Korozja

Wszechobecny problem dotykający w głównej mierze elektrownie

Turbine

Zjawisko korozji jest naturalne w samej naturze – i bardzo drogie.
NACE International, wiodący lider i autorytet w kontekście badań korozyjnych zainicjował w 2002 roku badania dotyczące oszacowania kosztów spowodowanych przez korozję w Stanach Zjednoczonych.
W tych badaniach stwierdzono, że całkowity roczny koszt wyniósł
276 miliardów dolarów (dowiedz się więcej tutaj).

W elektrowniach, korozja jest głównym czynnikiem prowadzącym
do kosztownych i krytycznych przestojów.  Obiegi wodno-parowe
w elektrowniach konwencjonalnych oraz jądrowych są z natury podatne na korozję, natomiast ich metalowe elementy są w nieustannym kontakcie z wodą.  Środki służące do monitorowania lub zapobiegania zjawisku korozji są kluczowe w powyższym kontekście.

Metrohm oferuje szereg instrumentów oraz gotowych aplikacji
w celu oznaczenia parametrów wpływających na zjawisko korozji.

Zgodność z normami

Ponieważ korozja może wystąpić zawsze, kiedy istnieje kontakt między częsciami metalowymi a wodą, w elektrowniach powinno się stale monitorować jej obecność. W tym celu stosuje się różnego rodzaju parametry i wskaźniki.  

Liczne standardy DIN i ASTM określają jak monitorowanie korozji powinno być przeprowadzane. Te standardy określają jak powinno się wyliczać szybkość korozji i jak testy powinny być przeprowadzane.

> Przegląd standardów związanych z korozją

Przyczyny i typy korozji

Korozja jako proces elektrochemiczny zachodzący na powierzchni metalu składa się z procesu utleniania (rozpuszczania metalu) i redukcji
(np. tlenu). W czasie tego procesu korodujący metal roztwarza się.

Korozja występuje w różnych formach i typach. Zależnie od środowiska
i dodatkowych okoliczności fizycznych można obserwować:

  • korozję ogólną
  • korozję wżerową
  • korozję szczelinową
  • korozję galwaniczną
  • korozję mikrobiologiczną
> Noty aplikacyjne na temat korozji. Czytaj więcej...

Przyczyny i inhibitory korozji

Niezależnie od typu korozji, elektrownie muszą zapewnić, by korozja nie występowała, albo występowała jak najmniej.

Aby to osiągnąć, elektrownie mogą z jednej strony monitorować obecność substancji I warunków powodujących korozję, np. przewodnictwo, wartość pH, i obecność wywołujących korozję kationów
i anionów.

Z drugiej strony, elektrownie mogą się upewnić, że stosowane inhibitory korozji występują w wystarczającej ilości (np. jony cynku, albo fosforany dla stali i jej stopów, albo triazole dla miedzi i jej stopów).

> Czytaj więcej na temat inhibitorów korozji

Monitorowanie korozji za pomocą elektrochemii:
rozwiązania Metrohm-Autolab

Najszybszy i najprostszy sposób aby wyliczyć szybkość korozji to określenie zmiany masy metalowej próbki w czasie. Ten typ badania jest jednak czasochłonny, wymaga dużo pracy a przewidzywanie na tej podstawie czasu życia systemu jest trudne (np. w przypadku korozji wżerowej).

Badania elektrochemiczne np. polaryzacja liniowa (LP) i elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna (EIS), zapewnia dobrą alternatywę do testów zmiany masy. Metody elektrochemiczne pozwalają na szybką charakteryzację systemów i zapewniają dokładne informacje o zjawisku korozji.

> Dowiedz się więcej o instrumentach Metrohm-Autolab

> Dowiedz się wiecej o elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej

Więcej zastosowań i produktów

Monitorowanie pH                         i przewodnictwa

Analizator procesowy ADI 2045TI od Metrohm Process Analytics może być wykorzystany do monitorowania szeregu parametrów w wielu strumieniach równocześnie.

Dowiedz się więcej o ADI 2045TI

ASTM D8045: Liczba kwasowa w ropie naftowej

Kwasowość sprzyja korozji. Monitorowanie liczby kwasowej w surowcach pomaga zapobiegać korozji, a tym samym utrzymywać niskie koszty utrzymania. Norma ASTM D8045 opisuje monitorowanie liczby kwasowej w ropie naftowej i produktach ropopochodnych.Dowiedz się więcej …

Do pobrania