Monitorowanie składu kąpieli – główne związki chemiczne

Electroplating baths

Monitorowanie składu kąpieli – główne związki chemiczne

W kąpielach galwanotechnicznych stężenie metali może się zmieniać znacząco w zależności od przeznaczenia finalnego produktu.  Kluczowe parametry, które są uzależnione od stężenia danego metalu w kąpieli są następujące:

  • grubość warstwy
  • rodzaj materiału do pokrycia
  • cena rynkowa metalu z grupy metali szlachetnych

Dokładne monitorowanie głównych związków chemicznych w kąpili jest istotne zarówno z ekonomicznego punktu widzenia, jak również z punktu widzenia jakości produktu końcowego.

Dowiedz się  co możemy zaoferować w kontekście monitorowania głównych związków chemicznych w kąpielach galwanotechnicznych. 


  • Analiza miedzi oraz niklu w kwaśnej kąpieli metalicznej z użyciem miareczkowania 

  • Analiza siarczanów oraz katalizatorów w kąpieli chromowej za pomocą chromatografii jonowej

  • Analizy metali oraz ich specjacji w kąpielach galwanotechnicznych z wykorzystaniem woltamperometrii

  • Analiza kadmu oraz tiomocznika jako składników elektrolitów w kąpielach przeznaczoncyh do paneli solarnych CI(G)S z wykorzystaniem woltamperometrii

  • Analiza siarczanu niklu oraz podfosforynu w kąpieli niklowej z wykorzystaniem analizy procesowej

  • Monitorowanie stężenia cynku oraz wodorotlenku sodu w celu zapobiegania korozji

  • Analiza miedzi oraz kwasu siarkowego w kwaśnej kąpieli miedziowej wykorzystywanej podczas producji płytek PCB

Do pobrania