PVC Thermomat

De 895 Professional PVC Thermomat bepaalt de thermische stabiliteit van of polyvinylchloride (PVC) en andere chloorhoudende polymeren aan de hand van de dehydrochlorering test (DHC).

Hierbij worden de monsters in de PVC Thermomat blootgesteld aan verhoogde temperaturen en wordt de stabiliteit tijd gemeten, de tijd totdat gasvormig waterstofchloride vrijkomt. De methode is in overeenstemming met nationale en internationale normen, en is bijzonder eenvoudig uit te voeren. Niet in het minst dankzij de moderne, gebruikersvriendelijke StabNet software.

895 PVC Thermomat

Belangrijkste kenmerken

  • gebaseerd op de norm ISO 182 Part 3
  • gebruikersvriendelijke StabNet software voor besturing van het instrument, evaluatie van resultaten en data management
  • tot acht monsters gelijktijdig analyseren
  • een kleurenscherm op het instrument geeft een statusoverzicht van alle meetposities
  • in elke meetpositie kunnen de analyses direct en onafhankelijk van elkaar worden gestart

Kwaliteit van PVC en PVC-gebaseerde polymeren in alle procesfasen

Bij de thermische ontleding van PVC komt waterstofchloride (HCl) vrij.

De thermostabiliteit is een belangrijk kwaliteitscriterium voor PVC en andere chloorhoudende polymeren. Met de PVC Thermomat, kunt u de thermostabiliteit van dergelijke polymeren meten in alle procesfasen en kunt u de effectiviteit van toegevoegde stabilisatoren evalueren.

> Lees hier hoe de PVC Thermomat de thermostabiliteit bepaalt.


meetvat in de PVC Rancimat plaatsen

Overeenkomstig met de internationale normen.

De PVC Thermomat is gebaseerd op de ISO 182-3* standaard, waarin de methode wordt beschreven de mate van zuurafsplitsing bij verhoogde temperaturen - en analyse mbv geleidbaarheid.

  • ISO 182 Part 3 "Kunststoffen - Homopolymeren, copolymeren en hun mengsels op basis van vinylchloride - Bepaling van de mate van zuurafsplitsing bij verhoogde temperaturen - Deel 3: Conductrometrische methode"
wettelijke normen

Data-acquisitie, evalueren en archiveren met de moderne StabNet software

StabNet is het besturingsknooppunt voor de PVC Thermomat: alle instrument functies worden via de PC met de software geregeld.

Maar de software evalueert ook uw resultaten, bewaart alle bepalingen in zijn eigen database, en nog veel meer.

> Lees hier meer over StabNet
logo software StabNet

De PVC Thermomat –een multitasker

De PVC Thermomat heeft acht meetposities, vier in elk van de twee onafhankelijke verwarmingsblokken.

Omdat ze onafhankelijk van elkaar zijn, kunnen gelijktijdig verschillende temperaturen worden ingesteld voor elk verwarmingsblok. Elke meting kan afzonderlijk worden gestart – direct op het instrument – zodra het monster op zijn meetplek is gezet.

starten van een meting op de PVC Rancimat

Beheer al uw stabiliteit metingen met één PC

Indien u te maken heeft met veel monsters, kunt u maximaal vier PVC Thermomat’s op een enkele PC aansluiten.

Zo kunt u maximaal 32 monsters tegelijk analyseren, met één enkele computer.

PVC testen met de Rancimat en PC software

Disposable reactievaatjes – tijdbesparend, schoon en goedkoop

De PVC Thermomat gebruikt gunstig geprijsde disposable reactievaatjes.

Dit betekent dat tijdrovende reiniging na iedere meting niet nodig is. Naast de besparing op tijd en kosten, is de reproduceerbaarheid van de resultaten beter omdat er met de vaatjes voor eenmalig gebruik geen carryover-effecten zijn.

laborant met meetvat van de PVC Rancimat

De dehydrochlorering testmethode

Het bepalen van de thermostabiliteit van PVC en andere chloorhoudende polymeren met de PVC Thermomat gebeurt door middel van de dehydrochlorering test.

Door het monster te verwarmen zal het ontleden, wat resulteert in het vrijkomen van gasvormig HCl.

Een continue stikstofstroom door het monster transporteert het HCl uit de monsterbuis naar een vaatje met gedestilleerd water waarvan continu de geleidbaarheid wordt gemeten.

Het tijdstip waarop de geleidbaarheid 50 µS/cm hoger is dan bij het begin van de meting wordt de stabiliteit tijd genoemd. Dit is een maat voor de thermostabiliteit.

895 Professional PVC Rancimat

Downloads