Dranken en drinkwater

Bekijk hier onze applicaties voor de analyse van dranken en drinkwater

Ionchromatografie

Zoek hier de applicaties met ionchromatografie (IC).

> analyses van water

> analyse van (fris)dranken

> analyse van alcoholische dranken

pH en geleidbaarheid

Zoek hier de applicaties met pH, geleidbaarheid en ionselectieve metingen.

> analyse van water

> analyse van (fris)dranken

> analyse van alcoholische dranken

Voltammetrie/polarografie

Zoek hier de applicaties met voltammetrie en polarografie.

> analyse van water

> analyse van (fris)dranken

> analyse van alcoholische dranken


Regulatory compliance

In de meeste landen zijn de omvang en frequentie van drinkwater- en drankenanalyses gereguleerd. Naast microbiologische analyses en sensorische testen, is het analyseren op de naleving van de grenswaarden voor verontreinigingen cruciaal. Water en dranken zijn onze business. Wij bieden u een groot aantal methoden en instrumenten voor genormeerde analyses.

> Meer informatie

Chroom(VI): Nieuwe grenswaarde

Nieuwe grenswaarde voor chroom (VI) volgens EPA 218.7

California legt een grenswaarde op van 10 µg/l voor chromaat in drinkwater. U kunt Cr (VI) bepalen met behulp van ionchromatografie volgens EPA methode 218.7.

> Vind hier meer informatie!

pH-meting in dranken

De pH-waarde is een belangrijke parameter voor de kwaliteitscontrole van dranken.

Het heeft een aanzienlijk effect op de verteerbaarheid, smaak en stabiliteit van elke drank. De pH is van invloed op bijvoorbeeld kleur/tint, smaak, redoxpotentiaal, de verhouding tussen vrij en gebonden SO2 in wijn en het ontstaan of tegengaan van ijzerfosfaat troebelheid. Bovendien regelt de pH de enzymactiviteit tijdens de alcoholische gisting, reden waarom deze parameter regelmatig moeten worden gecontroleerd.
De eisen voor de te gebruiken pH-elektrode bij de metingen zijn zo divers als de reeks aan te analyseren dranken. De selectie van een geschikt membraan voor een bepaald drankmonster is bijzonder belangrijk, omdat het monster snel de elektrolytbrug kan blokkeren als er geen geschikt membraan wordt gebruikt, wat leidt tot onnauwkeurige resultaten.

Gerelateerde producten en extra informatie

iUnitrode

De Unitrode – de ideale elektrode voor dranken, bijvoorbeeld voor wijn (AOAC 960.19), bier (AOAC 945.10) en sterke dranken. Het vaste ground-joint diafragma voorkomt vervuiling.

> Leer meer over de Unitrode

iAquatrode

De Aquatrode Plus is de perfecte elektrode voor de analyse van drinkwater. Hij levert nauwkeurige resultaten en biedt snelle responstijden, zlefs in slecht gebufferede oplossingen. Dankzij het vaste ground-joint diafragma is deze elektrode ongevoelig voor vervuiling.

> Leer meer over de Aquatrode Plus

Alfazuren in hop volgens EBC 7.4

Hop speelt een belangrijke rol in het brouwproces, omdat het een essentiële invloed heeft op de smaak, bitterheid en houdbaarheid van het bier. De alfazuren in de hop zijn cruciaal voor de bitterheid van het bier.

Om de vereiste bitterheid aan het einde van het brouwproces te bereiken, moet de hoeveelheid toe te voegen hop nauwkeurig worden gedoseerd. Afhankelijk van het soort bier worden verschillende hopvariëteiten gebruikt, elk met een andere samenstelling van alfazuren. Volgens de Europese Brouwerij Conventie (EBC 7.4), moet de samenstelling van de alfazuren bepaald worden door conductometrische titratie met een loodacetaat oplossing. Deze methode kan worden gebruikt voor alle hopproducten, bijvoorbeeld hopschermen, -pellets of -extracten.

