Kontrola jakości podstawowych związków chemicznych i surowców do kąpieli galwanicznych

Tank cars for basic chemicals

Kąpiele galwanotechniczne muszą zawierać dokładne stężenia związków chemicznych, zmieszanych ze sobą w odpowiednich proporcjach w celu uzyskania pożądanego efektu i właściwości pokrywanej powierzchni. Nieprawidłowe stężenia związków, powodujące odchylenia od optymalnego składu kąpieli mogą wpływać na jakość produktu finalnego, co prowadzi do generowania dodatkowych kosztów.

W celu zapewnienia, że dana kąpiel spełnia wymogi specyfikacji, zakłady zajmujące się obróbką powierzchni muszą zadbać o odpowiednią kontrolę jakości podstawowych związków chemicznych oraz surowców, aby docelowa kąpiel zawierała właściwe stężenia poszczególnych substancji.

Na tej stronie możesz się dowiedzieć w jaki sposób można kontrolować jakość substancji wykorzystanych d sporządzenia kąpieli galwanotechnicznej. Nasze rozwiązania analityczne zawierają:


Oznaczenie kwasów i zasad za pomocą miareczkowania

Kwas siarkowy oraz solny, a także wodorotlenek sodu, amoniak, nadtlenek wodoru

> Więcej


Analiza zanieczyszczeń z wykorzystaniem chromatografii jonowej

Zanieczyszczenia w roztworach używanych do trawienia, ekstrakcji, płukania. Przykładowe analizy można wykonać w takich rozworach jak np. H2O2 oraz 2-propanol

> Więcej


Analiza metali ciężkich z użyciem woltamperometrii

Cynk, kadm, ołów, nikiel, kobalt oraz żelazon

> Więcej


Chemicals in glassware

Poniżej zostało wymienionych kilka podstawowych aplikacji miareczkowych, które często są wykonywane w przemyśle pokryć galwanotechnicznych. Są to m.in. analizy:

  • Kwasu siarkowego
  • Kwasu solnego
  • Wodorotlenku sodu
  • Amoniaku
  • Nadtlenku wodoru

 Czystość powyższych związków jest standardowo określana na drodze miareczkowania potencjometrycznego w celu zapewnienia odpowiedniego składu kąpieli. Miareczkowania jest powszechnie uznaną techniką analityczną, która dodatkowo pozwala na uzyskiwanie rzetelnych wyników w prosty sposób. Jeśli potrzebujesz więcej szczegółów, zachęcamy do poszerzenia wiedzy na temat portfolio produktów miareczkowych oraz zapoznania się z aplikacjami przygotowanymi pod kątem analiz kąpieli galwanotechnicznych. 

> Zapoznaj się z aplikacjami

Produkty i więcej informacji

Monitorowanie online kwasu siarkowego i chlorowodorowego

Metrohm Process Analytics oferuje analizator 2026 Titrolyzer do monitorowania stężenia kwasu siarkowego i kwasu chlorowodorowego online.

Broszura: analiza kwasu siarkowego Broszura: analiza kwasu chlorowodorowego 2026 Titrolyzer - dowiedz się więcej

Dedykowany titrator do przemysłu pokryć galwanotechnicznych: Plate Titrando

Oferujemy gotowe urządzenie, model Titrando, który jest dedykowany do wykonywania analiz miareczkowych w przemyśle galwanotechnicznym. 

Więcej informacji o Plate Titrando

Titratory Metrohm oraz rozwiązania do automatyzacji

Sprawdź dostępne portfolio titratorów w zależności od aktualnych wymagań, od autonomicznych stacji miareczkujących do rozbudowanych systemów analitycznych zawierających moduły do przygotowania próbki oraz automatyzacji.  

Poznaj nasze titratory

Zanieczyszczenia podstawowych związków chemicznych mogą zmieniać właściwości kąpieli, a w konsekwencji właściwości pokrywanej powierzchni.  Wykorzystując chromatografię jonową, jesteś w stanie wykonywać analizy zanieczyszczeń w takich roztworach jak np.  nadtlenek wodoru czy 2-propanol.

Do takich oznaczeń Metrohm zaimplementował technikę polegającą na eliminacji matrycy próbki, która jest nieodłącznym elementem dedykowanego systemu chromatografii jonowej.

Jeśli chcesz wykonywać analizy na poziomie ultraśladowym, wtedy polecanym systemem jest chromatograf współpracujący z techniką eliminacji matrycy próbki oraz dodatkowo z techniką wstępnego zatężania.

Sprawdź  poniżej dostępne noty aplikacyjne lub dowiedz się więcej na temat naszych systemów do chromatografii jonowej oraz rozwiązań przeznaczonych do przygotowania próbki. 

Produkty i więcej informacji

Aplikacje IC dedykowane przemysłom: pokryć galwanotechnicznych oraz elektronicznemu

Produkcja połprzewodników , obwodów drukowanych, płytek PCB, analizy kwasów w kąpielach, oraz więcej.  Sprawdź nasze know-how w zakresie aplikacji poświęconych elektronice w zakresie produkcji półprzewodników. 

Aplikacje dedykowane elektronice Aplikacje dedykowane pokryciom galwanotechnicznym

Sprawdź portfolio naszych chromatografów jonowych

Oferujemy szeroki wybór systemów chromatografii jonowej, z licznymi opcjami automatyzacji analiz, różnymi  modułami przygotowania próbki oraz technikami detekcji. 

Więcej informacji o aparatach do chromatografii jonowej

Przygotowanie próbek techniką MISP ("Metrohm Inline Sample Preparation")

Nasze portfolio zawiera kilka technik wstępnego przygotowania próbki, pozwalając na znaczne poszerzenie zakresu zastosowania techniki chromatografii jonowej. Dowiedz się więcej na temat dostępnych technik!

Dowiedz się więcej o technikach przygotowania próbek

Pobierz aplikacje do chromatografii jonowej

Detail view of the 884 Professional VA voltammetry system

Zanieczyszczenia metalami cięzkimi, które są obecne w kąpieli galwanotechnicznej powodują interferencje na etapie procesu produkcyjnego.  W związku z powyższym, surowce muszą być weryfikowane pod kątem obecności metali ciężkich, zanim zostaną użyte. .

Woltamperometria jest odpowiednią metodą wykorzystywaną w celu oznaczenia metali przejściowych na poziomie śladowym. Z wykorzystaniem woltamperometrii możesz oznaczyć różne metale ciężkie w surowcach wykorzystywanych do przygotowania kąpieli.

Poniżej znajdziesz przegląd analitów oraz surowców wraz z odniesieniem do konkretnej aplikacji.

> Dowiedz się więcej na temat systemów woltamperometrycznych

 Anality Surowiec Aplikacja
 Zynk, kadm, ołów, nikiel, kobalt
Wodorotlenek sodu  > Przejdź do aplikacji
 Zynk, kadm, ołów, nikiel, kobalt
Kwas solny  > Przejdź do aplikacji
 Żelazo Kwas ortofosforowy  > Przejdź do aplikacji
 Żelazo Kwas siarkowy  > Przejdź do aplikacji
 Nikiel, kobalt Kwas siarkowy  > Przejdź do aplikacji

Do pobrania