Stabiliteit meting

Het is vrijwel onmogelijk om verouderingsgedrag van een monster te bepalen aan de hand van zijn toestand op één enkel punt in de tijd.

Daarom biedt Metrohm instrumenten voor het meten van stabiliteit waarmee u geautomatiseerde versnelde verouderingstests kunt uitvoeren voor natuurlijke oliën en vetten, vet bevattende voedingsmiddelen en cosmetica, biodiesel en chloorhoudende polymeren zoals PVC. Bij deze proeven worden de vervalreacties die plaatsvinden in de monsters – ontleding door oxidatie of thermische degradatie – gereproduceerd bij verhoogde temperaturen en dus ook bij sterk toegenomen snelheden.

De inductietijd, ook bekend als oxidatiestabiliteit index (OSI), wordt gemeten – of, in het geval van polymeren, de stabiliteit tijd. Hieronder vindt u speciale instrumenten van Metrohm voor de hierboven genoemde monstertypen. Al deze systemen voldoen aan de nationale en internationale normen voor stabiliteit metingen.

StabNet software

Gebruiksvriendelijke software voor stabiliteit metingen: instrumentbesturing, resultaatverwerking en data management.

Lees meer

PTT Chemical Public Company Ltd., Thailand

"We gebruiken al 20 jaar instrumenten van Metrohm. […] Metrohm instrumenten zijn zeer goed met betrekking tot betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. Bovendien ondersteunt Metrohm ons met een goede after-sales service."

Nakul Ketkeaw, vice president van het Laboratory Service Center van PTT Chemical Public Company Ltd. (Thailand)