Het plaatje aan de linkerkant toont een typische titratiecurve voor alfazuren in hop producten.

Downloads

Vitamine C bepaling door titratie (AOAC 967.21), ionchromatografie en polarografie

Ascorbinezuur (vitamine C), dat van nature voorkomt in groenten en fruit, wordt ook gebruikt als antioxidant in voedingsmiddelen en dranken.

Binnen de Europese Unie wordt vitamine C aangeduid met de E-nummers E300-E305. Ascorbinezuur en zijn zouten en esters kunnen worden bepaald door titratie volgens AOAC 967.21. Ook ionchromatografie is een goede optie; met name wanneer ook andere zuren, zoals azijnzuur of citroenzuur, in het monster zitten. Een derde mogelijkheid om vitamine C te analyseren is door polarografie, met hoge gevoeligheid. Hierbij wordt ascorbinezuur geoxideerd tot dehydroascorbinezuur.

Downloads

Laboratoriumautomatisering voor drankenanalyse met MATi 1

Uitgebreide wateranalyse omvat de bepaling van verschillende somparameters (bijvoorbeeld geleidbaarheid, pH, titreerbare zuurgraad, alkaliniteit, hardheid) en verscheidene afzonderlijke stoffen (bijvoorbeeld chloride). Vaak worden deze parameters - zelfs in het geval van een hoge monsterdoorvoer - achtereenvolgend bepaald op verschillende instrumenten. Dit is zeer tijdrovend en vereist repetitieve monstervoorbereiding en extra dure laboratoriumruimte.

Waarom dan niet tijd besparen en profiteren van synergie-effecten door Metrohm apparaten te combineren in één systeem dat alle genoemde analyses en monstervoorbereidingen uitvoert in één enkele run? De resultaten worden centraal opgeslagen en beheerd in de gebruiksvriendelijke tiamo database.

> Meer informatie over MATi 1

Ionchromatografie (IC) in dranken- en wateranalyse

Ionchromatografie (IC) is een standaard methode voor drinkwater- en drankenanalyse. Talrijke hoofdingrediënten, componenten die van invloed zijn op smaak en gezondheid, alsmede sporen van verontreinigingen kunnen betrouwbaar en nauwkeurig worden bepaald met IC.

Multicomponent bepalingen in één enkele analyse

Naast anionen en kationen kunnen ook koolhydraten, organische zuren en polaire stoffen worden gekwantificeerd in een verscheidenheid aan dranken.

Het voordeel van IC is dat parallelle bepalingen van chemisch soortgelijke stoffen in één enkele analyse kunnen worden uitgevoerd. Verder kan de concentratie van de te analyseren stoffen variëren van ng/l tot procenten. Alle Metrohm IC instrumenten en de

MagIC Net chromatografie software voldoen uiteraard aan FDA-normen.

Bespaar tijd en kosten door geautomatiseerde monstervoorbereiding

Net als bij titratie spelen ook bij ionchromatografie monstervoorbereiding en automatisering een belangrijke rol.

Unieke inline methoden maken de integratie en de volledige automatisering van de monstervoorbereiding in het analyseproces mogelijk. Dit verhoogt de veiligheid, vermindert het aantal handmatig uit te voeren stappen, verbetert de reproduceerbaarheid en garandeert de traceerbaarheid van de volledige analyse.

> Metrohm Inline monstervoorbereiding (MISP)

Bromaat in water volgens EPA 300.1, 317 en 326

Carcinogeen bromaat door ozonisatie

Carcinogene bromaten worden gevormd bij het ozoniseren van drinkwater. In verschillende internationale normen zijn detectielimieten en testmethoden vastgelegd.

