Aktywne składniki farmaceutyczne (API)

Zgodność z międzynarodowymi farmakopeami

Dla licznych monografii API, Metrohm oferuje zgodne z wymogami farmakopei urządzenia analityczne oraz różnorodne aplikacje realizowane przy użyciu miareczkowania, chromatografii jonowej, woltamperometrii i spektroskopii. Tylko miareczkowanie obejmuje ponad 1000 monografii API Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).

 

 

> Czytaj więcej

Miareczkowanie – prosta metoda z licznymi możliwościami aplikacyjnymi

Ze względu na ich prostotę i dokładność, techniki miareczkowe są stosowane w dużej części do oznaczania zawartości opisanych w monografiach. Metrohm stworzył setki metod miareczkowania z zastosowaniem czujników elektrochemicznych zgodnych z Farmakopeą Stanów Zjednoczonych (USP<541>) i Farmakopeą Europejską. Metody te obejmują miareczkowania alkacymetryczne w środowisku wodnym i niewodnym, jak również analizy redoks, surfaktantów oraz oznaczenia z detekcją fotometryczną.

> Różne rodzaje miareczkowania API

Siarczan chondroityny, azotan bizmutu i siarczan cynku z wykorzystaniem detekcji fotometrycznej

Miareczkowania z zastosowaniem barwnych wskaźników są szeroko stosowane w farmakopeach. Gdy takie miareczkowania wykonywane są manualnie, wyniki praktycznie zależą w dużej mierze od oka analityka. Miareczkowanie fotometryczne z zastosowaniem Optrody umożliwia zastąpienie subiektywnych oznaczeń punktu równoważnikowego techniką obiektywną, całkowicie niezależną od oka ludzkiego. Wielką zaletą powyższej zmiany jest to, że reakcja chemiczna nie ulega zmianie – co oznacza, że standardowe procedury operacyjnie praktycznie nie muszą być zmieniane.

Różnorodność aplikacji w farmakopei

W farmakopei istnieje wiele aplikacji do oznaczania API, do których zalecane jest miareczkowanie fotometryczne. Przykłady farmakopalne obejmują analizy siarczanu chondroityny w leczeniu osteoporozy, azotanu bizmutu do leczenia zaburzeń żołądkowych i siarczanu cynku jako immunomodulatora. 

Powiązane produkty

Photometric titrations with the Optrode


Optroda oferuje osiem długości fali w zakresie 470 – 660 nm, dzięki temu obejmuje szerokie spektrum wskaźników barwnych

> Czytaj więcej

Do pobrania

Wieloskładnikowa analiza antybiotyków

Chromatografia jonowa: Jedna metoda – wiele API

Aktywne składniki farmaceutyczne w tabletkach mogą być dokładnie określane za pomocą chromatografii jonowej, zgodnie z Farmakopeą Stanów Zjednoczonych i Europejską. Wyróżniającymi się przykładami są: antybiotyk gentamicyna, neomicyna i cefadroxil.

> Lista API, które może zmierzyć IC

Rozdział strukturalny podobnych antybiotyków

Popularnym antybiotykiem jest gentamicyna., należąca do Listy Leków Podstawowych Światowej Organizacji Zdrowia. Gentamicyna stanowi antybiotyk bakteriobójczy. Dzięki grupie aminoglikozydowej, blokuje biosyntezę protein poprzez związanie rybosomów, co powoduje błędy w przesunięciach z mRNA do DNA. Gentamicyna składa się z kilku ściśle powiązanych związków, zwanych gentamicyna C1, gentamicyna C1a i gentamicyny C2, C2a i C2b.

Oznaczanie antybiotyki gentamicyny za pomocą IC z pulsową detekcją amperometryczną.

Pomimo podobieństw strukturalnych, technika IC uzyskuje dobry rozdział różnych składników gentamicyny.

Do pobrania

Analiza API za pomocą spektroskopii bliskiej podczerwieni

NIRS – szybka, nieniszcząca i nieinwazyjna technika

NIRS oferuje wiele zalet w porównaniu do technik analitycznych chemii „mokrej”. W ciągu jednej szybkiej, nieniszczącej i nieinwazyjnej analizy można jednocześnie oznaczyć szereg parametrów. Wielowymiarowe chemometryczne modele kalibracyjne pozwalają uzyskać stężenia API na podstawie zarejestrowanych danych widmowych.

Model klaibracyjny do ilościowego oznaczenia zawartości API w tabletkach, na przykładzie maleinianu chlorfenaminy (CPM).

Analiza NIR pozwala na połączenia pomiędzy wartością docelową dla oznaczenia – w tym przypadku zawartością CPM a zarejestrowanymi widmami.

Szybkie i proste testy wytrzymałościowe za pomocą NIRS

Preparaty o przedłużonym uwalnianiu, które stopniowo uwalniają API, posiadają wiele zalet terapeutycznych, ale też wymagają czasochłonnej kontroli jakości.

NIRS oferuje szybką i prostą alternatywę dla żmudnych testów rozpuszczalności: przez zastosowanie NIRS i odpowiedniego modelu kalibracyjnego, uwalnianie API z tabletek o przedłużonym uwalnianiu może być dokładnie przewidziane w ciągu kilku minut.

Do pobrania

Azatiopryna, cefamandol, diklofenamid i prokarbazyna z wykorzystaniem woltamperometrii

884 Professional VA, semiautomated, for single determinations

Elektrochemicznie aktywne składniki farmaceutyczne, takie jak azatoipryna, cefamandol, dikolfenamid i prokarbazyna, mogą być bezpośrednio oznaczane za pomocą techniki polarografii, zgodnie z USP <801>.

> Czytaj więcej o woltamperometrii