Energie- en elektriciteitscentrales

Analyse bij energie- en elektriciteitscentrales

De met ongeveer 80 miljoen mensen per jaar groeiende wereldbevolking en industrialiserende landen creëren een enorme behoefte aan elektrische energie. Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) zal de wereldwijde vraag naar energie in 2035 zijn toegenomen met ongeveer 65%. Een groot deel van de benodigde energie zal nog steeds afkomstig zijn uit thermische energiecentrales, die vooral met fossiele brandstoffen gestookt zijn en met kernenergie. Hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie (PV) zullen een andere pijler onder onze energievoorziening vormen. Om hernieuwbare energie op het net te brengen zijn krachtige apparaten nodig voor energieopslag en -conversie, zoals supercondensatoren, batterijen en brandstofcellen.

Om maximaal profijt van deze technologieën te hebben, moeten alle onderdelen van de energie-installaties op het hoogste niveau presteren. Of het nu gaat om de monitoring van de waterchemie in thermische centrales, de natchemische verwerking van zonnecellen en batterij-elektrolyten of elektrochemische metingen aan energie-opslag apparaten, Metrohm biedt hiervoor een passende analytische oplossing.

Analyses bij energiecentrales

De meeste elektriciteit wordt opgewekt door energiecentrales die draaien op fossiele brandstoffen of kernenergie. Bij deze methoden van energieproductie wordt stoom onder hoge druk door een turbine geperst die een generator aandrijft. De extreme omstandigheden in de reactoren werken corrosie in de hand, wat de opbrengst van de energiecentrale vermindert, stilstand veroorzaakt of zelfs de veiligheid van de centrale in gevaar brengt. Controle van de chemische toestand van het water in elektriciteitscentrales is derhalve van het grootste belang. Hiervoor hebben we verschillende analytische technieken in huis, zoals elektrochemie, titratie, voltammetrie of ionchromatografie. Lees meer over de uitdagingen waarmee energiecentrales worden geconfronteerd en welke oplossingen Metrohm daarvoor kan bieden:

Corrosie meting Waterchemie voor gecombineerde circuits Waterchemie voor 3-water circuits: PWR

Fotovoltaïsche zonne-energie

Fotovoltaïsche (PV) cellen of zonnecellen zetten lichtenergie direct om in elektriciteit. Zonnecellen zijn beschikbaar als monokristallijn of polykristallijn silicium, als dunne-film zonnecellen of als derde generatie meerlaagse cellen.

Naast de volledig geïntegreerde batchanalyse van kristallijn silicium, dunne-film (CIS/CIGS, CdTe, a-Si) en andere celtypen, bieden wij methoden voor het realtime controleren van de etssnelheden en oppervlaktekarakteristieken. Daarnaast leveren wij instrumenten en methoden voor de eenvoudige analyse van (foto)elektrochemische processen in fotogevoelige kleurstof (DSC) en alle andere typen zonnecellen.

Fotovoltaïsche zonne-energie

Opslag en conversie van energie

Vraag en aanbod van energie valen zelden samen.Vooral hernieuwbare energie kan niet efficiënt worden opgeslagen en is daarom vaak niet beschikbaar wanneer het nodig is. Elektrochemische, chemische en elektrische energie-opslagsystemen (EWS) –voornamelijk batterijen, supercondensatoren en brandstofcellen– zijn veelbelovende middelen om beschikbaarheid en vraag naar energie meer in evenwicht te brengen.

Metrohm staat voor elektrochemie. Over de hele wereld maken onderzoekers gebruik van onze geavanceerde instrumenten voor productie, karakterisering en ontwikkeling van materialen en cellen.

Opslag en conversie van energie