Fosfaat-Fosfor bepaling volgens de norm DIN EN ISO 6878:2004-09
20-2-2017

Online determination of ortho- and total phosphate phosphorus in wastewater

Metrohm Process Analytics presenteert de 2035 Process Analyzer, een geïntegreerde oplossing voor 24/7 online bewaking van kritische chemische parameters: zoals ortho en totaal fosfaat in afvalwaterstromen. Er zijn meerdere versies leverbaar voor lage en hoge concentraties.

Fosfaatanalyse volgens DIN EN ISO 6878: 2004-09

Fosfaatverwijdering is essentieel in waterzuiveringsinstallaties om het milieu te beschermen. Tijdens het zuiveringsproces is het belangrijk om te weten hoeveel fosfaat er in de afvalstroom aanwezig is en hoeveel fosfaat nog aanwezig is na de zuivering. De 2035 Process Analyzer maakt gebruik van een compacte ontsluitingskuvet met fotometer module voor het online analyseren van zowel ortho-fosfaat als totaal-fosfaat volgens de norm ISO 6878: 2004-09. De analyzer is geconfigureerd voor het ontsluiten en oxideren van afvalwatermonsters om zo ortho- fosfaten vrij te maken uit organische stoffen. Reagentia worden toegevoegd na het ontsluiten en wordt fosformolybdeenzuur gevormd. Na reduceren wordt de concentratie fotometrisch bepaald.

Diverse meetbereiken: detectiegrens 5 µg/L PO4-P

De Fosfaat Analyzer kan fosfaatconcentraties online meten d.m.v. fotometrische detectie in meerdere bereiken: laag TP: 0-150 ug/L PO4-P, standaard TP: 0-5 mg/l PO4-P en hoge TP: 0-100 mg/L PO4-P. Door automatische voorbereidingstechnieken is de range aan te passen aan de concentratie. De analyse is te combineren met aanvullende meettechnieken: zoals pH en/of geleidbaarheid meting.

Robuust ontwerp (IP66)

Strikte scheiding van natte deel en elektronica zorgen voor een veilige werking in ruwe omgevingen. De elektronica bevindt zich in een niet-corrosieve epoxy gecoate roestvrijstalen behuizing.

Vrijwel onbeperkte opties voor monstervoorbereiding

Metrohm Process Analytics biedt een breed scala aan monster pre-conditioning systemen: zoals koelen, verwarmen, drukverlaging, ontgassing, filtratie etc. Het analyzer is volledig modulair van opzet en biedt maximale flexibiliteit voor het monitoren van meerdere processtromen.

Datacommunicatie

De 2035 is uit te rusten met ethernet TCP/IP-netwerk communicatie, remote control, web services, MODBUS en analoge/digitale uitgangen voor versturen van resultaten en alarm status. Resultaten zijn ook te exporteren naar USB.

> Download the Application Note on ortho- and total phosphate phosphorus analysis

> 2035-Process-Analyzers

> Download the Press Release in English