Monstervoorbereiding voor Karl Fischer Titrando's en Titrino coulometers

Van sommige monsters kan het watergehalte niet direct met titratie worden bepaald. 

Voor die gevallen biedt Metrohm verschillende technieken die het mogelijk maken de monsters voor te bereiden voor coulometrische of volumetrische waterbepaling.

KF Titrando Sample Preparation

Belangrijkste kenmerken

  • Indien uw monsters niet gemakkelijk oplossen: pas de ovenmethode toe.
  • Indien het water lastig uit het monster is te extraheren: pas azeotropische destillatie toe.
  • Bij vaste monsters: gebruik de Polytron homogenisator.
  • Indien u veel monsters moet verwerken: automatiseer de monstervoorbereiding en de analyse.

Monstervoorbereiding voor de Titrando systemen (6)

Voor lastige monsters: de ovenmethode

De ovenmethode maakt het mogelijk om monsters te analyseren die niet direct kunnen worden getitreerd.

Indien u bijvoorbeeld monsters heeft met een slechte oplosbaarheid of als er nevenreacties met het KF-reagens optreden, kan de ovenmethode een passende oplossing bieden. Hierbij worden de monsters verwarmd en wordt de waterdamp met behulp van een droog draaggas naar de titratiecel geleid. Met als resultaat dat het water alleen met de titratiecel in contact komt, zodat er geen vervuiling van cel of elektrode plaatsvindt.

U kunt kiezen: handmatig, geautomatiseerd of softwarematig bediend

U kunt de ovenmethode naar uw eigen voorkeur uitvoeren.

Met de 860 KF Thermoprep. Dit handmatig bediende instrument voorziet in een eenvoudige, duidelijke en voordelige oplossing.

Met de 885 Compact Oven Sample Changer. Deze geautomatiseerde monsterwisselaar versnelt en vergemakkelijkt de ovenmethode. Op het geïntegreerde bedieningspaneel hoeven slechts drie parameters te worden ingevoerd om de methode te starten: snelheid van de gasstroom, temperatuur en het aantal monsters.

Met de 874 USB Oven Sample Processor. Net als de titrator wordt deze geautomatiseerde sample processor bediend met de tiamo software. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om van een onbekend monster de optimale analysetemperatuur vast te stellen door de verwarmingscurve op te nemen. Bovendien kunt u met dit instrument het wisselen van de reagentia automatiseren en zo uw werk veiliger maken omdat u niet in contact komt met het toxische reagens.

Homogeniseren om vaste monsters te kunnen analyseren

Indien u vaste monsters moet analyseren kunt u de hoogkwalitatieve Polytron homogenisator gebruiken.

Met deze homogenisator kunt u een grondige homogenisering en consistente resultaten bereiken.

Downloads