Plug and Analyze serie: één-parameter online analyzers

De Plug-and-Analyze online Analyzers worden compleet afgeleverd: voorgeconfigureerd en geprogrammeerd voor hun specifieke toepassingen.

Doe gewoon de stekker in het stopcontact, sluit de leidingen aan voor monster en reagens en de analyzer is klaar om betrouwbare resultaten te produceren. De analyzers kunnen worden gebruikt voor het monitoren van verschillende ionen en metalen, zoals silicium, fosfaat, ammonia, nitriet, zink en koper.

Belangrijkste eigenschappen

  • voorgeconfigureerd, geprogrammeerd en gekalibreerd voor hun specifieke toepassingen
  • automatische validatie van de meting
  • grote meet- en kalibratiebereiken
  • laag reagensverbruik
  • externe interface voor pre-conditionering van de monsters en verbinding met de plant software

Lage exploitatiekosten

Hoge beschikbaarheid en minimaal onderhoud leiden tot lage operationele kosten. 

De Plug-and-Analyze analyzers zijn gemakkelijk te onderhouden dankzij het toepassen van robuuste meettechnieken en het gebruik van beproefde hardware.

waterpomptang en geld

Een waakzaam oog op uw waterkwaliteit

In het geval van ongewone analyseresultaten voert het systeem voorwaardelijke acties uit.

Als er bijvoorbeeld geen waarde wordt gemeten, of als de waarde buiten het bereik of de limiet valt, of als de waarden onstabiel zijn, geeft de analyzer snel een diagnostisch alarm af en zet waar nodig extra schoonmaak-, kalibratie- en/of standaard procedures in gang.

afvalwaterzuivering

ICON Analyzer: hoge gevoeligheid en storingsvrij

Door gebruik te maken van de innovatieve Differentiële Absorptie Colorimetrie (DAC) techniek, elimineert de analyzer het effect van monsterkleur, turbiditeit en vervuiling van de meetcel uit alle metingen. Dit is een bekend probleem bij de meeste colorimetrische instrumenten en leidt tot foutieve resultaten.

Het brede assortiment aan LED-bronnen en filters biedt de best haalbare gevoeligheid en nauwkeurigheid in een grote diversiteit aan toepassingen, zelfs bij lage monsterconcentraties. Ingebouwde validatie- en kalibratie tools zorgen voor betrouwbare resultaten waarop u kunt vertrouwen.

ICON procesanalyzer