Przegląd oznaczeń kolorymetrycznych w energetyce

Poniższa tabela przedstawia parametry, które mogą być oznaczane kolorymetrycznie. Urządzenia od Metrohm Process Analytics takie jak seria Podłącz i Mierz, 2029 Process Photometer lub ADI 2045 mogą zostać wykorzystane do poniższych oznaczeń.

Parametr Zakres stężeń
[mg/L]
Metoda (barwnik)
Twardość wody (Ca, Mg)
0.005–5
Błękit hydroksynaftalowy (HNB)
Żelazo (Fe2+)
0.005–1
Triazyna
Miedź (Cu2+)
0.02–5
BCA
Nikiel (Ni2+)
0.02–3
Dimetyloglioksym
Cynk (Zn2+)
0.02–2
Zinkon
Fosforany
0.01–7
Błękit fosfomolybdenianowy
Krzemionka
0.005–5

Błękit molibdenianowy

Hydrazyna0.005–0.5

p-dimetyloaminobenzaldehyd

Dietylhyroksylamina (DEHA)
0.005–0.5
Fe3+