PILS

De Particle Into Liquid Sampler (PILS) brengt aërosolen van een luchtstroom naar de waterige fase.

Deeltjes in de lucht die anders niet worden geanalyseerd met ionchromatografie of voltammetrie, worden hiermee wel beschikbaar gesteld voor deze technieken. Hierdoor kunnen sporen hoeveelheden van zowel in water oplosbare anionen en kationen als van zware metalen worden bepaald.

Belangrijkste kenmerken

  • geautomatiseerde, semi-continue luchtanalyses met hoge tijdresolutie
  • on-site analyse – opslag of transport van monsters is niet nodig
  • contaminatievrije verzameling van aërosolen dankzij inline koppeling van PILS aan de analysesystemen
  • eenvoudige koppeling aan een ionchromatograaf en voltammetrie systeem

Volledig geautomatiseerde analyse van aërosolen

Het enige dat u hoeft te doen om met het PILS-IC-VA-systeem aërosolen te analyseren is het starten van de viva software. Alles wordt verder automatisch gedaan. Gestandaardiseerde, geautomatiseerde bemonstering en analyse staan garant voor superieure reproduceerbaarheid.

Verkeer en smog

Eenvoudig koppeling met IC- en VA-systemen

Of u nu standaard ionen in aërosolen wilt analyseren met IC of zware metalen met VA – of beide –, de instrumenten zijn gemakkelijk te koppelen aan de Particle Into Liquid Sampler, waardoor uitgebreide analyse van uw monster mogelijk is.

De complete set van resultaten wordt opgeslagen in één database en samengevoegd in één rapport, zoals dat bij alle gekoppelde technieken van Metrohm gebeurt.

PILS IC-VA systeem met laborant

PILS past zich aan uw toepassing aan

De zeer flexibele PILS kan ook worden gebruikt voor bepalingen in combinatie met massaspectrometrie of analyzers voor wateroplosbaar organisch koolstof. Ook kunnen de monsters worden verzameld in monsterbuisjes in een autosampler voor offline bepaling.
Particle Into Liquid Sampler

Hoge tijdresolutie

PILS in combinatie met IC of VA maakt semi-continue luchtmonitoring mogelijk met een hoge tijdresolutie. Ieder uur kan een meting worden gedaan. Op deze manier worden passerende pieken van bijvoorbeeld verontreinigende concentraties niet gemist, zoals dat wel gebeurt bij gebruik van filters voor de bemonstering, waarbij wordt gemiddeld over een veel langere monsternametijd.
PILS IC-VA resultaten

Onbeheerd meten

Volledig geautomatiseerde metingen kunnen zelfs over langere perioden worden gedaan door gebruik van voorraadflessen en spoelvaten.
PILS VA systeem

Downloads