Wybierz swoją gałąź przemysłu

Ochrona środowiska

Petrochemia i biopaliwa

Farmacja

Analiza środowiska

Wyzwania dotyczące środowiska wymagają stosowania zaakceptowanych międzynarodowych norm, w których zdefiniowane zostały stosowane metody i dopuszczalne wartości oznaczanych parametrów. Przyrządy i aplikacje Metrohm spełniają wymagania wielu międzynarodowych norm dotyczących ochrony środowiska.


Substancje (zanieczyszczenia) wprowadzane do środowiska są rozprowadzane w wodzie, glebie (osadach) i powietrzu, jak również w organizmach w nim żyjących (Biosfera). Tylko wtedy, gdy wiemy jaki jest rodzaj i ilość tych zanieczyszceń możemy chronić środowisko i jego mieszkańców.

Powietrze

Powietrze jest różnorodną mieszaniną cząstek cieczy i ciał stałych doskonale rozproszonych w gazach (powietrze).
Przy poborze próbek powietrza wykorzystywane są dwie metody: filtracja
i metody ciągłe. Podczas gdy pierwsza
z metod jest metodą ‘offline’ i dostarcza danych z dłuższego okresu czasu, druga metoda wykorzystuje próbniki pracujące
w trybie ciągłym ‘online’. Połączone są one bezpośrednio z jednym (lub więcej) analizatorem – oczywiście w trybie ‘inline’.

Dowiedz się więcej!

Gleba

Gleba jest wielofazowym systemem,
w którym koegzystują ze sobą wszyskie sfery. Przygotowanie próbki ma kluczowe znaczenie dla dokładnej i precyzyjnej analizy gleby. Oferujemy ci wiele technik przygotowania próbki z odpowiednimi metodami analitycznymi dla różnych rodzajów gleby
i osadów.

Dowiedz się więcej!

Woda

Wiele z ponad 100,000 związków chemicznych produkowanych na skalę przemysłową znajduje swój koniec
u naszych dostawców wody.

Dlatego ustanowione zostały przepisy
i normy mające chronić źródła naszej wody. Stosownie do tych regulacji oferujemy odpowiednie instrumentarium i aplikacje
dla wszystkich rodzajów próbek wody.

Dowiedz się więcej!
Analizy w biopaliwach i przemyśle petrochemicznym.

Ropa naftowa jest złożoną mieszaniną. W procesie odsalania, destylacji oraz konwersji ropa przekształcana jest we frakcje węglowodorów o wyższej jakości, takich jak parafiny, związki aromatyczne, nafteny i olefiny. Mieszanie tak zwanych związków PIANO w różnych proporcjach daje różne rodzaje paliw i smarów. W coraz większym stopnie paliwa kopalne są mieszane z biopaliwami.

Oba procesy: mieszania i rafinacji, są trudne i wymagają precyzyjnej i wiarygodnej analizy. Niezależnie od tego, czy chodzi o paliwa kopalne czy produkty biogenne, jesteśmy specjalistami jeżeli chodzi o ich analizę zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Paliwa - parafiny, związki aromatyczne, nafteny, olefiny

Parafiny, związki aromatyczne, nafteny
i olefiny należą do głównej grupy związków petrochemicznych, z której setki składników tworzą lotne i pół lotne paliwa (np. benzyny, diesel). Złożony skład paliw wymaga szybkich i dokładnych metod analitycznych zarówno
w laboratorium jaki i w procesie.

Dowiedz się więcej!

Biopaliwa

Wykonano wiele badań z wykorzystaniem zaawansowanej technologii produkcji biopaliw, aby zminimalizować ich wpływ na środowisko naturalne, a jednocześnie aby nie były zależne od surowców spożywczych
i dużych obszarów rolnych. W niedługim okresie czasu, biopaliwa nowej generacji mają ogromny potencjał aby stać się istotną częścią naszej przyszłości energetycznej.
W tym kontekście analiza biopaliw odgrywa decydującą rolę, zarówno w działach R&D
jak i na produkcji.

Dowiedz się więcej!

