Analizy w przemyśle energetycznym


Stale rosnąca populacja, zwiększająca się o ok. 80 milionów w skali roku,  a także ulegające coraz większemu uprzemysłowieniu kraje, potrzebują coraz więcej energii elektrycznej. Według danych Międzynardowej Agencji Energetycznej (IEA) globalne zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrośnie o 65% do 2035 r. Głównymi źrodłami wymaganej energii pozostaną nadal paliwa kopalne ulegające spaleniu oraz energia jądrowa wytwarzana przez elektrownie atomowe. Odnawialne źródła energii w formie obwodów fotowoltaicznych będą zyskiwały na coraz większym znaczeniu.  Wprowadzenie odnawialnych źródeł energii już na starcie wymaga wydajnych urządzeń do przchowywania i przetwarzania w formie superkondensatorów, akumulatorów (baterii) lub ogniw paliwowych.

Aby zapewnić, że nowoczesne technologie będą pracowały z maksymalną wydajnością, wszystkie elementy instalacji energetycznej powinny być wykonane z najwyższą starannością:  począwszy od monitorowania parametrów chemicznych w elektrowniach termalnych, przez analizę reakcji chemicznych zachodzących w ogniwach słonecznych oraz elektrolitach baterii, a kończąc na elektrochemicznych pomiarach zachodzących w urządzeniach przechowujących energię. W celu monitorowania powyższych procesów, Metrohm dostarcza idealne rozwiązania analityczne.

Analizy w przemyśle energetycznym

Większość energii elektrycznej jest wytwarzana z paliw kopalnych lub jądrowych. Powyższe meotdy wytwarzania energii bazują na układach wodno-parowych, które napędzają turbiny.  Ekstremalne warunki panujące wewnątrz reaktorów sprzyjają korozji, co powoduje zmniejszenie wydajności elektrowni, prowadząc
do przestojów, a w skrajnych przypadkach
do zagrożenia bezpieczeństwa. Jest to powód, dlaczego monitorowanie właściwości chemicznych wód w elektrowniach ma niebagatelne znaczenie.  W związku
z powyższym, Metrohn oferuje różne techniki analityczne tj, pomiary elektrochemiczne, miareczkowanie, woltamperometrię
oraz chromatografię jonową.
Dowiedz się więcej na temat wyzwań jakie stoją przed elektrowniami oraz rozwiązaniami, które Metrhm może dostarczyć w kontekście monitorowania jakości wód w przemyśle energetycznym:

Badania korozji Elektrownie dwuobiegowe Oznaczenia w elektrowniach jądrowych

Fotowoltaika

Obwody fotowoltaiczne (PV) oraz ogniwa słoneczne umożliwiają konwersję energrii świetlnej w energię elektryczną.  Najpopularniejszymi materiałami, wykorzystywanymi do budowy powyższych elementów są monokrystaliczny
lub polikrystaiczny krzem w formie cienkowarstwowej  lub wielowarstwowe ogniwa trzeciej generacji.

Poza, kompleksową analizą kąpieli
w kontekście krystalicznego krzemu,
o strukturze cienkiego filmu (CIS/CIGS, CdTe, a-Si), oraz innych rodzajów ogniw, Metrohm oferuje rzeczywiste metody koncentrujące się na badaniu szybkości trawienia
oraz właściwości powierzchni. Dodatkowo, Metrohm dostarcza urządzenia oraz metody dla prostych analiz (foto-) elektrochemicznych procesów przebiegających w ogniwach słonecznych. 

Fotowoltaika

Przechowywanie i konwersja energii

Zapotrzebowanie na energię oraz jej podaż rzadko się pokrywają. W szczególności, energia uzyskiwana z odnawialnych źródeł energii, nie może być skutecznie przechowywana, co sprawia, że jej brakuje kiedy jest niezbędna.  Elektrochemiczne, chemiczne oraz elektryczne systemy gromadzenia energii (EES) –  głównie baterie, superkondensatory oraz ogniwa paliwowe – są obiecującymi środkami, które mogę zbilansować  popyt oraz podaż energii.

Metrohm jest firmą elektrochemiczną,
czego potwierdzeniem jest fakt, że naukowcy na całym świecie wykorzystują zaawansowane instrumenty w kontekście produkcji, optymalizacji oraz opracowywania nowych materiałów i ogniw.

Przechowywanie i konwersja energii