Petrochemicaliën en biobrandstof

Ruwe olie is een zeer complex mengsel van koolwaterstoffen.

Door middel van ontzouting, destillatie en conversie wordt het omgezet in fracties van hogere kwaliteit koolwaterstoffen, zoals paraffins, isoparaffins, aromatics, naphthenes, and olefins. Verschillende verhoudingen van deze zogenaamde PIANO-verbindingen worden gemengd om andere soorten soorten brandstoffen en smeermiddelen op te leveren. Steeds vaker worden fossiele brandstoffen gemengd met biobrandstoffen.

Zowel meng- als raffinageprocessen zijn veeleisend en vereisen nauwkeurige en betrouwbare analyse. Ongeacht of u te maken heeft met fossiele of biogene producten, wij zijn uw specialist als het gaat om het analyseren van al die producten in overeenstemming met de internationale normen.

Brandstoffen – paraffinen, isoparaffinen, aromaten, naftenen, olefinen

Paraffinen, isoparaffinen, aromaten, naftenen, olefinen zijn de belangrijkste petrochemische groepen die aan de basis liggen van de honderden verbindingen waaruit vluchtige en semi-vluchtige fossiele brandstoffen (bijvoorbeeld benzine en diesel) worden gemaakt. De complexe samenstelling van brandstoffen vereist snelle en nauwkeurige analysemethoden, zowel in het laboratorium als in het proces.

Lees meer

Biobrandstoffen

Er wordt veel onderzoek gedaan aan geavanceerde biobrandstof technologieën die zo min mogelijk impact hebben op het milieu en niet afhankelijk zijn van grondstoffen voor voedsel en grote landbouwgebieden. Op de middellange termijn hebben de volgende generatie biobrandstoffen de potentie om een cruciaal onderdeel te worden in onze energievoorziening. In deze context speelt biobrandstof analyse een bepalende rol, zowel in R&D als in productie.

Lees meer

Smeermiddelen

Smeermiddelen bestaan uit een basisolie en een groot aantal additieven die de gewenste eigenschappen geven. Terwijl de basisolie van minerale, synthetische of plantaardige oorsprong is, zijn de belangrijkste klassen van additieven vooral antioxidanten, detergentia, corrosieremmers en viscositeit verbeterende middelen. Bij het analyseren van de chemische en fysische eigenschappen van een smeermiddel ligt de focus vooral op de additieven.

Lees meer