Farmaceutyczny proces produkcyjny

Metody chemii mokrej i spektroskopii do monitorowania procesu

Wiarygodne wyniki analityczne ustala się bezpośrednio w procesie za pomocą najnowszych technik analizy jonów i spektroskopii: pomiar pH, przewodnictwa, potencjał redox i TOC, jak również miareczkowanie (Karl Fischer), fotometria, pomiary elektrodą jonoselektywną, chromatografia jonowa, woltamperometria oraz spektroskopia bliskiej podczerwieni i Ramana.

Metrohm z ponad 40-letnim doświadczeniem, stanowi wsparcie klientów w analizach inline, online oraz atline. Szeroki zakres analizatorów procesowych z systemami przygotowania próbek dla dużego zakresu zastosowań w przemyśle farmaceutycznym jest dostępny dla każdego.

> Czytaj więcej

Analizy w czasie rzeczywistym: NIRS

PAT i QbT – z techniką NIRS w poszukiwaniu najlepszych ze wszystkich metod

Celem nadrzędnym FDA jest skrócenie czasu rozwoju nowych leków równocześnie z poprawą jakości. Wymóg ten może zostać spełniony tylko dzięki metodzie, która monitoruje przebieg całego procesu – od dostarczanych surowców poprzez proces aż do kontroli końcowej. Aby to osiągnąć, potrzebne są doskonałe czujniki PAT, które umożliwiają śledzenie „na żywo” procesu produkcyjnego. NIRS jest techniką, która sprawia, ze jest to możliwe. Czujnik inline monitoruje jakość produktu w czasie rzeczywistym. Zapobiega to produkcji poza specyfikacją oraz zmniejsza koszty ogólne.

Do pobrania

Monitorowanie procesu: granulacja i suszenie

Kluczowymi procesami produkcyjnymi w przemyśle farmaceutycznym są procesy granulacji i suszenia proszków, które poprzedza wytwarzanie tabletek i umożliwienie sprasowania proszków w tabletkę. NIRS jest techniką do wyznaczania punktu końcowego reakcji kiedy zdolność do sprasowania jest w optymalnym punkcie. Umieszczenie sondy w suszarce lub granulatorze sprawia, ze możliwe jest bieżące śledzenie procesu. Skraca to czas trwania procesu i tym samym zwiększa zdolność suszenia i granulacji. W tym samym czasie minimalizuje też odchylenia od pożądanych wartości zadanych. Do oznaczania zawartości wody, jako technikę referencyjną, można zastosować miareczkowanie Karla Fischer’a.

Do pobrania

Webinar: NIRS

Narzędzie PAT od identyfikacji surowców po monitorowanie procesu

Wdrożenie inicjatyw FDA: PAT i QbT obejmuje monitorowanie i kontrolę krytycznych parametrów procesu. NIRS jest jednym z najbardziej obiecujących narzędzi PAT. Webinar ten przedstawia sposób implementacji NIRS do kontroli surowców i procesu, jak również do badania produktów końcowych.

> Przejdź do Webinaru

Inne produkty i aplikacje

NIRS Analyzer PRO

NIRS Analyzer PRO to system do nieniszczącej, bezpośredniej analizy granulatów, proszków, płynów, zawiesin lub substancji opalizujących. 

Aparat może być wykorzystywany do analizy różnych substancji w produktach farmaceutycznych, chemicznych i petrochemicznych. Ponieważ analizator jest wyposażony w dedykowane interfejsy, możliwe są zarówno analizy bezkontaktowe, jak i kontaktowe.

Dowiedz się więcej

Analizator procesowy NIRS XDS

Odkryj analizator procesowy NIRS XDS. Ten procesowy system pomiarów spektroskopowych pozwala na monitorowanie procesów wytwórczych w czasie rzeczywistym aż w 9 punktach równocześnie. Posiada szeroki zakres skanowania od 800 do 2200 nm, zatem ma wiele różnych zastosowań. NIRS XDS jest idealnym narzędziem do ograniczenia produktu niezgodnego i wdrożenia inicjatywy PAT (Process Analytical Technology). 

Dowiedz się więcej

Aplikacje dla analityki procesowej

W tej jednej publikacji zawarliśmy 40 lat naszego doświadczenia w analizach procesowych. Zawiera ona wszystkie aplikacje procesowe, które sprzedaliśmy do naszych klientów z różnych branż: chemicznej, petrochemicznej, półprzewodników, energetycznej, farmacji, samochodowej, lotniczej i innych.. 

Pobierz przegląd aplikacji [eng]