Smary

Smary zawierają olej bazowy i wiele dodatków w celu nadania pożądanych właściwości. Mimo, że olej bazowy jest najczęściej mineralny, syntetyczny bądź pochodzenia roślinnego, to dodatki należą
w głównej mierze do grupy przeciwutleniaczy, detergentów, inhibitorów korozji, lub dodatków zwiększających lepkość.
Przy analizach właściwości chemicznych smarów, pod uwagę bierze się głównie
ich dodatki.

Dowiedz się więcej!
Analizy w przemyśle farmaceutycznym

 
Analizy farmaceutyczne gwarantują bezpieczeństwo leków poprzez dostarczanie informacji o tożsamości, zawartości, jakości, czystości i stabilności produktów farmaceutycznych z zastosowaniem chemii analitycznej. Metrohm oferuje szeroki zakres urządzeń i aplikacji do kontroli jakości i monitorowania i poprawy produkcji leków. Z niezliczonymi metodami analiz, zgodnych z farmakopeą, jesteśmy Twoim wykwalifikowanym partnerem we wszystkich kwestiach analiz chemiczno-farmaceutycznych i walidacji metod analitycznych.


Zgodnie z wytycznymi międzynarodowych farmakopei i różnych przewodników, Metrohm oferuje analizy substancji aktywnie czynnych (API), substancji pomocniczych, zanieczyszczeń, roztworów farmaceutycznych jak również farmaceutycznych substancji wyjściowych i gotowych
produktów farmaceutycznych (FPP). Ponadto, oferujemy wiele metod „chemii mokrej” w trybach atline i online do kontroli procesów,
jak również metody monitorowania inline do zapewnienia opłacalnych procesów produkcyjnych, spełniających wszystkie wymagania prawne.

Aktywne składniki farmaceutyczne (API)

API stosowane są do leczenia, łagodzenia, zapobiegania lub identyfikacji chorób i schorzeń. Są one obecne w niewielkich ilościach i mają na celu przywrócenie funkcji fizjologicznych u ludzi. Szczegółowe opisy metod badań, testów i wymagań znajdują się w listach monografii dostępnych w międzynarodowych farmakopeach.

Dowiedz się więcej!

Zanieczyszczenia

Zanieczyszczenia pochodzą głównie z substancji wyjściowych i/lub uzyskiwanych podczas syntezy substancji aktywnie czynnych. Monitorowane są zgodnie z obiema dyrektywami: ICH (Międzynarodowa Konferencja ds. Harmonizacji) i farmakopeami. Nawet niewielkie stężenia zanieczyszczeń mogą powodować znaczące skutki uboczne.

Dowiedz się więcej!

Proces produkcji farmaceutycznej

Skuteczne monitorowanie procesu opiera się w dużej mierze na najnowszych metodach chromatografii jonowej i spektroskopii. Podczas gdy pierwsza technika - głównie stosująca metody chemii „mokrej” jest raczej stosowana online i atline, tak spektroskopia bliskiej podczerwieni (NIRS) stanowi idealne narzędzie do monitorowania inline, szczególnie w świetle inicjatyw FDA PAT i QbD.

Dowiedz się więcej!

Żywność i napoje

Obróbka powierzchni

Energetyka

Analiza żywności i napojów

W dzisiejszych czasach żywność i napoje są czymś znacznie większym niż tylko prostym „paliwem organicznym” niezbędnym do życia. Poza ich wartością odżywczą, są one spożywane z uwagi na smak i zapach. Nieustannie,
są one również źródłem pozwalającym na utrzymanie zdrowia i polepszenie naszego dobrego samopoczucia przez dostarczenie organizmowi wysokiej jakości składników. Jednocześnie, ze wzrastającą ilością przetworzonej żywności, względy dotyczące jakości żywności oraz aspekty bezpieczeństwa stają się coraz bardziej istotne.  Tym bardziej, że żywność jest wysoce złożonym materiałem w kontekście jej analizy – skłonnym do degradacji i podatnym na zanieczyszczenie –  to sprawia, że zawiera niezliczone ilości związków.

Chemia analityczna sprawia, że konsumenci otrzymują bezpieczną i higienicznie wyprodukowaną żywność zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi. Informacja żywieniowa, możliwości identyfikowania pochodzenia żywności, a także ochrona przed potencjalnymi oszustwami są dalszymi wyzwaniami. Z punktu widzenia produkcji, chemia analityczna wspiera działy technologiczne i procesowe w celu zwiększenia efektywności produkcji, a także zapewnienia optymalnej jakości przez zastosowanie solidnych, skutecznych i czułych technik instrumentalnych. 
Niezależnie od postawionego wyzwania analitycznego, Metrohm jest właściwym partnerem.  

