Wymagania dla wody zasilającej kotły parowe

Parametr Woda zasilająca > 0.5 do 20*
Woda zasilająca > 20*
Woda uzupełniająca
Wartość pH w 25 °C
> 9.2
 > 9.2
> 7.0
Przewodnictwo w 25 °C [µS/cm]
< 6000  < 3000
< 1500
Twardość ogólna (Ca + Mg) [mmol/L]
 < 0.01
 < 0.01
 < 0.05
Żelazo [mg/L]
 < 0.3
 < 0.1
 < 0.2
Miedź [mg/L]
 < 0.05
 < 0.03
 < 0.1
Krzemionka [mg/L]
W zależności od ciśnienia
Tlen rozpuszczony [mg/L]
< 0.05
 < 0.02
 –
Olej/smar [mg/L]
< 1
< 1
 < 1
Substancje organiczne**
 –

* ciśnienie robocze [bar]

** Substancje organiczne mogą ulegać degradacji do związków, które zwiększają przewodnictwo i  sprzyjają korozji. Ponadto, mogę one prowadzić do pienienia i/lub tworzenia osadów. Ich stężenie w wodzie zasilającej powinno być na możliwie najniższym poziomie