Uitbreiding van het toepassingsgebied van IC - gekoppelde technieken

Hyphenated techniques

Koppeling van Metrohm ionchromatografen met geavanceerde bemonsteringssystemen (PILS, MARGA en CIC) en/of universele, zeer gevoelige detectiesystemen (IC-MS, IC-ICP/MS) vergroot het toepassingsgebied van ionchromatografie.

Een andere mogelijkheid is de combinatie van Metrohm IC met aanvullende technologieën uit ons assortiment, zoals titratie en voltammetrie. TitrIC respectievelijk VoltIC maakt specifieke multiparameter analyse mogelijk met één systeem.

Gekoppelde technieken systemen (16)

Toon alle Gekoppelde technieken systemen (16)

Combustion Ionchromatografie

Pyrohydrolytic Combustion Ionchromatografie (CIC) verbreedt de toepassing van geautomatiseerde ionchromatografie tot allerlei brandbare monsters.

Bij CIC worden de monsters ontsloten door middel van pyrolyse (pyrohydrolysis) in een oven. De vrijkomende gasvormige verbindingen worden gevangen in een absorptie-oplossing, die wordt overgebracht naar een Metrohm ionchromatograaf voor achtereenvolgens injectie en analyse.

CIC is de beste methode om verschillende halogenen en zwavel te bepalen in matrices die variëren van vast tot visceus, alsmede in vloeibare en gasvormige monsters.

 • Voor volledig geautomatiseerde routine analyse
 • Superieur aan offline ontsluitingsmethoden, zowel wat betreft monsterdoorvoer als de nauwkeurigheid van de resultaten
 • Kwalitatieve en kwantitatieve bepaling van elk van de verschillende halogenen

CIC voldoet aan de volgende officiële normen

 • ASTM D7359-08 Standaard methode voor de bepaling van totaal fluor, chloor en zwavel in aromatische koolwaterstoffen en mengsels daarvan door oxidatieve pyrohydrolytische verbranding gevolgd door ionchromatografische detectie (Combustion Ionchromatografie, CIC)
 • UOP991-11 chloride, fluoride en bromide in organische vloeistoffen door Combustion Ionchromatografie (CIC)
 • ASTM D5987-96(2007) Standaard methode voor de bepaling van totaal fluor in steenkool en cokes door pyrohydrolytische extractie en ionselectieve elektrode of ionchromatografische methoden
 • ASTM WK 24757 Testmethode voor F, Cl, S in LPG
 • ASTM D7994-17 Standaard testmethode voor totaal fluoride, chloride en zwafel in vloeibaar autogas (LPG) door oxidatieve pyrohydrolytische verbranding gevolgd door ionchromatografische detectie (Combustion Ionchromatografie, CIC)
Combustion IC complete system

Beproefde toepassingen voor CIC

 • Milieurelevante materialen (olie, plastic afval, glas, actieve kool, ...)
 • Elektronica componenten (printplaten, hars, kabels, isolatiemateriaal, ...)
 • Brandstoffen (benzine, kerosine, ruwe olie, stookolie, kolen, butaan, propaan, aardgas, katalysatoren, ...)
 • Plastics (polymeren als polyethyleen, polypropyleen, ...)
 • Kleurstoffen (pigmenten, verf, ...)
 • Farmaceutische producten (grondstoffen, tussenproducten, eindproducten, ...)
 • Voedingsingrediënten (oliën, specerijen, aroma's en smaakstoffen, ...)
Combustion IC

Downloads

Luchtmonitoring

In combinatie met geavanceerde bemonsteringssystemen vormen de Metrohm ionchromatografen een zeer geschikt instrument voor een veelomvattende monitoring van kritische vervuilingsparameters in de omgevingslucht.

24/7 luchtmonitoring met MARGA

MARGA (Monitor voor Aërosolen en Gassen) is een speciale oplossing voor online monitoring van de omgevingslucht.

MARGA verzamelt de ionische lading (anionen en kationen) uit de aërosol- en gasfractie van een bepaald volume omgevingslucht, brengt het in oplossing en injecteert het in een tweekanaals ionchromatograaf voor verdere analyse. Lees hier meer over MARGA.

monitor voor aërosolen en gassen MARGA

Particle Into Liquid Sampler (PILS)

De Particle Into Liquid Sampler (PILS) brengt aërosolen uit een bepaald volume lucht naar de waterige fase.

PILS kan worden gekoppeld aan elke Metrohm ionchromatograaf voor multiparameter analyse van aërosolen. Lees hier meer over dit bemonsteringssysteem.

bepalen van aërosolen in lucht

Gecombineerde metingen voor uitgebreide ionen analyse

Voor een uitgebreide analyse van ionen in water kan directe meting, titratie, ionchromatografie en voltammetrie nodig zijn. Combineer deze technieken in één enkel analysesysteem om de volledige range van ionische componenten in één monster te bepalen.

TitrIC flex – multiparameter analyse door combinatie van titratie en IC

De voordelen van TitrIC flex in één oogopslag:
 • Unieke combinatie van titratie, directe metingen en ionchromatografie (allemaal van dezelfde leverancier)
 • Titraties en ionchromatografie parallel uitgevoerd
 • Alle resultaten in één gemeenschappelijke database en gecombineerd in een gedeeld rapport
 • Eén autosampler voor drie analytische technieken
 • Titratie en ionchromatografie onafhankelijk of in combinatie toegepast
 • Uitbreidbare, modulaire OMNIS-monsterrobot voor verhoogde monsterdoorvoer
TitrIC flex voor de analyse van ionische componenten

TitrIC flex I

TitrIC flex I for combined titrimetric and ion chromatography measurement

 • Directe meting van temperatuur, geleidbaarheid en pH
 • Titrimetrische bepaling van het p en m getal, calcium en magnesium
 • Gelijktijdige bepaling van anionen met ionchromatografie (na ultrafiltratie)

> Lees meer over TitrIC flex I

TitrIC flex II

TitrIC flex II for combined titration and anion and cation measurement with ion chromatography

 • Directe meting van temperatuur, geleidbaarheid en pH
 • Titrimetrische bepaling van het p en m getal
 • Gelijktijdige bepaling van anionen en kationen (inclusief calcium en magnesium) met ionchromatografie (na ultrafiltratie)
 • Automatische berekening van de ionenbalans

> Lees meer over TitrIC flex II

Downloads

VoltIC Professional – gecombineerde ionchromatografie en voltammetrie

VoltIC Professional combineert ionchromatografie en voltammetrie in één krachtig systeem voor de analyse van ionen bij lage concentraties.

Meer informatie over VoltIC Professional vindt u hier.

combinatie van voltammetrie en ionchromatografie

Downloads

IC/MS en IC-ICP/MS – koppeling van ionchromatografie met massaspectrometrie

U kunt het toepassingsgebied van ionenchromatografie vergroten door koppeling met een massaspectrometer (MS-IC) of een inductief gekoppeld plasma massaspectrometer (ICP-IC / MS). Daardoor profiteert u van een verhoogde gevoeligheid en selectiviteit.Hierdoor kunt bepalingen uitvoeren die een maximale betrouwbaarheid vereisen, bijvoorbeeld de monitoring van giftige verontreinigingen in drinkwater.

Naast de kwantitatieve gegevens, bieden deze technieken ook kwalitatieve informatie over het monster.

ICP-MS met IC koppeling