Napoje oraz woda pitna

Pomimo, że nie dostarczają one żadnych kalorii do naszej diety, woda jest najważniejszym składnikiem podtrzymującym życie większości organizmów.  Jest ona głównym składnikiem napojów, a także znajduje się w prawie wszystkich produktach żywnościowych. Jeśli ktokolwiek zna się na analizie wody oraz napojów, z pewnością jest to Metrohm; potwierdzeniem powyższego stwierdzenia jest fakt posiadania ponad 270 aplikacji dokumentujących wiedzę
i doświadczenie firmy Metrohm w kontekście analizy wody.  

Czytaj więcej

Mleko oraz produkty mleczne

Mleko zawiera prawie wszystkie składniki odżywcze niezbędne do życia: tłuszcze, wysokiej jakości białka, węglowodany, witaminy oraz minerały. Mleko jest dla człowieka pierwszym produktem żywnościowym, a jego surowa postać oferuje niewiarygodne możliwości dalszego przetwarzania i udoskonalania. Produkty mleczne są prawdopodobnie najbardziej zróżnicowane na tle innych grup żywności.

Z uwagi na białkowo-lipidowy charakter matrycy, analiza mleka oraz produktów mlecznych wymaga przygotowania próbki.  Urządzenia firmy Metrohm zostały opracowane w odpowiedzi na te żmudne
i pracochłonne zadania, mające na celu przygotowanie próbki. Nasze aparaty są szybkie, dokładne oraz ekonomiczne.


Czytaj więcej

Jadalne oleje oraz tłuszcze

Oleje i tłuszcze są elementarnymi składnikami naszej diety, spełniając wiele zadań, od ulepszaczy smaku, zapachu, konsystencji, przez emulgowanie, a także działanie jako medium transferujące ciepło. W celu oceny wartości odżywczej żywności zawierającej olej lub tłuszcz (np. margaryna, majonez, makaron, orzechy, itd.), oznaczanie parametrów tłuszczowych (np. liczby jodowej, nadtlenkowej, kwasowej), a także zawartości jonów oraz wody jest niezbędne. Z uwagi na fakt, że oleje i tłuszcze są podatne na degradacje, oznaczanie stabilności oksydacyjnej jest konieczne. Powyższe analizy należą do jednych z podstawowych zadań,
do których wykonania tworzone są urządzenia firmy Metrohm.

Czytaj więcej
Pokrywanie i wykańczanie powierzchni za pomocą technik elektrochemicznych to bardzo wymagające i zaawansowane procesy. Dajmy na to wykańczanie metalowych elementów lub pokrywanie obwodów drukowanych. Jakość, która jest wymagana w tych procesach w stosunku do produktu gotowego może być osiągnięta tylko jeśli skład kąpieli procesowych jest właściwa. Jednocześnie rosnące ceny surowców i energii wymuszają konieczność prowadzenia produkcji jak najniższym kosztem - czyli tak wydajnie jak to tylko możliwe.

Jako wiodący producent chemicznej aparatury pomiarowej wiemy wszystko na temat wyzwań analitycznych czekających w procesach pokrywania i wykańczania elektrochemicznego. Proponujemy najlepszej klasy rozwiązania do kontrolowania i optymalizacji  procesów galwanicznych - dedykowanych zarówno laboratorium jak i kontroli procesowej on-line.

Kontrola jakości związków chemicznych

Dowiedz się, jak możesz kontrolować jakość podstawowych związków chemicznych i surowców stosowanych do kąpieli galwanicznych.


Dowiedz się więcej …

Monitorowanie głównych komponentów kąpieli galwanicznych

Dowiedz się, co mamy do zaoferowania do monitorowania głównego składnika w kąpieli galwanicznej.

Dowiedz się więcej …

Monitoring składników wtórnych w kąpielach galwanicznych

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach analitycznych do monitorowania dodatków organicznych i nieorganicznych w kąpielach galwanicznych.


