Obróbka powierzchni

Pokrywanie i wykańczanie powierzchni za pomocą technik elektrochemicznych to bardzo wymagające i zaawansowane procesy. Dajmy na to wykańczanie metalowych elementów lub pokrywanie obwodów drukowanych. Jakość, która jest wymagana w tych procesach w stosunku do produktu gotowego może być osiągnięta tylko jeśli skład kąpieli procesowych jest właściwa. Jednocześnie rosnące ceny surowców i energii wymuszają konieczność prowadzenia produkcji jak najniższym kosztem - czyli tak wydajnie jak to tylko możliwe.

Jako wiodący producent chemicznej aparatury pomiarowej wiemy wszystko na temat wyzwań analitycznych czekających w procesach pokrywania i wykańczania elektrochemicznego. Proponujemy najlepszej klasy rozwiązania do kontrolowania i optymalizacji  procesów galwanicznych - dedykowanych zarówno laboratorium jak i kontroli procesowej on-line.

Kontrola jakości związków chemicznych

Dowiedz się, jak możesz kontrolować jakość podstawowych związków chemicznych i surowców stosowanych do kąpieli galwanicznych.


Dowiedz się więcej …

Monitorowanie głównych komponentów kąpieli galwanicznych

Dowiedz się, co mamy do zaoferowania do monitorowania głównego składnika w kąpieli galwanicznej.

Dowiedz się więcej …

Monitoring składników wtórnych w kąpielach galwanicznych

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach analitycznych do monitorowania dodatków organicznych i nieorganicznych w kąpielach galwanicznych.


Dowiedz się więcej …