Analyse van basischemicaliën

Storage tanks on a chemical production plant

Op deze pagina vindt u informatie over analytische oplossingen en technieken voor de volgende parameters en processen:


Analyse in overeenstemming met internationale normen

Standards
De chemische industrie is sterk gereguleerd door een grote hoeveelheid nationale en internationale normen.

Wij leveren de instrumenten en de know-how die u in staat stellen om deze normen na te leven.

> Ontdek hoe u met oplossingen van Metrohm kunt voldoen aan de wettelijke eisen


Onzuiverheden in zwavelzuur

Zwavelzuur is het meest geproduceerde chemicalie ter wereld. Het is zelfs zo belangrijk dat het soms, samen met chloor, wordt gebruikt als een indicator voor de economische ontwikkeling van een land. Zwavelzuur, dat vroeger werd aangeduid als olie van vitriool, is al heel lang bekend.

Een groot gedeelte van het geproduceerde zwavelzuur wordt als meststof gebruikt in de landbouw. Wat niet wegneemt dat het aantal toepassingsgebieden voor zwavelzuur zeer uitgebreid is. Enkele voorbeelden:
 • De productie van reinigingsmiddelen
 • De productie van batterijen (in de vorm van het elektrolyt)
 • De farmaceutische industrie
 • De chemische industrie
 • De productie van harsen, verven, inkten, kleurstoffen en polymeren
Voor de meeste toepassingen moet het zwavelzuur een voldoende mate van zuiverheid hebben. Metrohm biedt een reeks technieken en toepassingen om onzuiverheden te bepalen. Lees hieronder meer.

Transitiemetaal onzuiverheden

Verontreinigingen van transitiemetalen in zwavelzuur kunnen eenvoudig en nauwkeurig worden bepaald met voltammetrie. De gemakkelijk te gebruiken en onderhouden robuuste Multi-Mode Electrode pro combinatie met het voltammetriesysteem zijn geschikt voor de volgende bepalingen:
 • Chroom (met DTPA) aan de hand van adsorptive stripping voltammetrie
 • Molybdeen door polarografie in een salpeterzuuroplossing
 • Nikkel en kobalt aan de hand van adsorptive stripping voltammetrie met dimethylglyoxime (DMG) als complexvormer
 • IJzer door adsorptive stripping voltammetrie met 1-nitroso-2-naftol (1N2N) als complexvormer

> Lees meer over voltammetrie

> Lees meer over de Multi-Mode Electrode pro


Downloads

Bepaling van fluoride, chloride en nitraat met ionchromatografie

Met ionchromatografie kunnen fluoride, chloride en nitraat worden bepaald in geconcentreerd zwavelzuur (tussen 96 and 98%). Hierbij wordt na sequentiële suppressie de geleidbaarheid gemeten.

> Lees meer over ionchromatografie

Downloads

Waterbepaling in basischemicaliën – vaste stoffen, vloeistoffen en gassen

Karl Fischer titratie is de ideale methode voor de waterbepaling in chemicaliën. In principe kan water worden bepaald in elke chemische stof, of die nu vast, vloeibaar of gasvormig is.

In dit kader richten we ons op de waterbepaling in zouten, vloeistoffen en gassen, met name van upstream derivaten. Vanwege de talloze chemische stoffen waarvoor KF waterbepaling geschikt is, gaat het te ver om op deze pagina een volledig overzicht te bieden. Indien u meer wilt weten over deze analyses, kunt u onze uitgebreide Karl Fischer monografie downloaden.

> Lees meer over de waterbepaling in vaste stoffen

> Lees meer over de waterbepaling in vloeistoffen

> Lees meer over de waterbepaling in gassen

Downloads

Analyse in het chlooralkali-proces

Chloor staat zevende op de lijst van de meest geproduceerde chemische stoffen. Het staat aan de basis van de productie van talrijke tussenproducten, die op hun beurt belangrijke grondstoffen zijn voor de aardolie-, aluminium-, papier en pulp- en farmaceutische industrie. Zo wordt chloor gebruikt bij de productie van maar liefst 80% van alle geneesmiddelen.

Verreweg het grootste deel - zo'n 95% - van het wereldwijd geproduceerde chloor wordt verkregen via het chlooralkali-proces. Hierbij worden chloor en natronloog geproduceerd door elektrolyse van pekel, een verzadigde oplossing van natriumchloride. Natronloog is een ander belangrijk chemisch basisproduct dat wordt gebruikt in vele chemische processen. Voor het chlooralkali-proces kunnen drie elektrolysemethoden worden toegepast, genoemd naar het type elektrolysecel: de kwikcel, de diafragmacel en de membraancel.

Om het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, moet de pekel vrij zijn van onzuiverheden. Om dit te controleren is chemische analyse nodig.

Lees hieronder wat wij te bieden hebben voor het analyseren van pekel.