Dowiedz się więcej …

Analizy w przemyśle energetycznym

Stale rosnąca populacja, zwiększająca się o ok. 80 milionów w skali roku,  a także ulegające coraz większemu uprzemysłowieniu kraje, potrzebują coraz więcej energii elektrycznej. Według danych Międzynardowej Agencji Energetycznej (IEA) globalne zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrośnie o 65% do 2035 r. Głównymi źrodłami wymaganej energii pozostaną nadal paliwa kopalne ulegające spaleniu oraz energia jądrowa wytwarzana przez elektrownie atomowe. Odnawialne źródła energii w formie obwodów fotowoltaicznych będą zyskiwały na coraz większym znaczeniu.  Wprowadzenie odnawialnych źródeł energii już na starcie wymaga wydajnych urządzeń do przchowywania i przetwarzania w formie superkondensatorów, akumulatorów (baterii) lub ogniw paliwowych.

Aby zapewnić, że nowoczesne technologie będą pracowały z maksymalną wydajnością, wszystkie elementy instalacji energetycznej powinny być wykonane z najwyższą starannością:  począwszy od monitorowania parametrów chemicznych w elektrowniach termalnych, przez analizę reakcji chemicznych zachodzących w ogniwach słonecznych oraz elektrolitach baterii, a kończąc na elektrochemicznych pomiarach zachodzących w urządzeniach przechowujących energię. W celu monitorowania powyższych procesów, Metrohm dostarcza idealne rozwiązania analityczne.

Analizy w przemyśle energetycznym

Większość energii elektrycznej jest wytwarzana z paliw kopalnych lub jądrowych. Powyższe meotdy wytwarzania energii bazują na układach wodno-parowych, które napędzają turbiny.  Ekstremalne warunki panujące wewnątrz reaktorów sprzyjają korozji, co powoduje zmniejszenie wydajności elektrowni, prowadząc
do przestojów, a w skrajnych przypadkach
do zagrożenia bezpieczeństwa. Jest to powód, dlaczego monitorowanie właściwości chemicznych wód w elektrowniach ma niebagatelne znaczenie.  W związku
z powyższym, Metrohn oferuje różne techniki analityczne tj, pomiary elektrochemiczne, miareczkowanie, woltamperometrię
oraz chromatografię jonową.
Dowiedz się więcej na temat wyzwań jakie stoją przed elektrowniami oraz rozwiązaniami, które Metrhm może dostarczyć w kontekście monitorowania jakości wód w przemyśle energetycznym:

Badania korozji Elektrownie dwuobiegowe Oznaczenia w elektrowniach jądrowych

Fotowoltaika

Obwody fotowoltaiczne (PV) oraz ogniwa słoneczne umożliwiają konwersję energrii świetlnej w energię elektryczną.  Najpopularniejszymi materiałami, wykorzystywanymi do budowy powyższych elementów są monokrystaliczny
lub polikrystaiczny krzem w formie cienkowarstwowej  lub wielowarstwowe ogniwa trzeciej generacji.

Poza, kompleksową analizą kąpieli
w kontekście krystalicznego krzemu,
o strukturze cienkiego filmu (CIS/CIGS, CdTe, a-Si), oraz innych rodzajów ogniw, Metrohm oferuje rzeczywiste metody koncentrujące się na badaniu szybkości trawienia
oraz właściwości powierzchni. Dodatkowo, Metrohm dostarcza urządzenia oraz metody dla prostych analiz (foto-) elektrochemicznych procesów przebiegających w ogniwach słonecznych. 

Fotowoltaika

Przechowywanie i konwersja energii

Zapotrzebowanie na energię oraz jej podaż rzadko się pokrywają. W szczególności, energia uzyskiwana z odnawialnych źródeł energii, nie może być skutecznie przechowywana, co sprawia, że jej brakuje kiedy jest niezbędna.  Elektrochemiczne, chemiczne oraz elektryczne systemy gromadzenia energii (EES) –  głównie baterie, superkondensatory oraz ogniwa paliwowe – są obiecującymi środkami, które mogę zbilansować  popyt oraz podaż energii.

Metrohm jest firmą elektrochemiczną,
czego potwierdzeniem jest fakt, że naukowcy na całym świecie wykorzystują zaawansowane instrumenty w kontekście produkcji, optymalizacji oraz opracowywania nowych materiałów i ogniw.

