Monitoring van de samenstelling van galvaniseerbaden – Hoofdcomponenten

Electroplating baths
Afhankelijk van de gewenste eigenschappen van het eindproduct kan de concentratie van metalen in galvaniseerbaden sterk variëren. Belangrijke parameters die bepalend zijn voor de metaalconcentraties zijn:
  • dikte van de gewenste coating
  • type van het te coaten materiaal
  • marktprijs van het edelmetaal
Nauwkeurige controle van de belangrijkste componenten van het galvaniseerbad is daarom niet alleen om economische redenen cruciaal, maar ook met betrekking tot de kwaliteit van het eindproduct.

Lees op deze pagina wat wij te bieden hebben voor de monitoring van hoofdcomponenten in galvaniseerbaden.
  • Koper en nikkel in zure metaalbaden met titratie

  • Sulfaat en katalysatoren in chroombaden met ionchromatografie

  • Metalen en speciatie analyse in galvaniseerbaden met voltammetrie

  • Cadmium en thio-ureum in elektrolytbaden voor CI(G)S zonnecellen met voltammetrie

  • Nikkelsulfaat en hypofosfiet in stroomloze nikkelbaden met procesanalyse

  • Monitoring van zink en natriumhydroxide voor corrosiepreventie

  • Koper en nikkel in zure metaalbaden met titratie

Downloads