Monitoring van de samenstelling van galvaniseerbaden – Secundaire componenten

Electroplating baths
Bij oppervlaktebehandeling worden organische of anorganische additieven gebruikt in galvaniseerbaden om:
  • fysische eigenschappen van de aangebrachte metaallaag te regelen, bijvoorbeeld taaiheid, hardheid, scheursterkte, hardsoldeerbaarheid,
  • de visuele uitstraling van het oppervlak te modificeren,
  • met gebruik van complexvormers grote hoeveelheden metaal in oplossing te houden.
De oppervlaktekenmerken van printplaten, contacten of metalen componenten kunnen worden gemodificeerd door middel van zuren, basen en ionen in lage concentraties.

Om ervoor te zorgen dat de gewenste eigenschappen op betrouwbare wijze worden bereikt, is nauwkeurige monitoring vereist van de concentratie van het additief in het galvaniseerbad.
  • Boorzuur / tetrafluorboorzuur in nikkelbaden, oppervlakte-actieve stoffen met titratie

  • Geconcentreerde zuren in etsoplossingen, nitraat in nikkelbaden, organische zuren in galvaniseerbaden met ionchromatografie

  • Lood, antimoon en bismut in nikkelbaden met voltammetrie

  • Organische additieven met Cyclic Voltammetric Stripping

  • Online monitoring van pH-waarde (stroomloze nikkelbaden) en carbonaat (basische zinkbaden) met procesanalyzers

  • pH-waarde, geleidbaarheid, vrije en totale alkaliniteit in ontvettings- en spoelbaden met procesanalyzers

Downloads