Monitorowanie składu kąpieli – główne związki chemiczne

Electroplating baths

W przemyśle pokryć galwanicznych powszechnie stosowane są organiczne oraz nieorganiczne dodatki jako składniki kąpieli:

  • do celów kontroli właściwości fizycznych naniesionej warstwy metalu, np. ciągliwości, twardości, wytrzymałości, itd.
  • do celów modyfikacji  wyglądu powierzchni,
  • do celów utrzymania dużych ilości metali w roztworze (przy użyciu czynników kompleksujących)

Zasadniczo właściwości powierzchni obwodów drukowanych, styków, lub elementów metalowych są modyfikowane przez zastosowanie kwasów, zasad oraz jonów o niskich stężeniach.

W celu zapewnienia wymaganych właściwości, konieczne jest ścisłe przestrzeganie i monitorowanie stężenia dodatków w kąpieli.  


  • Analiza kwasów borowego oraz tetrafluoroborowego, a także surfaktantów w kąpieli niklowej za pomocą miareczkowania

  • Analiza stężonych kwasów w roztworach trawiących, azotanów w kąpielach niklowych, kwasów organicznych w kąpielach galwanotechnicznych z zastosowaniem chromatografii jonowej 

  • Analiza ołowiu, antymonu oraz bizmutu w kąpielach niklowych z wykorzystaniem woltamperometrii 

  • Analiza dodatków organicznych za pomocą Cyklicznej Woltamperometrii Stripingowej 

  • Monitorowanie wartości pH (w kąpieli niklowej) oraz węglanów (alkaliczne kąpiele cynkowe) on-line za pomocą analizatorów procesowych

  • Pomiar pH, przewodnictwa oraz zasadowości w kąpielach odtłuszczających oraz płuczących za pomocą analizatorów procesowych 

Downloads