Bezpłatny webinar: Najlepsze praktyki zwiększania wydajności rutynowych analiz poprzez automatyzację
2020-10-28

Konkretne działania aby zredukować stres i zaoszczędzić czas

Głównym wyzwaniem stojącym obecnie przed wieloma kierownikami laboratoriów jest połączenie mniejszej liczby zasobów ludzkich
z coraz bardziej wzrastającym nakładem pracy. Jednak wyższa ilość analizowanych próbek często prowadzi do większej liczby błędów, zwłaszcza gdy przygotowanie próbki jest złożone, a analitycy  muszą zarządzać jednocześnie kilkoma aplikacjami.

webinar-automatyzacja-miareczkowanie-Metrohm


Praca w laboratorium jest trudniejsza, gdy różni pracownicy przeprowadzają te same analizy z powodu pracy zmianowej. Wystąpienie błędu, rozpoczyna dyskusje i poświęcany jest czas na dodatkowe prace papierkowe mające na celu udokumentowanie i wyjaśnienie, co poszło nie tak. Najczęściej i tak oznacza to konieczność powtórzenia analizy.

Podczas bezpłatnego webinarium Heike Risse, Product Manager Titration Automation, przedstawi w jaki sposób nowoczesne laboratoria kontroli jakości i prywatne laboratoria mogą zaoszczędzić do 60% czasu
i zwiększyć ilość analizowanych próbek poprzez konsolidację typowych rutynowych aplikacji, takich jak TAN – całkowita liczba kwasowa,
TBN – całkowita liczba zasadowa lub standardowe parametry jakościowe wody korzystając z pełni zautomatyzowanej platformy analitycznej.

Do seminarium dołączy również Richard Johnson, główny chemik
w Fonterra z Nowej Zelandii, jednej z największych na świecie firm mleczarskich.

Richard Johnson przedstawi, w jaki sposób jego laboratorium było w stanie zoptymalizować rutynowe analizy poprzez konsolidację analiz na zawartość chlorków oraz kwasowości, w tym kompleksowe przygotowanie próbek na podajniku próbek OMNIS Sample Robot firmy Metrohm.

> Zarejestruj się na webinar już teraz

> Pobierz informacje w ang. wersji językowej