Ruime keuze aan goedgekeurd detectietechnieken

Afhankelijk van de vereiste detectielimiet kunnen verschillende detectiemethoden worden toegepast. Geleidbaarheidsdetectie met chemische suppressie maakt de bepaling van bromaat in het lage µg/l bereik mogelijk. Bromaat kan in het ng/l bereik worden gedetecteerd met gekoppelde IC/MS of post-column derivatisering met kaliumjodide en daaropvolgende UV-detectie.

Downloads

Analyse van koolhydraten en zoetstof

Hoe zoet is zoet? Dit is voor sommige drankjes geen gemakkelijk te beantwoorden vraag. Om het juiste antwoord te krijgen, moet je eerst de koolhydraten samenstelling kennen. Bovendien moet het gehalte aan suikeralcoholen en zoetstoffen bekend zijn.

Ionchromatografie maakt gebruik van isocratische elutie en gepulseerde amperometrische detectie. In het algemeen is bij dranken slechts minimale monstervoorbereiding vereist, zoals verdunning of filtratie, of zelfs helemaal geen.

Wij hebben een lijst samengesteld met een breed scala aan componenten die in verschillende drankmatrices op betrouwbare wijze kunnen worden geanalyseerd met ionchromatografie en gepulste amperometrische detectie (PAD). De tabel toont ook de vereiste monstervoorbereiding.

> Bekijk hier de tabel

Identificatie van qua structuur veel op elkaar lijkende suikers met behulp van handheld Raman spectroscopie

Onze handheld Raman spectrometers zijn bij uitstek geschikt voor snelle identificatie van suikers in dranken.

De volgende suikers kunnen binnen enkele seconden en zonder monstervoorbereiding worden geïdentificeerd in dranken: D-galactose, D-glucose, D-maltose, D-mannose, D-sorbitol, fructose, sucrose en inositol. Raman spectroscopie is de ideale oplossing wanneer u een betrouwbare en snelle analysemethode zoekt.

> Lees meer over de identificatie van vergelijkbare suikers met handheld Raman spectrocopie

Voltammetrie in drankenanalyse

Overgangsmetalen in water volgens DIN 38406, Part 16

Drinkwater moet regelmatig worden getest om gehaltes aan zink, cadmium, lood, koper, thallium, nikkel en kobalt te bepalen. DIN 38406, Part 16 beschrijft de methode voor de bepaling van concentraties van deze ionen in verschillende soorten water. Bepaling van overgangsmetalen in drinkwater wordt beschreven in de volgende Application Notes:

Downloads

Downloads

Andere applicaties

Alkaliniteit en hardheid bij bierproductie

Alkaliniteit, pH-waarde en hardheid spelen een cruciale rol in verschillende stappen tijdens het brouwproces. Out-of-spec waarden verminderen de extractie van zetmeel en de smaak van het bier (door overmatige tannine-extractie). Dientengevolge is een nauwkeurige monitoring van het proces en het water vereist. Download deze Application Note en lees meer over online monitoring van deze parameters in het brouwproces met Metrohm process analyzers.

Ga naar de applicatie Note

Kwaliteitscontrole van voedsel- en drankverpakkingen

Een verpakking heeft tot doel om bederf en vervuiling van voedsel tegen te gaan. Bovendien verlengt een verpakking de houdbaarheid en vereenvoudigt de handling ervan, terwijl die ook nog eens de inhoud beschermt en belangrijke consumenteninformatie toont. Vanwege het gevaar van migratie van componenten uit de verpakking in het voedsel, zijn de zogenaamde voedselcontact stoffen (FCS) onderworpen aan goedkeuring door de FDA in de Verenigde Staten. Metalen zijn ideaal voor verpakkingsmaterialen omdat ze kunnen worden gecoat met verschillende passiverende food-grade lagen. Impedantie spectroscopie is een goede techniek om de integriteit van de afdichtende lagen te monitoren.
Lees verder:

Electrochemie bij de kwaliteitscontrole van voedsel- en drankenverpakkingen