Przechowywanie i konwersja energii

Analizy polimerów i plastików

Przemysł chemiczny

Przemysł obronny

Analizy polimerów oraz plastików

Syntetyczne polimery oraz produkty plastikowe są podstawą nowoczesnego stylu życia. Ze względu na ich uniwersalność oraz właściwości fizyczne, wyroby plastikowe oraz polimerowe są obecne niemal w każdym aspekcie modernistycznego świata: samoloty, samochody, wszelkiego rodzaju opakowania, urządzenia i produkty medyczne, elektronika  i niezliczona ilość innych wyrobów  – bez wysokiej jakości, cechujących się zaawansowaniem technologicznym, tworzyw sztycznych większość produktów codziennego użytku mogłaby wyglądać zupełnie inaczej.

Produkcja polimerów jest wymagającym procesem, w którym surowce o wysokiej czystości poddawane są wielu skomplikowanym reakcjom, prowadzącym do powstania polimerów, żywic, gum oraz klejów. W celu zapewnienia gwarancji, że gotowy produkt spełni wszystkie wymagania, konieczne jest monitorowanie jakości surowców na każdym etapie tworzenia finalnego wyrobu. To sprawia, że korzystanie z określonych technik analitycznych, o wysokiej dokładności, staje się niezbędne.  Pracownicy firmy Metrohm są zobowiązani do dostarczenia właściwego oprzyrządowania oraz wiedzy merytoryczno-aplikacyjnej w celu sprostania każdemu wyzwaniu napotkanemu podczas analizy polimerów.

Kontrola jakości surowców

Jakość surowców wykorzystywanych do produkcji polimerów ma kluczowe znaczenie w kontekście  właściwości fizykochemicznych gotowego produktu.  Stosowanie surowców o niskiej jakości sprawi, że równiez produkt gotowy będzie charakteryzował się zaniżonymi właściwościami użytkowymi. Poza jakością, również inne aspekty, takie jak jak żywotność, wydajność oraz dokładność, odgrywają kluczową rolę na etapie kontroli wstępnej. Dowiedz się wiecej na temat oferty firmy Metrohm w kontekście kontroli wstępnej surowców, aby uczynić ją łatwiejszą, szybszą oraz bardziej dokładną.

Dowiedz się więcej

Monitorowanie reakcji chemicznej

Reakcja polimeryzacji odgrywa kluczową rolę na etapie produkcji polimerów. Na tym etapie procesu, nie można pozwolić, aby cokolwiek zadziało się przypadkowo. Dlatego konieczne jest wykorzystywanie metod, które są w stanie monitorować reakcję polimeryzacji w czasie rzeczywistym, dostarczając wyniki w sposób natychmiastowy. Dowiedz się więcej na temat rozwiązań umożliwiających monitorowanie reakcji:  cała gama urządzeń spektroskopowych, które dostarczają wyniki w czasie rzeczywistym oraz analizatory procesowe pozwalające na prowadzenie analiz w trybie “online”, w sposób całkowicie zautomatyzowany i dokładny.

Dowiedz się więcej

Kontrola jakości polimerów

Produkty polimerowe są wynikiem skomplikowanych reakcji oraz procesów przetwarzania różnych surowców i dodatków. Z uwagi na złożoność procesu, finalny produkt musi zostać poddany dokładnej analizie w celu potwierdzenia spełnienia określonych wymagań. Urządzenia firmy Metrohm pozwalają na oznaczenie różnych związków oraz parametrów, z uwzględnieniem dodatków, poziomu kopolimerów, zawartości wody, halogenków oraz pozostałości monomerów lub zanieczyszczeń.

Dowiedz się więcej

Przemysł chemiczny

W wyniku rozwoju przemysłu chemicznego, w procesie przetwarzania surowców powstaje ponad 70 000 różnych produktów, które są stosowane w prawie wszystkich gałęziach przemysłu. Ze względu ogromne znaczenie dla przemysłu mówi się, że przemysł chemiczny leży u podstaw gospodarki światowej, a nawet nowoczesnej cywilizacji. W końcu przy produkcji prawie każdego nowego produktu korzysta się z rozwiązań stosowanych w przemyśle chemicznym, którego początki sięgają  XIX wieku, kiedy to nastąpił rozwój chemii, a w szczególności chemii organicznej wraz z odkryciem z syntezy mocznika przez Wöhler’a. 