Ionen in pekel en alkalihydroxiden met ionchromatografie

Ionchromatografie is bij uitstek geschikt voor het bepalen van kationen (lithium, natrium, ammonium, kalium, calcium, magnesium en strontium) en anionen (chloraat en sulfaat) in pekel en alkalihydroxiden. Detectie vindt plaats met een geleidbaarheidsmeter.

> Lees meer over ionchromatografie

Downloads

Titratie: één methode voor vele parameters

Titratie is een veelzijdige methode die geschikt is voor een grote verscheidenheid aan analyses. Metrohm heeft toepassingen ontwikkeld voor de potentiometrische, fotometrische en thermometrische titratie van analyten in pekel, bijvoorbeeld natrium, halogeniden, sulfaat en calcium.

> Lees meer over potentiometrische titratie

> Lees meer over thermometrische titratie

> Lees meer over fotometrische titratie

Downloads

Jodide in pekel met voltammetrie

De meest toegepaste elektrolysetechniek bij de chloorproductie is die met de membraancel. Deze techniek vereist een hoge zuiverheidsgraad van het pekel om de elektrolyse efficiënt te kunnen laten verlopen. Een van de belangrijkste verontreinigingen die moet worden bewaakt is jodide. Jodide oxideert namelijk gemakkelijk aan de anode van de elektrolysecel. De resulterende oxidatieproducten slaan neer op het ionenuitwisselingsmembraan en verminderen daarmee de levensduur van het membraan.

Voltammetrie is zeer geschikt voor de bepaling van jodide in pekel. De eenvoudige methode is goedkoop en levert zeer nauwkeurige resultaten. > Lees meer over voltammetrie

Downloads

Procesoplossingen voor verzadigde zoutoplossingen

Indien u zoutoplossingen moet monitoren, kunnen de volgende toepassingen interessant voor u zijn:

> Calcium en magnesium in pekel

> Procesmonitoring in het Solvay-proces


Ureum: het ontstaan van de moderne organische chemie

Voor chemici is ureum een speciale stof. Het was de eerste organische verbinding die kon worden geproduceerd uit anorganische materialen, ammoniumhydroxide en loodcyanaat. De synthese van ureum maakte een einde aan het toentertijd populaire idee van vitalisme, volgens welke enkel levende organismen –op grond van de zogenaamde vitale kracht– in staat waren om organische verbindingen te produceren. De ontdekking van deze synthese, in 1828 door Friedrich Wöhler, luidde de geboorte in van de organische chemie.
Friedrich Wöhler, discoverer of urea synthesis
Met een wereldwijde productie van meer dan 150 miljoen ton per jaar staat ureum in de top tien van meest geproduceerde organische verbindingen. Het grootste deel van het geproduceerde ureum wordt gebruikt als meststof in de landbouw, waar het een belangrijke rol speelt in de voedselproductie voor de groeiende wereldbevolking.

Ureum wordt ook gebruikt in een groot aantal andere industrieën, bijvoorbeeld:
 • In dermatologische producten in de cosmetische en farmaceutische industrie.
 • Als additief dat schadelijke stoffen vermindert in uitlaatgassen in de auto-industrie (AdBlue of DEF (‘diesel exhaust fluid’)).
 • Als grondstof voor de productie van melamine en ureumformaldehydeharsen in de polymeerindustrie.

Bepaling van urea

Ureum kan nauwkeurig worden bepaald door titratie met thermometrische detectie. In deze toepassing wordt ureum opgelost in ijsazijn en getitreerd met trifluormethaansulfonzuur, waarbij isobutylvinylether wordt gebruikt als thermometrische eindpuntindicator. Deze methode kan volledig worden geautomatiseerd.

> Lees meer over thermometrische titratie

> Lees meer over automatisering

Downloads

Bepaling van onzuiverheden in ureum

Ionchromatografie is een uitstekende techniek om onzuiverheden in ureum te analyseren. Met behulp van anionchromatografie met chemische suppressie en geleidbaarheidsdetectie kunnen betrouwbaar en nauwkeurig sporen van onzuiverheden worden geanalyseerd, zoals chloride, cyanaat, nitraat en sulfaat.

Bovendien kan met ionchromatografie achtergebleven ammonium en guanidinium in ureumgebaseerde meststoffen worden bepaald.

> Lees meer over Metrohm ionchromatografie

Downloads

Testimonials

Evonik Goldschmidt GmbH

"I have been working for 24 years with Metrohm and they have never ever let me down."

Christian Goetz, deputy manager of "Silicons" QC laboratory at Evonik Goldschmidt GmbH

Sigma-Aldrich

"We have chosen Metrohm because these systems are rugged, versatile, and easy to operate."

Daniel Matuschka, QC lab technician, Sigma-Aldrich, Steinheim (Germany)

Bernd Kraft GmbH

"We decided to go with Metrohm due to the exceptional application support we get, the robust suppressor and the modular design of the system."

Dieter Bossmann, Laboratory Manager, Bernd Kraft, Germany