en worden omgezet in polymeren, harsen, rubbers en gommen. Om ervoor te zorgen dat de producten voldoen aan de specificaties, moeten in de gehele productieketen de materialen en processen worden gecontroleerd. Hiervoor zijn specialistische en zeer nauwkeurige analysetechnieken onmisbaar. Wij bij Metrohm zetten ons in om u de instrumentatie en know-how te leveren die u nodig heeft om uw analytische uitdagingen op het gebied van polymeeranalyse op te lossen.

Kwaliteitscontrole van grondstoffen

Grondstoffen van slechte kwaliteit zullen onvermijdelijk leiden tot slechte-kwaliteit polymeren. Naast kwaliteit spelen ook aspecten als time to market, efficiency en nauwkeurigheid een belangrijke rol bij de inspectie van inkomende grondstoffen. Ontdek wat Metrohm allemaal te bieden heeft om uw ingangscontroles eenvoudiger, sneller en nauwkeuriger te maken.

Lees verder

Reactie monitoring

De belangrijkste stap in de polymeerproductie is de polymerisatiereactie. In deze processtap kunt u niets aan het toeval overlaten. U heeft daarom methoden nodig die werken op de plek waar de reactie plaatsvindt en die direct resultaten genereren. Bekijk onze oplossingen voor reactie monitoring: een scala aan spectroscopie instrumenten die realtime resultaten leveren en procesanalyzers die automatisch en nauwkeurig online analyses uitvoeren.

Lees verder

Kwaliteitscontrole van polymeren

Polymeren zijn het resultaat van complexe reacties en processen waar verschillende grondstoffen en additieven bij betrokken zijn. Het eindproduct moet dan ook grondig worden geanalyseerd om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de specificaties. Met onze instrumenten en toepassingen kunt een grote verscheidenheid aan stoffen en parameters bepalen, waaronder additieven, copolymeerniveaus, watergehalte, halogenen en restmonomeren of onzuiverheden.

Lees verder

Chemicaliën

Met het omzetten van grondstoffen in meer dan 70.000 verschillende producten die worden gebruikt in bijna alle bedrijfstakken, vormt de chemische industrie het kloppend hart van de wereldeconomie, en misschien wel van de moderne beschaving. Er is nauwelijks een industrieel product te bedenken dat zou kunnen bestaan zonder betrokkenheid van de chemische industrie. Die positie is des te opmerkelijker, als je bedenkt dat de chemie, in het bijzonder de organische chemie, pas in de negentiende eeuw –met de ureumsynthese volgens Wöhler–een hoge vlucht heeft genomen.

Binnen een paar decennia zijn tal van belangrijke industriële processen ontwikkeld, die nog steeds aan de basis liggen van de chemische processen, die vandaag de dag worden gebruikt. Voorbeeld hiervan zijn het chlooralkali- en het Solvay-proces. De productie van high-tech chemicaliën met een hoge zuiveringsgraad vergt veilige en betrouwbare analytische oplossingen. Ontdek wat wij te bieden hebben op dit gebied. 

Basischemicaliën

Basis- of bulkchemicaliën zijn enkelvoudige, zuivere chemische stoffen die op grote schaal worden geproduceerd. Ze kunnen worden ingedeeld in anorganische en organische stoffen. Terwijl de anorganische stoffen (zuren, basen, zouten) bijna allemaal zijn afgeleid van mineralen en een belangrijke rol spelen in bijna alle industriële processen, zijn de organische stoffen vrijwel uitsluitend afkomstig uit aardolie, kolen en aardgas. Ze worden eerst omgezet in eenvoudige bouwstenen, waarmee vervolgens talloze tussenproducten worden gevormd.

In de chemische industrie komt de zuiverheid van de chemicaliën op de eerste, tweede èn derde plaats. Welke basischemicaliën u ook wilt analyseren, wij bieden hiervoor de geschikte instrumenten en adequate know-how.

Lees meer …

Oplosmiddelen en kleurstoffen

De meeste chemische syntheses vinden plaats in oplosmiddelen. Deze media ondersteunen warmte- en massa-overdracht, ze maken scheidingen en zuiveringen mogelijk en fungeren als drager voor coatings, pigmenten en kleurstoffen. De complexe samenstelling van kleurstofoplossingen of -suspensies, vooral ten aanzien van hun bindend vermogen aan het substraat, vereist geavanceerde analysemethoden.

Analytische chemie is één van de specialismen van Metrohm. Metrohm biedt diverse analytische technieken voor de kwaliteitscontrole van oplosmiddelen en kleurstoffen.

Lees meer … Lees meer over analyse van kleurstoffen

Exploitatie

Kritische factoren bij de exploitatie van een fabriek zijn procesintegriteit en -veiligheid, productiesnelheid, productkwaliteit en de kosten. Deze zijn te sturen door uitgebreide procescontrole met behulp van online en (bijna) realtime monitoring van belangrijke procesvariabelen, vaak in explosiegevaarlijke, stoffige, corrosieve en agressieve omgevingen.

Onze robuuste procesanalyzers zijn gebouwd voor deze omgevingen. Zij bewaken chemische en fysische omzettingen in chemische processen en monitoren complexe afvalwaterstromen. Daarbovenop leveren wij ook instrumenten en methoden om corrosie te meten in uw stoomsystemen, van de analyse van corrosieve deeltjes en monitoring van corrosieremmers tot aan elektrochemische analyse.

Lees meer …
Reliable equipment, dependable performance under extreme conditions, effective defense against immediate threats – such requirements demand precise analytics.

Metrohm offers robust, accurate solutions for applications in the defense and security sector. With our instruments, you can perform water quality analysis in accordance with national and international standards. Furthermore, we provide handheld analyzers for the identification of chemical agents, hazardous materials, illegal substances, and explosives.

> Learn more about our solutions for the defense and security industry