W ciągu zaledwie kilku dekad zostało opracowanych wiele ważnych procesów przemysłowych, które nadal kształtują dzisiejsze procesy chemiczne - od związków chloroalkalicznych do procesu Solvay, a to tylko kilka z nich. Ważną rolę odgrywa m.in. produkcja realizowana za pośrednictwem zaawansowanych technologii, z zastosowaniem chemikaliów o wysokiej czystości, która opiera się na bezpiecznych i niezawodnych rozwiązaniach analitycznych. Dowiedz się, co mamy do zaoferowania w tej dziedzinie.


Podstawowe związki chemiczne

Podstawowe związki chemiczne lub te charakteryzujące się niskim stopniem przetworzenia, są pojedynczymi, czystymi substancjami chemicznymi produkowanymi na dużą skalę. Są one podzielone na substancje nieorganiczne i organiczne. Związki nieorganiczne (kwasy, zasady, sole, itp.) pochodzą głównie z minerałów i odgrywają ważną rolę w niemal wszystkich procesach przemysłowych, natomiast związki organiczne wytwarzane są prawie wyłącznie z ropy naftowej, węgla i gazu ziemnego. Surowce przekształcane są do prostych elementów, zanim powstanie z nich niezliczona ilość półproduktów…

W przemyśle chemicznym czystość substancji chemicznych jest niewątpliwie priorytetowa. Niezależnie od tego, jakie podstawowe związki chemiczne chcesz  poddawać analizie, możemy Ci już dziś zaoferować odpowiedni aparat oraz podzielić się naszą wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem.


Dowiedz się więcej

Rozpuszczalniki i barwniki

Rozpuszczalniki zapewniają środowisko reakcji dla większości syntez chemicznych. Pomagają w transferze ciepła i masy, ułatwiają separację i oczyszczanie, jak i działają jako nośniki dla powłok powierzchniowych, pigmentów i barwników. Kompleksowa kompozycja roztworów lub zawiesin środków barwiących, zwłaszcza w odniesieniu do ich zdolności wiązania z podłożem, wymaga zastosowania najnowocześniejszych metod analitycznych.

Metrohm oferuje szereg technik analitycznych dotyczących kontroli jakości rozpuszczalników i środków barwiących.
Dowiedz się więcej o analizie rozpuszczalników Dowiedz się więcej o analizie barwników

Obsługa linii produkcyjnych

Podczas kompleksowej obsługi linii produkcyjnych największą rolę odgrywają: integralności i bezpieczeństwo instalacji, wydajność, jakość produktów oraz koszty eksploatacyjno-operacyjne. To wszystko zależy od kompleksowego sterowania procesem poprzez monitorowanie w czasie rzeczywistym   kluczowych zmiennych procesu, który często ma miejsce w zagrożonym wybuchem, zapylonym, żrącym środowisku.

Nasze analizatory są tak skonstruowane, że mogą być używane w każdych warunkach. Analizatory kontrolują reakcje chemiczne i  przejścia fizyczne  w procesach produkcyjnych oraz monitorują ścieki o złożonych matrycach. Ponadto oferujemy  aparaty wraz z opracowanymi metodami do monitorowania korozji w obiegach parowych, które wykrywają inhibitory korozji oraz przeprowadzają analizę elektrochemiczną. 


Dowiedz się więcej

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo Twojego kraju, nie możesz iść na kompromis. Aparaty, które są wykorzystywane podczas akcji ratowniczych, muszą być niezawodne, wyniki analiz szybkie a konstrukcja urządzeń odporna na ekstremalne warunki.

Metrohm oferuje solidne, wielofunkcyjne rozwiązania do zastosowania w sektorze obronności i bezpieczeństwa. Dostarczamy podręczne analizatory do identyfikacji środków chemicznych, nielegalnych substancji i materiałów wybuchowych. Ponadto dzięki naszym systemom możesz przeprowadzić analizę jakości zgodnie z normami krajowymi i międzynarodowymi.

> Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach dla służb bezpieczeństwa