Smeermiddelen

Genormeerde analyse van smeermiddelen


Industriële smeermiddelen hebben veel cruciale functies. Ze verminderen de wrijving, dragen warmte over, brengen vermogen over, beschermen tegen slijtage en voorkomen corrosie. De betrouwbaarheid van smeermiddelen hangt af van snelle, precieze en nauwkeurige analyse die voldoet aan de internationale normen.

> Meer informatie

Hydroxylgetal in smeermiddelen

Het hydroxylgetal (HN) geeft de hoeveelheid KOH in mg aan die overeenkomt met de hydroxylgroepen in 1 g monster. Het is een eenvoudige en nauwkeurige parameter om degradatieprocessen te monitoren. In estergebaseerde smeermiddelen is het HN indicatief voor de veresteringsgraad.

Wij bieden u een titratiesysteem voor de volledig geautomatiseerde bepaling van het hydroxylgetal volgens ASTM E-1899 and DIN EN ISO 4629-2. De methode vereist geen koken onder reflux of andere monstervoorbereidingsstappen. De methode is een uitkomst voor laboratoria die een groot aantal monsters per dag moeten analyseren.

Downloads

Waterbepaling

De additieven in smeermiddelen kunnen reageren met KF-reagentia en zo het resultaat minder betrouwbaar maken. In een KF-droogoven brengt een stroom van droog dragergas het verdreven water in de titratiecel. Aangezien het monster zelf op die manier niet in contact met het KF-reagens, kunnen storende nevenreacties en matrixeffecten worden uitgesloten. De aanbevolen verwarmingstemperatuur ligt beneden de ontledingstemperatuur van het monster en wordt bepaald in voorafgaande tests.

Downloads

Oxidatiestabiliteit

Gemakkelijk biologisch afbreekbare smeermiddelen kunnen ook worden vervaardigd uit natuurlijke vetten en oliën. Net als de grondstoffen zijn ook deze producten gevoelig voor oxidatie.

Downloads

NIRS

Nabij-infrarood spectroscopie (NIRS) is bij smeeroliën een waardevolle techniek voor het analyseren van het gehalte aan aromaten, stikstof, olie, en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's). Andere parameters zijn distillation analysis, vlampunt, gietpunt, dichtheid en viscositeit. In de brochure hieronder kunt u een compleet overzicht bekijken.

> Meer informatie over NIRS

Read more Process Analytics applications

Downloads

Testimonial: OELCHECK GmbH

"What I am really enthusiastic about is that together with Metrohm we have successfully improved and even developed many new methods."

OELCHECK GmbH is one of Germany’s leading laboratories for the analysis of lubricants and oils of all kinds. Automated solutions from Metrohm for the determination of TAN and TBN as well as water content according to Karl Fischer make sure that results are always in time with the customers – even when the workload is several thousand samples per day.

Standard-compliant lubricant analysis

Parameters Standard Matrix
pH DIN 51369
Testing of cooling lubricants – Determination of
the pH value of water-mixed cooling lubricants
Initial pH
ASTM D7946
Initial pH of lubricants
Base number ASTM D4739
ASTM D2896
Lubricants, petroleum products
Acid number ASTM D664
DIN EN 12634
ASTM D8045
ASTM D974
Lubricants, petroleum products
Acidity and alkalinity IP 37 Lubricating grease
Hydroxyl number ASTM E1899
DIN EN ISO 4629-2
Lubricants, petroleum products
Water content ASTM E1064
ASTM D6304
ASTM D1533
Lubricating oil, crude oil, solvents
Lubricating oil, petroleum products
Insulating oil (liquid)