Water

Regulatory compliance

Vele genormeerde methoden

Water is onze business. Metrohm instrumenten en applicaties voldoen aan tal van internationale standaarden (bijvoorbeeld ISO, EN, EPA, ASTM en AOAC) voor wateranalyse.

> Bekijk ons uitgebreide aanbod aan genormeerde methoden!

Chroom(VI): Nieuwe grenswaarde

Nieuwe grenswaarde voor chroom (VI) volgens EPA 218.7

California legt een grenswaarde op van 10 µg/l voor chromaat in drinkwater. U kunt Cr (VI) bepalen met behulp van ionchromatografie volgens EPA methode 218.7.

> Vind hier meer informatie!

Arseen en kwik in water met de scTRACE Gold

Grenswaarde van 10 μg/l arseen voor drinkwater

Naast arseen van natuurlijke oorsprong, dragen ook menselijke activiteiten bij aan de vervuiling van water met arseen. De World Health Organization (WHO) beveelt voor drinkwater een maximale concentratie aan van 10 µg/l.

Arseen bepalen door anodic stripping voltammetrie met de scTRACE Gold sensor

Anodic stripping voltammetrie (ASV) met de scTRACE Gold biedt een eenvoudig en goed betaalbaar alternatief voor de spectroscopische bepaling van arseen. Deze methode maakt onderscheid tussen totaal As en As (III). De detectiegrens ligt aanzienlijk lager dan de internationaal gehanteerde grenswaarden.
De scTRACE Gold sensor is ook geschikt voor detectie van anorganisch kwik

The scTRACE gold sensor kan ook anorganisch kwik bepalen in een breed scala aan watermonsters. ASV bereikt een detectiegrens die ruim onder de internationaal gehanteerde grenswaarden ligt.

Gerelateerde producten

scTRACE Gold elektrode 

scTRACE Gold voor de analyse van As(total), As(III) en Hg

Meer over de scTRACE Gold

884 Professional VA

Instrument voor de bapaling van As(totaal), As(III) en Hg in het laboratorium

Meer over de 884 Professional VA

946 Portable VA Analyzer

Systeem voor de snelle, eenvoudige en betrouwbare bepaling van As(totaal), As(III) en Hg in het veld

Meer over de draagbare VA Analyzer

Downloads

Bromaat in water volgens EPA 300.1, 317 en 326

Carcinogeen bromaat door ozonisatie

Carcinogene bromaten worden gevormd bij het ozoniseren van drinkwater. In verschillende internationale normen zijn detectielimieten en testmethoden vastgelegd.

Ruime keuze aan goedgekeurd detectietechnieken

Afhankelijk van de vereiste detectielimiet kunnen verschillende detectiemethoden worden toegepast. Geleidbaarheidsdetectie met chemische suppressie maakt de bepaling van bromaat in het lage µg/l bereik mogelijk. Bromaat kan in het ng/l bereik worden gedetecteerd met gekoppelde IC/MS of post-column derivatisering met kaliumjodide en daaropvolgende UV-detectie.
Bromaat volgens EPA 326.0,

spiked (zwart) en unspiked (blauw) drinkwatermonster, post-column reactie met UV-detectie.

> EPA testmethoden en onze detectie limieten voor bromaat analyse

Gerelateerde producten

Downloads

Metalen in water volgens DIN 38406 Part 16

Zink, cadmium, lood, koper, thallium, nikkel en kobalt door voltammetrie

Zn, Cd, Pb, Cu, Tl, Ni, en Co moeten regelmatig worden bepaald in alle typen watermonsters. Zn, Cd, Pb, Cu, en Tl worden bepaald op de HMDE door anodic stripping voltammetrie (ASV), Ni en Co door adsorptive stripping voltammetrie (AdSV).

Downloads

Meer applicaties en producten

Energie uit afvalwater: microbiële brandstofcellen

Microbiële brandstofcellen produceren met behulp van levende bacteriën elektriciteit uit een groot aantal organische verbindingen in biomassa of afvalwater. Met de Autolab PGSTAT128N en de FRA32M module kunt u de kinetiek van de elektronenoverdracht en grensvlakeigenschappen monitoren.

Application Finder

Multiparameter analyse met één instrument

Één instrument neemt de gehele analyse van een groot aantal parameters voor de waterkwaliteit voor zijn rekening: TitrIC combineert titratie en ionchromatografie, terwijl VoltIC voltammetrie en ionchromatografie omvat. De instrumenten vallen op door hun kleine footprint en volledig geautomatiseerde workflow.

TitrIC flex en VoltIC Professional

Webinar pH measurement!

Female lab worker with 827 pH Meter and Unitrode
pH metingen correct uitvoeren – kleine afwijkingen, grote effecten

De pH-waarde is een van de belangrijkste en dus ook een van de meest frequent gemeten grootheden in de analytische chemie. Dit webinar laat zien hoe u pH-waarden nauwkeurig kunt meten en fouten kunt voorkomen.

> Naar de gratis Webinar


Testimonial: AGQ Labs

"Sinds we Metrohm instrumenten inzetten hebben we onze productiviteit in het lab duidelijk verhoogd."

AGQ Labs, een internationale technologie groep, zet Metrohm ionchromatografen in voor milieu-wateranalyse en voedselanalyse.

Testimonial: Iproma

"Ik vertrouw 100% op onze Metrohm-instrumenten. Ze helpen mij om mijn dagelijkse werk eenvoudiger te maken."

Iproma is een milieulaboratorium gespecialiseerd in de bemonstering en analyse van milieumonsters zoals drinkwater, zwembadwater, grondwater en irrigatiewater.

Testimonial: AGROLAB

"We hebben al 20 jaar goede ervaringen met Metrohm geautomatiseerde titratie en zijn er dan ook zeer over te spreken dat we ook onze vorige ionchromatografiesystemen hebben vervangen door een Metrohm oplossing."

AGROLAB maakt gebruik van automatische titratiesystemen van Metrohm voor het bepalen van het chemisch zuurstofverbruik (COD) in afvalwater, en van ionchromatografie systemen voor de analyse van anionen in percolatie- en afvalwater.