Metrohm IC Systemen bestuurd door Waters Empower 3 software
15-1-2016

Laboratory technician cartoon character

Het aanbod van Metrohm ionenchromatografie systemen met de Waters 'Empower' software is uitgebreid. Naast Metrohm IC systemen met geleidbaarheidsdetectie kunnen nu ook Metrohm systemen voor gecombineerde anion/kation analyses en systemen met amperometrische detectie bestuurd worden door de Waters Empower 3 software.

Met de 945 Professional Detector Vario – Amperometry en de Metrohm IC Driver 2.0 kunnen gebruikers van Waters Empower 3 software verbindingen zoals suikers, suikeralcoholen, enz. bepalen. Twee-kanaals systemen worden nu ook gecontroleerd door de Waters Empower software voor parallelle metingen van anionen en kationen in hetzelfde monster. Hetzelfde geldt voor hogedruk gradiënt applicaties met een Metrohm ionchromatograaf.

Eenvoudige automatisering is mogelijk met de 889 IC Sample Center, die zeer geschikt is voor kleine monstervolumes. De optionele koelfunctie breidt het toepassingsgebied uit tot gevoelige biochemische monsters. 

> Download pr in English