Zout in voeding
12-2-2016 09:00

Zoutgehalte: Natrium, Chloride en Kalium in levensmiddelen

Titrotherm titrator voor zout in voeding
Het gehalte chloride wordt vaak gebruikt om het gehalte natrium uit af te leiden. Is het zoutgehalte dat op deze manier wordt bepaald wel correct? Nee dus. Toevoegingen van conserveringsmiddelen, smaakversterkers en modifiers zijn namelijk ook bronnen voor natrium en worden dan niet meegenomen. Zo geeft de toevoeging van kaliumchloride weer een te hoog natriumgehalte aan als het chloride gehalte wordt gebruikt om het natrium gehalte uit af te leiden.

Een juiste aanduiding van het gehalte Na, K en Cl is alleen mogelijk door de afzonderlijke componenten te bepalen. Hiervoor worden meerdere technieken ingezet zoals titratie voor het chloride gehalte en AAS/ICP voor natrium en kalium. Deze laatste technieken zijn niet zo eenvoudig in te zetten door kleinere laboratoria en vereisen gekwalificeerd personeel. De kosten zijn bovendien erg hoog en de monstervoorbewerking kan behoorlijk complex zijn.

Metrohm heeft nu een simpele nauwkeurige methode ontwikkeld voor de bepaling van Na, K en Cl in de meest uiteenlopende levensmiddelen. Hierdoor kunnen alle bedrijven die voedsel produceren op een relatief eenvoudige manier de juiste gehaltes van het natrium, kalium en chloride vermelden op de verpakkingen.

De techniek die wordt toegepast heet ‘thermometric titration’ en met drie titraties zijn de gehaltes te bepalen. Het systeem vergt vrijwel geen onderhoud en de analyses zijn in enkele minuten uit te voeren.

De voorbereiding kan eenvoudig zijn zoals in de applicatie van natrium in chips; 10 gram inwegen en in een blender met 150mL water, gedurende 60 seconden. Breng 30ml van de suspensie over in een titratievaatje, voeg reagens toe en start de titratie.

Bekijk hier de applicaties.

Meer informatie over het bepalen van zout vindt u hier.

UPDATE

Zoutgehalte in bewerkte voedingsmiddelen.

Is uw methode goed genoeg voor de Europese Verordening 1169/2011?

In alle lidstaten van de Europese Unie is het verplicht de calorie-inhoud van verwerkte voedingsmiddelen te vermelden, samen met de volgende zes voedingsstoffen: vet, verzadigde vetzuren, koolhydraten, suiker, eiwitten en zout.
Volgens de nieuwe EU richtlijn levensmiddelen, moet “zout” worden vermeld en het overeenkomstige zoutgehalte berekend worden aan de hand van de volgende gedefinieerde formule: zout = natrium x 2,5.

Het natriumgehalte is snel en goedkoop te bepalen met een thermometrische titratie. Het is een robuuste, nauwkeurige en aantrekkelijk geprijsde techniek in vergelijking met klassieke technieken zoals AAS, Vlamfotometer en ICP-MS. De methode die Metrohm ontwikkelde vergt minimale monstervoorbereiding en maakt directe bepaling van het natriumgehalte in levensmiddelen mogelijk.

Tijdens een thermometrische titratie wordt de enthalpie of entropie van een specifieke chemische reactie gebruikt om het eindpunt te bepalen. De temperatuursensor wordt niet beïnvloed door de chemicaliën of monsterbestanddelen. Er is geen bijzondere zorg nodig met betrekking tot de opslag van de sensor tussen de metingen. Deze methode wordt niet beïnvloed door elektrochemische-, oplosmiddel- of matrixeffecten, zoals wel het geval is bij potentiometrische metingen.

Voordelen van de thermometrische titratie:
Hoge mate van automatisering (monsterwisselaar), automatische toevoeging van reagentia en inline monstervoorbereiding met een homogenisator; simpel afwegen en de analyse starten. De aanschafprijs en kosten per analyse zijn vele malen lager t.o.v. de klassieke technieken AAS/ICP. Bovendien zijn er minimale eisen aan de laboratorium-infrastructuur en is de bediening eenvoudig uit te voeren. Er is geen kalibratie nodig van ion selectieve elektroden en geen interferentie van vet, eiwit, suiker, vaste stoffen etc. op de sensor. De analysetijd is minder dan 3 minuten.

Geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar info@metrohm.nl