Melk en zuivelproducten

In overeenstemming met internationale normen

De analyse van melk en zuivelproducten vereist foutgevoelige en tijdrovende monstervoorbereidingstechnieken. Onze geautomatiseerde instrumenten nemen u de monstervoorbereiding uit handen. Naast het besparen van tijd en het verbeteren van de traceerbaarheid, kunt u hiermee de betrouwbaarheid van uw analyses vergroten en de naleving van internationale regelgeving verzekeren.

> Lees meer

Downloads

Natrium in zuivelproducten

Het natriumgehalte van dranken wordt meestal indirect bepaald door een neerslagreactie met zilvernitraat. Bij deze werkwijze wordt ervan uitgegaan dat de chloride-ionen in een molaire verhouding van 1: 1 met de natriumionen aanwezig zijn, wat niet altijd het geval. Anderzijds, gevestigde methoden voor de directe bepaling van natrium zoals AAS of ICP/MS zijn erg duur.

Thermometrische titratie is een voordelig en eenvoudig alternatief. Eerst worden eiwitten in het melkmonster neergeslagen met trichloorazijnzuur om ze daarna te scheiden door filtreren of centrifugeren. Een hoeveelheid monster wordt getitreerd in aanwezigheid van NH4F bij een pH van 3 met een aluminiumnitraat-oplossing met een overmaat aan kaliumionen. De exotherme reactie produceert het onoplosbare NaK2AlF6.

Bekijk hieronder de documenten over Na-analyse in andere voedingsmiddelen


Downloads

Laboratoriumautomatisering in melk en zuivelproducten

Analyse van melk en melkproducten, zoals kaas en room, omvat onder andere de analyse van standaard parameters, zoals pH en zuurgehalte, en de concentratie van afzonderlijke ionen, zoals natrium, calcium en chloride.

De aanwezigheid van vetten en eiwitten maakt monstervoorbereiding in melk en zuivelproducten vaak bewerkelijk en foutgevoelig. Dat is niet het geval als u gebruik maakt van de 815 Robotic Titration Soliprep met een Polytron homogenisator. Het melk- of zuivelmonster wordt gewoon afgewogen en in een monsterrek geplaatst - alles is verder volledig geautomatiseerd. Dit garandeert identieke monstervoorbereiding.

De mogelijkheden om verschillende werkstappen te combineren zijn bijna onbeperkt; het instrument kan gemakkelijk worden gecombineerd met vloeistofchromatografie. > Lees meer over de 815 Robotic Titration Soliprep

Ionchromatografie – Een veelzijdige methode voor zuivelproducten

Met de verschillende scheidingsmechanismen, soorten detectie, alsmede automatiserings- en monstervoorbereidingsmogelijkheden is ionchromatografie (IC) is zeer veelzijdig. Met deze analytische techniek kunnen koolhydraten, organische zuren, chloride en sulfaat, alkalimetalen en aardalkalimetalen alsmede antioxidanten worden bepaald.

Ionen in UHT (Ultra Hoge Temperatuur) melk

Voor zuivelproducten - of het nu babyvoeding, yoghurt, melk of lactosevrije levensmiddelen zijn - is ionanalyse essentieel voor de kwaliteitscontrole. Veel van de anorganische bestanddelen in melk kunnen worden bepaald met ionchromatografie, zoals:
  • anionen (bijvoorbeeld jodide, chloride, fosfaat, sulfaat, nitraat, nitriet, thiocyanaat, cyanuraat en perchloraat),
  • kationen (bijvoorbeeld natrium, ammonium, kalium, calcium, magnesium en melamine),
  • en koolhydraten (bijvoorbeeld galactose en lactose).

Inline Dialyse is een efficiënte monstervoorbereidingstechniek voor het volautomatisch verwijderen van eiwitbevattende matrices.

Hierdoor is de saaie, handmatige stap van eiwitprecipitatie met Carrez reagens niet nodig.

Lactose in «lactosevrije» producten

Lactose is de belangrijkste suiker in melk en is daarom ook aanwezig in de meeste zuivelproducten. Lactose is een bijzondere energiebron. In het maagdarmkanaal breken lactase enzymen de lactose af tot glucose en galactose. Veel mensen missen het lactase enzym en kunnen derhalve lactose niet verteren.

Om de daarmee gepaard gaande symptomen te voorkomen, gebruiken deze mensen zoveel mogelijk lactosevrije producten. Onder lactosevrij wordt verstaan dat er minder dan 100 mg lactose per kg product aanwezig is. Om lactosevrije melk te analyseren wordt voor de monsterinjectie Inline Dialyse toegepast

Jodide, thiocyanaat en perchlorate in melkmet behulp van Inline Dialyse

Ionanalyse in melk vereist geavanceerde monstervoorbereiding om kolomvervuiling door vetten of eiwitten te vermijden. Metrohm Inline Dialyse is hiervoor de perfecte geautomatiseerde monstervoorbereidingstechniek.

Met IC kunnen alle drie de ionen - jodide, thiocyanaat en perchloraat - eenvoudig worden bepaald in één enkele run, zelfs in melkmatrices.

Downloads

Webinar

Ionchromatografie voor analyse van voedingsmiddelen: Precies, Veilig en Economisch

Dit webinar is gericht op toepassingen voor voedselveiligheid in melkproducten, kwaliteitscontrole in vlees en vis en de controle op voor de gezondheid schadelijke ionen in frisdranken en bakkerijproducten.

We laten manieren zie om de kosten en tijd van uw analyse te verminderen en de robuustheid en betrouwbaarheid van uw resultaten te verbeteren. U leert ook hoe u de de efficiëntie kunt verbeteren met behulp van geautomatiseerde monstervoorbereiding (bijvoorbeeld inline ultrafiltratie, inline dialyse en inline verdunning).

> Bekijk hier de webinar

Downloads