Bodem

Regulatory compliance

Vele genormeerde methoden voor bodemanalyse

De pedosfeer is een zeer complex grensgebied waar alle andere compartimenten naast elkaar bestaan. Bodembestanddelen zijn moeilijk te bereiken en te mobiliseren. Daarom is monstervoorbereiding hier cruciaal. Onze methoden en instrumenten voldoen aan tal van internationale normen.

> Meer informatie in ons overzicht!

Internationaal jaar van de bodem 2015

Meer bewust van het belang van de bodem

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties heeft 2015 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Bodem (IYS). Metrohm wil ook het bewustzijn voor het belang van de bodem verhogen en heeft een artikel over bodemanalyse gepubliceerd.

Downloads

Bodem-pH (ISO 10390) en elektrische geleidbaarheid (ISO 11265)

Bodem-pH: de meest frequent bepaalde bodemparameter

De bodem-pH is de karakteristieke waarde voor wat bekend staat als de «bodemreactie» en maakt het mogelijk om bodems in te delen op basis van hun zuurgraad en alkaliniteit. Het aanbod van nutriënten en de microbiële activiteit is in hoge mate afhankelijk van de pH-waarde.

Bepaling van de pH is eenvoudig en verloopt volgens ISO 10390.

Geleidbaarheid: Indicatief voor de hoeveelheid opgeloste zouten


De geleidbaarheid van de bodem zegt iets over het vermogen van het bodemwater om minerale stoffen te mobiliseren in de bodem. ISO 11265 beschrijft de bereiding van de suspensie en de analyse.

> Overzicht van belangrijke bodemparameters

Downloads

Chromaat (VI) en standaard ionen in bodemmonsters

IC maakt detectie van chromaat mogelijk op µg/l niveau

Met ionchromatografie kan chromaat in de bodem worden gedetecteerd tot op µg/l niveau. Het relatief grote, dubbelgeladen chromaat anion wordt hierbij gescheiden van de andere anionen op een anion exchange kolom. Vervolgens wordt het anion door een post-column reactie met 1,5-difenylcarbazide oplossing omgezet in een roodpaars complex dat met een UV/VIS detector wordt gedetecteerd bij 540 nm.

Chromatogram van een voorbewerkt grondmonster met een chromaatpiek. De analyse is met een post-column reactie en UV detectie.


Basische ontsluiting EPA 3060A volgens ISO EN 15192

Monstervoorbereiding van bodemmonsters is een veeleisende taak. Het is essentieel dat de extractie-oplossing het chromaat uit de monsters vrijmaakt zonder enige verandering in de oxidatietoestand van het chromaat. Voor de meeste bodemmonsters wordt alkaline ontsluiting volgens EPA 3060A of ISO EN 15192 aanbevolen. Filtratie kan gemakkelijk worden geautomatiseerd met behulp van een inline ultrafiltratiecel.


Soil anions
Agrarisch gebruik vereist bepaling van anionen en kationen

Het gehalte aan nutriënten in grondmonsters bepaalt de plantengroei; kennis hierover is van cruciaal belang voor de landbouw. Concentraties van de macronutriënten (stikstof, fosfor, kalium, calcium, magnesium en zwavel) kunnen in twee aparte IC-runs worden bepaald.

Anion chromatogram van voorbewerkte bodemmonsters.

Downloads

Meer applicaties

Elektro remediation van vervuilde bodems

In-situ methoden waarbij verontreinigde grond wordt behandeld zonder die op te graven behoren tot de technisch meest geavanceerde. Een veelbelovende methode is elektro remediation, waarbij rijen elektroden in het grondlichaam zijn geïnstalleerd. Onder invloed van het elektrisch veld vinden elektrokinetisch transport en redoxprocessen plaats. Autolab instrumenten volgen de redoxreacties, bijvoorbeeld de vermindering van zware metalen, die plaatsvinden in het grondlichaam.

Application Finder