Lucht

Regulatory compliance

De lucht die we inademen

In een gemiddeld mensenleven ademen we zo’n 300 000 m3 lucht in. Op deze manier dringen verontreinigingen rechtstreeks onze longen binnen. Internationale normen vormen een belangrijk middel om de luchtkwaliteit te controleren, zowel binnens- als buitenshuis. Metrohm instrumenten en applicaties zijn in lijn met tal van internationale normen (bijvoorbeeld ISO, ASTM, DIN) voor de luchtanalyse.

> Bekijk een selectie van onze genormeerde methoden!

Luchtkwaliteit: de meeste steden voldoen niet aan de WHO richtlijnen

Slechte luchtkwaliteit in het merendeel van de wereldsteden

Het goede nieuws is dat meer en meer steden het belang van een goede luchtkwaliteit erkennen en daarom op meerdere plekke gaan controleren. Het slechte nieuws is dat in de meeste grote steden de drempelwaarden voor vervuiling die schadelijk is voor de gezondheid, zoals gedefinieerd in de ‘WHO Luchtkwaliteit richtlijnen’, ruimschoots worden overschreden. Met MARGA biedt Metrohm u een semi-monitoring tool voor de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen: fijnstof (PM), stikstofdioxide (NO2) en zwaveldioxide(SO2).

> Lees meer over MARGA!

Saccharide tracers uit bemonstering met luchtfilters

Filtermethoden voor inline deeltjesanalyse volgens DIN EN 12341

Fijnstof in de lucht wordt verzameld op filters. Na filterextractie wordt het extract geanalyseerd met ionchromatografie (IC) en/of voltammetrie (VA).

Saccharide tracers als indicator voor biomassaverbranding en biogene processen

De anhydrosuikers levoglucosaan, mannosaan en galactosaan worden gevormd bij de verbranding van cellulose en hemicellulose. Zij fungeren als tracers voor de verbranding van biomassa. Daarentegen zijn de suikeralcoholen arabitol en mannitol tracer stoffen voor biogene processen (bijvoorbeeld mannitol van schimmelsporen). Concentratieprofielen van deze tracers in atmosferische aërosolen bieden zo de mogelijkheid om de bron te achterhalen.
IC bepaalt verschillende tracers in één run

Na ionchromatografische scheiding worden de tracers tot op ng/m3 niveau bepaald met behulp van gepulste amperometrische detectie (PAD). Bij deze gemakkelijk te automatiseren methode is geen derivatisering nodig. De methode is ideaal voor routine-analyse met grote monsterseries.

Semi-continue analyse van ionen in aërosolen met PILS-IC en PILS-IC-VA

Continu, meer precies en geen monstervoorbereiding: PILS

De Particle-into-Liquid Sampler (PILS) vergemakkelijkt continue bemonstering. Afhankelijk van de gekoppelde analyzer zijn semi-continue metingen mogelijk om de15 (IC) of 30 (VA) minuten. Door deze hoge tijdsresolutie kunnen veranderingen in de aërosol samenstelling worden gecorreleerd met meteorologische gegevens. Bovendien is ingewikkelde en foutgevoelige handmatige monstervoorbereiding niet nodig en hoeven er geen monsters te worden opgeslagen.

Particle-into-Liquid Sampler (PILS)

In de Particle-into-Liquid Sampler (PILS) komen de ionen in de aërosol in contact met een oververzadigde waterdampfase. Ze groeien tot druppeltjes die continu worden getransporteerd naar de analyzer(s).
Cadmium, lood, zink, koper, nikkel en kobalt in aërosolen met PILS-VA

Koppeling van PILS aan de 797 VA Computrace maakt semi-continue bepaling mogelijk van verschillende zware metalen (Cd, Pb, Zn, Cu, Ni en Co) in fijnstof. De hoge tijdsresolutie pikt zelfs de kleinste veranderingen in chemische samenstelling eruit.

Parallelle koppeling aan ionchromatografie en voltammetrie

Bij PILS-IC-VA worden de in oplossing gebrachte deeltje getransporteerd in drie stromen, naar een tweekanaals ionchromatografie voor anion- en kationanalyse en een voltammetrische meetopstelling voor het bepalen van de zware-metaalionen.


Air measurements
PILS gekoppeld aan VA

Semi-continue voltammetrische meting van concentraties zware metalen (Cd, Pb en Cu) in luchtmonsters. Metaalconcentraties nemen gestaag toe over meerdere dagen totdat het begint te regenen.

PILS
PILS gekoppeld aan IC en VA

Semi-continue IC-analyse van anion- en kationconcentraties (onder) en VA-analyse van concentraties zware metalen (boven) in luchtmonsters uit Herisau (Zwitserland). Om besmetting te simuleren werden sterretjes verbrand, die waren ondergedompeld in zoutoplossingen met zware metalen.

Downloads

Meer applicaties en producten

Gelijktijdige monitoring van gassen en aërosolen – MARGA

Naast ionen in aërosolen analyseert MARGA (Monitor for AeRosols & Gases in Ambient Air) ook de samenstelling van de wateroplosbare gasfase. Een MARGA systeem levert ieder uur exacte resultaten. Omdat het systeem dagenlang kan werken zonder verse oplossingen toe te hoeven voegen is MARGA ideaal voor gebruik op locatie, in afgelegen gebieden.

Application Finder MARGA product informatie Process Analytics Applications

Van broeikasgas tot koolstofbron

Het verminderen van de CO2-concentratie in de atmosfeer is een wereldwijde doelstelling. Een veelbelovende benadering is het gebruik van CO2 als bron om grondstoffen voor brandstoffen of chemicaliën te synthetiseren.
Het principe is een formele omkering van verbranding volgens het fotosynthese model. Hierbij wordt in de aanwezigheid van verschillende katalysatoren met een elektrische gelijkstroom CO2 gereduceerd om reactieve koolmonoxide of methanol te produceren. De PGSTAT 302N potentiostaat/galvanostaat maakt het mogelijk de reacties die plaatsvinden op de katalysatoroppervlakken te volgen en vormt zo een onmisbaar hulpmiddel voor het optimaliseren van de katalysatoren.

Application Finder

Testimonial: Institute Marine Meteorology

"MARGA excels by its capability of automated data acquisition as well as calculating and storing of results. Whenever we encounter problems, their [Metrohm's] service is professional and in time."

The Institute of Tropical and Marine Technology in Southern China studies the influence of aerosols and gases on the climate and air quality in the Pearl River delta. To this end,they use the MARGA system from Metrohm Process Analytics.