Analyse van voeding: nieuwe, compacte titrators van Metrohm
4-1-2016

Compact standalone 916 Ti-Touch titrator

De titrators uit de Ti-Touch familie zijn compacte systemen die veel bieden in de klasse van stand-alone systemen voor routinematige analyses in de voedingsindustrie.

Verschillende titrimetrische bepalingen worden gebruikt voor de analyse van voedsel. Niet alleen zuur-base titraties, maar ook neerslagtitraties, complexometrische en redoxtitraties, bijvoorbeeld:

  • citroenzuur / wijnsteenzuur in limonades en frisdranken
  • bepaling chloride in vlees en vleeswaren
  • bepalen van calcium in zuivelproducten
  • zwaveldioxide in wijn
  • watergehalte in koffie, gebak, enz.

De Ti-Touch titrators zijn geschikt voor alle titraties die worden uitgevoerd in de voedingmiddelensindustrie - niet alleen potentiometrische bepalingen, maar ook toepassingen van de Karl Fischer-methode voor bepalen van het watergehalte.

De volgende modellen zijn beschikbaar:

De Ti-Touch titrators worden bediend met behulp van een touch screen. Uitgebreide functies bieden o.a. de mogelijkheid om 14 favoriete pictogrammen per gebruiker weer te geven op het startscherm, die met één klik de desbetreffende methode starten. Ideaal voor routinematig gebruik door een groot aantal medewerkers.

Dankzij de intelligentie van de verschillende systeemcomponenten, zijn bedieningsfouten vrijwel uitgesloten. Alle onderdelen van het titratiesysteem worden geïdentificeerd en automatisch geregistreerd zodra ze zijn aangesloten. Wanneer de titratiemethode wordt gestart, worden niet alleen de titranten en de titers, maar ook de elektroden en de kalibratiegegevens allemaal gecontroleerd. Duidelijke berichten worden weergegeven aan de gebruiker in het geval van een fout.

De instrumenten hebben een Ethernet interface dat kan worden gebruikt voor TCP / IP communicatie. Dit betekent dat de ruwe data en fraudebestendige PDF rapporten allemaal direct kunnen worden opgeslagen op het netwerk of afgedrukt op de netwerkprinter, zonder een extra PC. Het USB-interface maakt het mogelijk verschillende input en output apparaten aan te sluiten, zoals weegschalen/balansen, barcode lezers, printers of USB flash drives.

> Download press release in English